Målgruppe

Kurset er for erfarne byggesagsbehandlere i kommunerne - minimum 3 års erfaring anbefales.

Samarbejdspartner
Forum for Danske Bygningsmyndigheder
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, forplejning samt overnatning i enkeltværelse. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Gem som favorit

Byggesagsbehandling - videregående

Er du en erfaren byggesagsbehandler, vil du her få gode redskaber til at håndtere udfordringerne i byggesagsbehandlingen samt blive bevidst om din kommunikationsstil.

Der lægges op til at arbejde med den mere komplicerede byggesagsbehandling med mange interessenter under vilkår, der afspejler hverdagen i bygningsmyndighederne.

Læringsmæssigt vil vi veksle mellem gruppearbejde, mindre rollespil, korte oplæg og drøftelse i plenum med afsæt i følgende problemstillinger: Kvalitet og udfordringer i byggesagsbehandlingen og kommunikation og samspil med pressen og det politiske system.

Vi udfordrer dine relationelle kompetencer og din kommunikationsstil - vi ser i den forbindelse på positiv og negativ stress.

Kurset er en overbygning på uddannelsen Byggesagsbehandleren, som er en grundlæggende uddannelse, hvor du får styr på det formelle grundlag for god og korrekt byggesagsbehandling. Uddannelsen består af 2 moduler:
Byggesagsbehandling - grundlæggende (modul 1) og Byggesagsbehandling - kontrol og service (modul 2) . Modulerne kan tages uafhængigt af hinanden, men det anbefales at man tage dem i nævnte rækkefølge.

Undervisere/ Oplægsholdere

Kurset er tilrettelagt i samarbejde med Forum for Danske Bygningsmyndigheder.

Underviserne Faglig koordinator Jan K. Olesen, Chefkonsulent Lisbet Lorenzen, Byggesagsbehandler Thomas G. Frydensbjerg, Journalist Mette Mørk, Århus, Teknisk chef Jens Dons, Byggeskadefonden og Cand.psych. Jan Holst Jørgensen, Århus

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er