Målgruppe

Uddannelsen er for offentligt ansatte og ansatte i kommunalt ejede selskaber eller ved øvrige aktører, der arbejder med risikostyring ind i i en offentlig kontekst.

Samarbejdspartner
Danske Risikorådgivere og Contea
Kursusdatoer
 • Scandic Jacob Gade, Flegborg 8-10, 7100 Vejle

  Modul 1
  30.09.2020 kl. 08:30 - 02.10.2020 kl. 17:00

  Modul 2
  09.11.2020 kl. 08:30 - 11.11.2020 kl. 17:00

  Modul 3
  13.01.2021 kl. 08:30 - 14.01.2021 kl. 16:30
Datoer
Scandic Jacob Gade, Flegborg 8-10, 7100 Vejle

Modul 1
30.09.2020 kl. 08:30 - 02.10.2020 kl. 17:00

Modul 2
09.11.2020 kl. 08:30 - 11.11.2020 kl. 17:00

Modul 3
13.01.2021 kl. 08:30 - 14.01.2021 kl. 16:30
Pris: 18.975 kr.
Prisen dækker undervisning, forplejning, undervisningsmaterialer og certificering. Prisen dækker også overnatning på modul 3 som er internatforløb. Overnatning på modul 1 og 2 er ikke med i prisen. Efter fristen er tilmelding bindende.
Tilmeldingsfrist10.08.2020. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit

Den certificerede risikorådgiveruddannelse

Danske Risikorådgivere udbyder i samarbejde med COK og med Contea som kursusleder, en risikorådgiveruddannelse, som sætter fokus på risikostyring på strategisk og operationelt plan.

Det er en uddannelse, der arbejder med kommunikation og dialog som en metakompetence for at lykkes med og mestre din rolle og funktion som Risikorådgiver. Uddannelsen giver dig viden, indsigt, metoder og værktøjer, som sætter dig i stand til at arbejde professionelt med risikostyringsprocessen fra start til slut, herunder skabe rammerne for de nødvendige forandringsprocesser, der skal til for at skabe en risikostyringskultur blandt ledelse og medarbejdere.

Du kan forvente
- at opnå viden om, hvad risikostyring og risikoledelse er og kunne anvende denne viden i din rolle som risikorådgiver
- at opnå viden om, hvordan man udarbejder en risikostyringspolitik, herunder hvordan man gennemfører og dokumenterer effekten af en given risikoindsats
- at blive i stand til at foretage reaktive og proaktive analyser
- at kan informere, kommunikere og medvirke til at motivere kommunernes/regionernes medarbejdere til at medvirke i risikostyring
- at dine kommunikative færdigheder og konflikthåndteringsevne styrkes, så du bliver i stand til at initiere, lede og gennemføre forandringsprocesser afledt af risikobilledet.
- at du opnår viden om forskellige sikringsmuligheder og kender til de regler og krav, der gælder for sikring
- at du bliver i stand til at anvende metoderne i risikostyringsprocessen, i sikring og i arbejdsmiljøarbejdet i virksomheden.

Uddannelsen opbygning
Uddannelsen består af 3 moduler fordelt på i alt 6 læringsdage over et halvt år. Modul 1 og 2 afvikles som eksternater på hver 3 dage. Modul 3 er certificeringsmodulet og er et internat over 2 læringsdage.

Modul 1: Det offentlige risikolandskab - Risikorådgiverrollens vilkårs- og mulighedsrum.
Vi stiller her skarpt på din rolle og de navigationsmuligheder, organisationens politik stiller til dig – fagligt og personligt i forhold til at håndtere en helhedsorienteret risikostyringsproces fra start til slut.

Modul 2: Det offentlige risikolandskab – Økonomi og risikostyring, herunder netværksnavigation, business-cases samt sikring.
Vi stiller skarpt på den økonomiske bundlinje gennem viden og indsigt i bl.a. police- og skadesystemer, Sikring, regres, og aktuaropgaven samt risikokultur som kulturforandring

Modul 3: Afsluttende certificering - Det offentlige risikolandskab –Sikring og forebyggelse.
Din opnåede viden og indsigt udmønter sig på dette modul i en konkret case, hvor du i praksis skal demonstrer viden og færdigheder indenfor offentlig professionel risikorådgivning.

Undervisere/ Oplægsholdere

Kursusleder og underviser risikorådgiver Lars S. Jespersen, Contea
Underviser chefkonsulent John Møldrup, COK

Der vil også være andre eksterne oplæg i løbet af de 3 moduler.

Program

Se programmet for forløbet nedenfor
Dag 1
 • Modul 1
 • 08:30
  Ankomst ved kaffeøen
 • 09:00
  Velkommen og præsentation af den certificerede risikorådgiveruddannelse
  Gensidig forventningsafstemning og præsentation af deltagerne
  Ved kursusleder og risikorådgiver Lars S. Jespersen, Contea og chefkonsulent John Møldrup, COK
 • Indflyvning til det samlede danske risikobillede under iagttagelse af globale faktorer som påvirker i dag og i fremtiden
  Oplæg og dialog fælles forståelse af risikobilledet

