NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Den certificerede risikorådgiveruddannelse

Hvert år bruger det offentlige milliarder af kroner på almindelige skadesforsikringer. Medtages arbejdsskader bliver beløbet betydeligt større. Den nye risikorådgiveruddannelse hjælper jer godt på vej.

Der er altså rigtig god økonomi i en effektiv risikostyring der kan nedbringe forsikringspræmierne, og dermed skabe merværdi på f.eks. velfærdsområderne.

Danske Risikorådgivere udbyder i samarbejde med Komponent og med Contea som kursusleder, en risikorådgiveruddannelse, som sætter fokus på risikostyring på strategisk og operationelt plan.

Det er en uddannelse, der arbejder med kommunikation og dialog som en metakompetence for at lykkes med at mestre din rolle og funktion som Risikorådgiver. Uddannelsen giver dig viden, indsigt, metoder og værktøjer, som sætter dig i stand til at arbejde professionelt med risikostyringsprocessen fra start til slut, herunder skabe rammerne for de nødvendige forandringsprocesser, der skal til for at skabe en risikostyringskultur blandt ledelse og medarbejdere.

Du kan forvente:

 • at opnå viden om, hvad risikostyring og risikoledelse er og kunne anvende denne viden i din rolle som risikorådgiver
 • at opnå viden om, hvordan man udarbejder en risikostyringspolitik, herunder hvordan man gennemfører og dokumenterer effekten af en given risikoindsats
 • at blive i stand til at foretage reaktive og proaktive analyser
 • at kunne informere, kommunikere og medvirke til at motivere kommunernes/regionernes medarbejdere til at medvirke i risikostyring
 • at dine kommunikative færdigheder og konflikthåndteringsevne styrkes, så du bliver i stand til at initiere, lede og gennemføre forandringsprocesser afledt af risikobilledet.
 • at du opnår viden om forskellige sikringsmuligheder og kender til de regler og krav, der gælder for sikring
 • at du bliver i stand til at anvende metoderne i risikostyringsprocessen, i sikring og i arbejdsmiljøarbejdet i virksomheden.

Uddannelsens opbygning:

Uddannelsen består af 3 moduler fordelt på i alt 8 læringsdage.
Modul 1 og 2 afvikles som eksternater (uden overnatning) over 2*3 dage.
Du har mulighed for at afslutte dit forløb her med et kursusbevis.
Ønsker du at blive certificeret så skal du deltage på Modul 3 – certificeringsmodulet. Det er et internatforløb over 2 dage med afsæt i en afsluttende strategisk- og operationel opgave som laves i grupper, men som bedømmes individuelt.
Deltagelse i modul forudsætter at du har deltaget i modul 1 og 2 samt afleveret hjemmeopgaverne.

Modul 1:

Det offentlige risikolandskab - Risikorådgiverrollens vilkårs- og mulighedsrum.
Vi stiller her skarpt på din rolle og de navigationsmuligheder, organisationens politik stiller til dig – fagligt og personligt i forhold til at håndtere en helhedsorienteret risikostyringsproces fra start til slut.

Modul 2:

Det offentlige risikolandskab – Økonomi og risikostyring, herunder netværksnavigation, business-cases samt sikring.
Vi stiller skarpt på den økonomiske bundlinje gennem viden og indsigt i bl.a. police- og skadesystemer, Sikring, regres, og aktuaropgaven samt risikokultur som kulturforandring.

Modul 3:

Afsluttende certificering - Det offentlige risikolandskab –Sikring og forebyggelse.
Din opnåede viden og indsigt udmønter sig på dette modul i en konkret case, hvor du i praksis skal demonstrere viden og færdigheder indenfor offentlig professionel risikorådgivning.
En forudsætning for at blive certificeret er at du har deltaget i undervisningen og har afleveret de hjemmeopgaver der er blevet stillet.

Praktiske forhold

På modul 1 og 2 er det muligt at bestille værelser på hotellet til vores aftalepris ca. 800 kr. pr. nat inkl. moms.
Endelig pris gives ved henvendelse til hotellet, hvor overnatning skal bookes.

Undervisere/ Oplægsholdere

Kursusleder og underviser er isikorådgiver Lars S. Jespersen, Contea
Underviser er chefkonsulent John Møldrup, Komponent

Derudoer vil der også være andre eksterne oplæg i løbet af de 3 moduler.

