NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Den certificerede risikorådgiveruddannelse

Hvert år bruger det offentlige milliarder af kroner på almindelige skadesforsikringer. Medtages arbejdsskader bliver beløbet betydeligt større.
Den nye Risikorådgiveruddannelse hjælper jer godt på ve

Der er altså rigtig god økonomi i en effektiv risikostyring der kan nedbringe forsikringspræmierne, og dermed skabe merværdi på f.eks. velfærdsområderne.

Danske Risikorådgivere udbyder i samarbejde med Komponent og med Contea som kursusleder, en risikorådgiveruddannelse, som sætter fokus på risikostyring på strategisk og operationelt plan.

Det er en uddannelse, der arbejder med kommunikation og dialog som en metakompetence for at lykkes med at mestre din rolle og funktion som Risikorådgiver. Uddannelsen giver dig viden, indsigt, metoder og værktøjer, som sætter dig i stand til at arbejde professionelt med risikostyringsprocessen fra start til slut, herunder skabe rammerne for de nødvendige forandringsprocesser, der skal til for at skabe en risikostyringskultur blandt ledelse og medarbejdere.

Du kan forvente:

  • at opnå viden om, hvad risikostyring og risikoledelse er og kunne anvende denne viden i din rolle som risikorådgiver
  • at opnå viden om, hvordan man udarbejder en risikostyringspolitik, herunder hvordan man gennemfører og dokumenterer effekten af en given risikoindsats
  • at blive i stand til at foretage reaktive og proaktive analyser
  • at kunne informere, kommunikere og medvirke til at motivere kommunernes/regionernes medarbejdere til at medvirke i risikostyring
  • at dine kommunikative færdigheder og konflikthåndteringsevne styrkes, så du bliver i stand til at initiere, lede og gennemføre forandringsprocesser afledt af risikobilledet.
  • at du opnår viden om forskellige sikringsmuligheder og kender til de regler og krav, der gælder for sikring
  • at du bliver i stand til at anvende metoderne i risikostyringsprocessen, i sikring og i arbejdsmiljøarbejdet i virksomheden.

Uddannelsens opbygning:

Uddannelsen består af 3 moduler fordelt på i alt 8 læringsdage.
Modul 1 og 2 afvikles som eksternater (uden overnatning) over 2*3 dage.
Du har mulighed for at afslutte dit forløb her med et kursusbevis.
Ønsker du at blive certificeret så skal du deltage på Modul 3 – certificeringsmodulet. Det er et internatforløb over 2 dage med afsæt i en afsluttende strategisk- og operationel opgave som laves i grupper, men som bedømmes individuelt.
Deltagelse i modul forudsætter at du har deltaget i modul 1 og 2 samt afleveret hjemmeopgaverne.

Modul 1:

Det offentlige risikolandskab - Risikorådgiverrollens vilkårs- og mulighedsrum.
Vi stiller her skarpt på din rolle og de navigationsmuligheder, organisationens politik stiller til dig – fagligt og personligt i forhold til at håndtere en helhedsorienteret risikostyringsproces fra start til slut.

Modul 2:

Det offentlige risikolandskab – Økonomi og risikostyring, herunder netværksnavigation, business-cases samt sikring.
Vi stiller skarpt på den økonomiske bundlinje gennem viden og indsigt i bl.a. police- og skadesystemer, Sikring, regres, og aktuaropgaven samt risikokultur som kulturforandring.

Modul 3:

Afsluttende certificering - Det offentlige risikolandskab –Sikring og forebyggelse.
Din opnåede viden og indsigt udmønter sig på dette modul i en konkret case, hvor du i praksis skal demonstrere viden og færdigheder indenfor offentlig professionel risikorådgivning.
En forudsætning for at blive certificeret er at du har deltaget i undervisningen og har afleveret de hjemmeopgaver der er blevet stillet.

Praktiske forhold

På modul 1 og 2 er det muligt at bestille værelser på hotellet til vores aftalepris ca. 800 kr. pr. nat inkl. moms.
Endelig pris gives ved henvendelse til hotellet, hvor overnatning skal bookes.

Undervisere/ Oplægsholdere

Kursusleder og underviser er isikorådgiver Lars S. Jespersen, Contea
Underviser er chefkonsulent John Møldrup, Komponent

Derudoer vil der også være andre eksterne oplæg i løbet af de 3 moduler.

Målgruppe

Uddannelsen er for offentligt ansatte og ansatte i kommunalt ejede selskaber eller ved øvrige aktører, der arbejder med risikostyring ind i i en offentlig kontekst.

Samarbejdspartner
Danske Risikorådgivere og Contea
Prisen dækker undervisning, forplejning, undervisningsmaterialer og certificering. Prisen dækker også overnatning på modul 3 som er internatforløb. Overnatning på modul 1 og 2 er ikke med i prisen. Efter fristen er tilmelding bindende.
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag