Målgruppe

Kurset er for ledere og nøglemedarbejdere som arbejder med komplekse projekter som Cirkulære økonomi, f.eks. affaldsprojekter, bygge- og anlægsprojekter eller indkøb og som savner værktøjer til at styre de komplicerede processer og mange dagsordner og interessenter projekterne indeholder.

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Gem som favorit

Cirkulær Økonomi - processeminar

Processeminar om at lykkedes med den indbyggede tværfaglighed og de mange dagsordner, bundlinjer og interessenter i CØ-projekter og andre komplicerede, tværgående projekter som f.eks. FNs verdensmål.

Kommunerne spiller en central rolle i implementering og acceleration af den cirkulære omstilling i samfundet, men det er en kompleks problemstilling med mange interessenter og mange dagsordner, der kan virke uoverskuelig og uhåndterbart.

COK afholder et processeminar, hvor vi stiller skarpt på dit mulighedsrum gennem metoder og værktøjer, som kan hjælpe dig til at forankre dit CØ projekt i organisationen og samarbejde tværfagligt og helhedsorienteret med såvel interne som eksterne samarbejdspartnere.

På dagen bliver du præsenteret for oplæg med indlagte refleksioner med udgangspunkt i din egen praksis. Du vil blive præsenteret for forskellige teorier, metoder og værktøjer, der kan hjælpe dig til at navigere mellem de mange interessenter og deres til tider modsatrettede krav og forventninger. Vi arbejder med den nye syntese, gamemasterteori, samskabelse og metakommunikation.

Effekt
Kurset vil give dig redskaber til - i samspil med andre - at lykkes med at finde nye løsninger for dine projekter om cirkulær økonomi, der er robuste og kan tilpasses en verden i hurtigere og hurtigere forandring, samtidig med at du overholder den økonomiske, tidsmæssige og indholdsmæssige ramme, der er givet for projektet. Du kommer kort sagt til at lære at udvikle og styre dine projekter i det, der kaldes den nye syntese for offentlig administration. Den udmærker sig netop i forhold til projekter om cirkulær økonomi, fordi den giver et bud på, hvordan komplekse projekter kan ledes og besluttes, selvom deres kompleksitet gør dem svære at styre og svært at fastsætte den klassiske projekttrekant om tid, økonomi og ressourcer ved projektstart.

Undervisere/ Oplægsholdere

Chefkonsulent John Møldrup og Chefkonsulent Charlotte Nordenhof Wernersen, COK

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er