Målgruppe

Uddannelsen er for offentligt ansatte og ansatte i kommunalt ejede selskaber eller ved øvrige aktører, der arbejder med risikostyring ind i i en offentlig kontekst.

Samarbejdspartner
Danske Risikorådgivere og Contea
Pris: 0 kr.
Prisen dækker undervisning, forplejning, undervisningsmaterialer og certificering. Prisen dækker også overnatning på modul 1 og 4 som er internatforløb. Overnatning på modul 2 og 3 er ikke med i prisen. Tilkøb: DOL-eksamen med ECTS: Pris: 6.900 kr. ekskl. moms. Prisen dækker to læringsdage, et skriveværksted med vejledning samt eksamen med ekstern censur. Efter fristen er tilmelding bindende.
Tilmeldingsfrist10.08.2020. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit

Den certificerede risikorådgiveruddannelse

Det kommunale risikostyringsbillede har aldrig været mere kompleks end nu. Aldrig har behovet for kobling mellem politik, strategi og handleplaner været større.

Danske Risikorådgivere udbyder derfor i samarbejde med COK og med Contea som kursusleder, en ny risikorådgiveruddannelse, som sætter fokus på risikostyring på strategisk og operationelt plan.

Det er en uddannelse, der arbejder med kommunikation og dialog som en metakompetence for at lykkes med og mestre din rolle og funktion som risikorådgiver. Uddannelsen giver dig viden, indsigt, metoder og værktøjer, som sætter dig i stand til at arbejde professionelt med risikostyringsprocessen fra start til slut, herunder skabe rammerne for denødvendige forandringsprocesser, der skal til for at skabe en risikostyringskultur blandt ledelse og medarbejdere.

Du kan forvente
- at opnå viden om, hvad risikostyring og risikoledelse er og kunne anvende denne viden i din rolle som risikorådgiver
- at opnå viden om, hvordan man udarbejder en risikostyringspolitik, herunder hvordan man gennemfører og dokumenterer effekten af en given risikoindsats
- at blive i stand til at foretage reaktive og proaktive analyser
- at kan informere, kommunikere og medvirke til at motivere kommunernes/regionernes medarbejdere til at medvirke i risikostyring
- at dine kommunikative færdigheder og konflikthåndteringsevne styrkes, så du bliver i stand til at initiere, lede og gennemføre forandringsprocesser afledt af risikobilledet.
- at du opnår viden om forskellige sikringsmuligheder og kender til de regler og krav, der gælder for sikring
- at du bliver i stand til at anvende metoderne i risikostyringsprocessen, i sikring og i arbejdsmiljøarbejdet i virksomheden.

Uddannelsen opbygning
Uddannelsen består af fire moduler fordelt på 10 læringssamlinger over et halvt år. Modulerne skifter mellem internat koblet til tredages-modulerne og eksternat koblet på todages-modulerne:

Modul 1: Det offentlige risikolandskab - Risikorådgiverrollens vilkårs- og mulighedsrum
Vi stiller her skarpt på din rolle og de navigationsmuligheder, organisationens politik stiller til dig – fagligt og personligt i forhold til at håndtere en helhedsorienteret risikostyringsproces fra start til slut.

Modul 2: Det offentlige risikolandskab – økonomi, udbudsret, forsikring m.v.
Vi stiller her skarpt på den økonomiske bundlinje gennem viden og indsigt i bl.a. police- og skadesystemer, regnskab, kontering og udbud.

Modul 3: Det offentlige risikolandskab – arbejdsmiljø / arbejdsskade og forebyggelse
Vi fokusere her på hvordan risikoanalysen kan anvendes ind i en arbejdsmiljøkontekst med baggrund i konkrete risikoidentifikationer. Vi arbejder således med både processer, værktøjer og metoder til bedre arbejdsmiljø, herunder den gode dialog i praksis.

Modul 4: Det offentlige risikolandskab – sikring og forebyggelse - afsluttende case-eksamen
Din opnåede viden og indsigt udmønter sig på dette modul i en konkret case, som favner og afrunder uddannelsens mange facetter koblet op med ekstern censur.

CERTIFICERING
Uddannelsesforløbet afsluttes med case-eksamen, hvor du i praksis demonstrerer viden og færdigheder inden for offentlig professionel risikorådgivning og bliver certificeret risikorådgiver.

TILKØB AF KOMPETENCEGIVENDE EKSAMEN
Efter den afsluttende certificering under forudsætning af, at du opfylder kravene til optagelse eller kan godkendes efter en personlig realkompetencevurdering vil du have mulighed for at tilkøbe et kompetencegivende eksamensmodul på 5 ECTS på diplomniveau i ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer.

Eksamen består af to læringsdage, skriveværksted med vejledning samt eksamen.

Tilkøbet giver dig mulighed for at søge kompetencefonden om støtte.

De to læringsdage afvikles 19. marts og 1. april 2020. Skriveværksted/vejledning 16. april. Eksamen 14. og 15. maj 2020. Du vil høre mere om eksamen på modul 1. Fristen for tilmelding til eksamen er den 20. januar 2020. Efter fristen er tilmelding bindende.

Undervisere/ Oplægsholdere

Kursusleder og underviser risikorådgiver Lars S. Jespersen, Contea
Underviser chefkonsulent John Møldrup, COK

Der vil også være andre eksterne oplæg i løbet af de 4 moduler.

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er