Målgruppe

Uddannelsen er for offentligt ansatte og ansatte i kommunalt ejede selskaber eller ved øvrige aktører, der arbejder med risikostyring ind i i en offentlig kontekst.

Samarbejdspartner
Danske Risikorådgivere og Contea
Kursusdatoer
 • Comwell Middelfart
  Karensmindevej 3
  5500 Middelfart

  Modul 1
  Den 13., 14. og 15. september 2021
  Alle dage kl. 8.30 - 17.00 (Dog sluttes der kl. 15 - dag 3 den 15. september)

  Modul 2
  Den 11., 12. og 13. oktober 2021
  Alle dage kl. 8.30 - 16.00 (Dog sluttes der kl. 17 - dag 2 den 12. oktober)

  Modul 3 - Internat med overnatning
  Den 10. november kl. 8.30 - 11. november 2021 kl. 16:30
Når du vælger startdato og sted opdateres pris, informationer og tilmeldingslink automatisk.
Datoer
Comwell Middelfart
Karensmindevej 3
5500 Middelfart

Modul 1
Den 13., 14. og 15. september 2021
Alle dage kl. 8.30 - 17.00 (Dog sluttes der kl. 15 - dag 3 den 15. september)

Modul 2
Den 11., 12. og 13. oktober 2021
Alle dage kl. 8.30 - 16.00 (Dog sluttes der kl. 17 - dag 2 den 12. oktober)

Modul 3 - Internat med overnatning
Den 10. november kl. 8.30 - 11. november 2021 kl. 16:30
Pris: 18.975 kr.
Prisen dækker undervisning, forplejning, undervisningsmaterialer og certificering. Prisen dækker også overnatning på modul 3 som er internatforløb. Overnatning på modul 1 og 2 er ikke med i prisen. Efter fristen er tilmelding bindende.
Tilmeldingsfrist11.08.2021. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit

Program

Dag 1
 • Modul 1
 • 08:30
  Ankomst ved kaffeøen
 • 09:00
  Velkommen og præsentation af den certificerede risikorådgiveruddannelse
  Gensidig forventningsafstemning og præsentation af deltagerne.
  v/ Kursusleder og risikorådgiver Lars S. Jespersen, Contea og Chefkonsulent John Møldrup, Komponent

  Indflyvning til det samlede danske risikobillede under iagttagelse af globale faktorer som påvirker i dag og i fremtiden og risikostyringsprocessen faser
  Oplæg og dialog fælles forståelse af risikobilledet.
  v/ Kursusleder og risikorådgiver Lars S. Jespersen, Contea