  Ved kursusleder og risikorådgiver Lars S. Jespersen, Contea
 • Risikolederens rolle i en offentlig ledet organisation og styring under en politisk rammesætning
  Chefkonsulent John Møldrup, COK
 • 12:00
  Netværks frokost
 • 13:00
  Risikorådgiverens rolle og funktion
  Kompetencer og kvalifikationer - roller magt og positioner
  Risikorådgiveren som den interne konsulent
  Chefkonsulent John Møldrup, COK
 • 16:30
  Læringsopsamling
 • 17:00
  Tak for i dag
Dag 2
 • 08:30
  God morgen – opsamling på dagen i går
 • 09:00
  Risikorådgiverens roller og udfordringer i organisationen
  Kommunikative færdigheder i forbindelse med risikorådgiverens roller
  Kommunikationsplanen / forandringskommunikation
  Chefkonsulent John Møldrup, COK
 • 12:00
  Frokost
 • 13:00
  Risikostyringsprocessen
  - Risikoidentifikation reaktiv-proaktiv
  - Risikoanalyser risikobeskrivelser
  Ved kursusleder Lars S. Jespersen og John Møldrup
 • 16:30
  Læringsopsamling og tak for i dag
  Ved kursusleder Lars S. Jespersen
 • 17:00
  Tak for i dag
Dag 3
 • 08:30
  Velkomst – vi mødes ved kaffeøen
 • 09:00
  God morgen - opsamling fra i går
  Ved kursusleder Lars S. Jespersen og John Møldrup
 • 09:15
  Risikostyringsprocessen – bygget op omkring praktiske cases
  - Risikovurdering - sandsynlighed-konsekvens
  - Risikohåndtering - reducere, eliminere, herunder forbyggelsesstrategi og risikofinanseringen
  - evaluering og afrapportering
  Ved kursusleder Lars S. Jespersen og John Møldrup
 • 12:00
  Frokost
 • 12:45
  Opsamling på læringspointer i forhold til risikostyringsprocessen
  Ved kursusleder og risikorådgiver Lars S. Jespersen, Contea og chefkonsulent John Møldrup, COK
 • 14:30
  Intro til hjemmeopgaven
 • 15:00
  Tak for denne gang
Dag 4
 • Modul 2
 • 08:30
  Velkommen – kaffe og morgenbrød ved kaffeøen
 • 09:00
  Opsamling på hjemmeopgaven
  Ved kursusleder Lars S. Jespersen og John Møldrup
 • 09:30
  Risikorådgiverens rolle og funktion – eksempler fra hverdagen
  Risikorådgiver Christina Bisgaard, Favrskov Kommune
 • Netværksnavigation – interne og eksterne samarbejdspartnere
  Hvordan kan man arbejde med det i praksis – hvem kan man samarbejde med?
  Risikorådgiver Christina Bisgaard, Favrskov Kommune
 • 12:00
  Frokost
 • 12:15
  Offentlig økonomi og risikostyring, herunder arbejde med Business-Cases
 • 14:00
  Kaffepause
  Direktør for økonomi og job Asbjørn Friis Jensen, Favrskov Kommune
 • 14:30
  Offentlig økonomi og risikostyring, herunder arbejde med Business-Cases
 • 16:00
  Tak for i dag
Dag 5
 • 08:30
  Velkomst - kaffe og morgenbrød ved kaffeøen
 • 09:00
  Forsikringer- skader, regres, aktuaroopgaven m.v.
  Indlægsholder fra forsikringsbranchen
 • 10:30
  Risikokultur - som et kulturforandringsprojekt
  Chefkonsulent John Møldrup, COK
 • 12:00
  Frokost
 • 13:00
  Holdningsbearbejdning, trivsel, ejerskab, mening, modstandens dynamik
  Chefkonsulent John Møldrup, COK
 • 16:30
  Opsamlings på dagen - præsentation af hjemmeopgave
 • 17:00
  Tak for denne gang
Dag 6
 • 08:30
  Velkomst - kaffe og morgenbrød ved kaffeøen
 • 09:00
  Faglige oplæg
  Et indlæg omkring sikring mod brandskade ABA, Sprinkling, Røgalarmer osv. -
  Et indlæg omkring sikringskrav og regler for Tyveri
  Et indlæg omkring TV-overvågning, herunder lovgivning
  Et indlæg om sikring mod klimaskader - vandskader
 • 12:00
  Frokost
 • 12:45
  Faglige oplæg, fortsat
 • 14:30
  Pause
 • 16:30
  Læringsopsamling
 • 17:00
  Tak for i dag
Dag 7
 • 08:00
  Modul 3
 • 08:30
  Velkommen tilbage – vi mødes ved kaffeøen
 • 09:00
  Igangsætning af certificeringsprocessen
  Ved kursusleder Lars S. Jespersen og John Møldrup
 • Certificeringsopgaven - identifikation, risikovurdering og risikohåndtering og afrapportering
  Intro til opgaven og processen, herunder Cafeshopping-metoden
  Ved kursusleder og risikorådgiver Lars S. Jespersen, Contea

  Gruppearbejde med certificeringsopgaven
 • 12:00
  Frokost
 • 12:45
  Gruppearbejde med certificeringsopgaven og cafeshopping
 • 14:30
  Kaffepause og læringsopsamling
 • 17:00
  Læringsopsamling
 • 18:30
  Netværksmiddag
 • 19:30
  Gruppearbejde fortsat
Dag 8
 • 07:30
  Morgenmad
 • 08:30
  Certificeringsprocessen færdiggørelse og finpudsning
 • 09:30
  Hurtig status og læringsopsamling
 • 10:00
  Vi arbejder videre (hvis 4 grupper vil den første være på kl. 11.00)
 • 12:00
  Frokost
 • 13:00
  Ekstern bedømmelse af Certifceringsopgaven
  Hver gruppe får 20.min. til præsensation herefter kritik og debat for panel læring og indsigt
 • 16:00
  Opsamling – hvad tager vi med hjem – mine opmærksomhedspunkter
 • 16:30
  Reception med afslutning og udlevering af certificeringsbeviser

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er