  Risikolederens rolle i en offentlig ledet organisation og styring under en politisk rammesætning.
  v/ Chefkonsulent John Møldrup, COK
 • 12:00
  Frokost
 • 13:00
  Risikorådgiverens rolle og funktion
  Kompetencer og kvalifikationer - roller magt og positioner.
  Risikorådgiveren som den interne konsulent.
  v/ Chefkonsulent John Møldrup, Komponent
 • 16:30
  Læringsopsamling
 • 17:00
  Tak for i dag
Dag 2
 • 08:30
  God morgen – opsamling på dagen i går
 • 09:00
  Risikorådgiverens roller og udfordringer i risikostyringsprocessens faser
  Kommunikative færdigheder i forbindelse med risikorådgiverens roller.
  Kommunikationsplanen / forandringskommunikation.
  v/ Chefkonsulent John Møldrup, Komponent
 • 12:00
  Frokost
 • 13:00
  Risikostyringsprocessen
  - Risikoidentifikation reaktiv-proaktiv
  - Risikoanalyser risikobeskrivelser
  v/ Kursusleder og risikorådgiver Lars S. Jespersen og Chefkonsulent John Møldrup, Komponent
 • 16:30
  Læringsopsamling og tak for i dag
 • 17:00
  Tak for i dag
Dag 3
 • 08:30
  God morgen - opsamling fra i går
  v/ Kursusleder og risikorådgiver Lars S. Jespersen og Chefkonsulent John Møldrup, Komponent
 • 09:00
  Risikostyringsprocessen – bygget op omkring praktiske cases
  - Risikovurdering - sandsynlighed-konsekvens
  - Risikohåndtering - reducere, eliminere, herunder forebyggelsesstrategi og risikofinansieringen
  - evaluering og afrapportering
  v/ Kursusleder og risikorådgiver Lars S. Jespersen og Chefkonsulent John Møldrup, Komponent
 • 12:00
  Frokost
 • 12:45
  Opsamling på læringspointer i forhold til risikostyringsprocessen
  v/ Kursusleder og risikorådgiver Lars S. Jespersen, Contea og chefkonsulent John Møldrup, Komponent
 • 14:30
  Intro til hjemmeopgaven
 • 15:00
  Tak for denne gang
Dag 4
 • Modul 2
 • 08:30
  Velkommen – kaffe og morgenbrød ved kaffeøen
 • 09:00
  Opsamling på hjemmeopgaven
  v/ Kursusleder og risikorådgiver Lars S. Jespersen og Chefkonsulent John Møldrup, Komponent
 • 09:30
  Risikorådgiverens rolle og funktion – eksempler fra hverdagen
  v/ Risikorådgiver Christina Bisgaard, Favrskov Kommune
 • Sikringsløsninger i praksis
  Hvordan kan man arbejde med det i praksis - hvem kan man samarbejde med?
  v/ Risikorådgiver Christina Bisgaard, Favrskov Kommune
 • 12:00
  Frokost
 • 12:15
  Offentlig økonomi og risikostyring, herunder arbejde med Business-Cases
  v/ Direktør for økonomi og job Asbjørn Friis Jensen, Favrskov Kommune
 • 14:00
  Kaffepause
 • 14:30
  Offentlig økonomi og risikostyring, herunder arbejde med Business-Cases (fortsat)
 • 16:00
  Tak for i dag
Dag 5
 • 08:30
  God morgen - opsamling fra i går
  v/ Kursusleder og risikorådgiver Lars S. Jespersen og Chefkonsulent John Møldrup, Komponent
 • 09:00
  Forsikringer- skader, regres, aktuaroopgaven m.v.
  Indlægsholder fra forsikringsbranchen
 • 10:30
  Risikokultur - som et kulturforandringsprojekt
  v/ Chefkonsulent John Møldrup, Komponent
 • 12:00
  Frokost
 • 13:00
  Holdningsbearbejdning, trivsel, ejerskab, mening, modstandens dynamik
  v/ Chefkonsulent John Møldrup, Komponent
 • 16:30
  Opsamlings på dagen - præsentation af hjemmeopgave
 • 17:00
  Tak for denne gang
Dag 6
 • 08:30
  God morgen - opsamling fra i går
  v/ Kursusleder og risikorådgiver Lars S. Jespersen og Chefkonsulent John Møldrup, Komponent
 • 09:00
  Værktøjer og metoder i risikoprocesserne - Træningsbanen
 • 12:00
  Frokost
 • 12:45
  Værktøjer og metoder i risikoprocesserne - Træningsbanen (fortsat)
 • 14:30
  Pause
 • 15:00
  Præsentation af certificeringsopgaven
 • 16:00
  Tak for i dag
Dag 7
 • Modul 3
 • 08:30
  Velkommen – kaffe og morgenbrød ved kaffeøen
 • 09:00
  Igangsætning af certificeringsprocessen
  v/ Kursusleder og risikorådgiver Lars S. Jespersen og Chefkonsulent John Møldrup, Komponent
 • Certificeringsopgaven - identifikation, risikovurdering og risikohåndtering og afrapportering
  Intro til opgaven og processen, herunder Cafeshopping-metoden
  v/ Kursusleder og risikorådgiver Lars S. Jespersen, Contea

  Gruppearbejde med certificeringsopgaven
 • 12:00
  Frokost
 • 12:45
  Gruppearbejde med certificeringsopgaven og cafeshopping
 • 14:30
  Kaffepause og læringsopsamling
 • 17:00
  Læringsopsamling
 • 18:30
  Netværksmiddag
 • 19:30
  Gruppearbejde fortsat
Dag 8
 • 07:30
  Morgenmad
 • 08:30
  Certificeringsprocessen færdiggørelse og finpudsning
 • 09:30
  Hurtig status og læringsopsamling
 • Vi arbejder videre (hvis 4 grupper vil den første være på kl. 11.00)
 • 12:00
  Frokost
 • 13:00
  Ekstern bedømmelse af Certificeringsopgaven
  Hver gruppe får 20.min. til præsensation herefter kritik og debat for panel læring og indsigt.
 • 16:00
  Opsamling – hvad tager vi med hjem – mine opmærksomhedspunkter
 • 16:30
  Reception med afslutning og udlevering af certificeringsbeviser

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag