Målgruppe

Byggesagsbehandlere og andre, der arbejder med udstykningsloven. Der tages udgangspunkt i, at du som kursist har et begrænset kendskab til udstykningsloven og landinspektørens arbejde.

Kursusdatoer
 • Comwell Middelfart
  Karensmindevej 3
  5500 Middelfart

  Den 09.12.2020
  Kl.: 09:00 - 16:00
Datoer
Comwell Middelfart
Karensmindevej 3
5500 Middelfart

Den 09.12.2020
Kl.: 09:00 - 16:00
Pris: 3.550 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist06.11.2020. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit

Byggesagsbehandler - Kend din udstykningslov

Et kursus for dig som gerne vil forstå landinspektørens dispositioner og ikke mindst bekendtgørelsen om lov om udstykning og anden registrering i matriklen.

Indhold

Et kursus, hvor du kommer omkring hvordan landinspektøren typisk arbejder, og de mere grundlæggende ting omkring udstykningsloven og dens begreber – udstykning, arealoverførsel osv.

De dokumenter, som landinspektøren typisk sender med den grønne erklæring til kommunen, gennemgås, ligesom den grønne erklæring behandles.

Undervisere/ Oplægsholdere

Lektor Finn Kjær Christensen, Aalborg Universitet

Lektor, Landinspektør, Ph.D., Ba.jur. med erfaring både fra kommune og praksis samt forsknings- og undervisningserfaring indenfor vejlovene, vejret, udstykningsloven og planloven.

Herudover:
- Medlem af Den Danske Landinspektørforenings Responsumudvalg
- Medkommentator på Karnovs noter til vejloven og privatvejlsoven
- Engageret i efteruddannelsesaktiviteter hos DDL, COK og VEJ-EU

Program

Se programmet for forløbet nedenfor
Dag 1
 • 09:00
  Ankomst og morgenmad
 • 09:30
  Landinspektørens arbejdsproces, udstykningsloven og ejendomsbegrebet
  - De matrikulære sagstyper
  - Skel, matrikelkortet og byggeloven
 • 12:15
  Frokost
 • 13:15
  Skematisk redegørelse og de andre dokumenter
  - Udstykningskontrol m.v.
 • 16:00
  Aflsutning og tak for i dag
 • Pauser
  Der indlægges pauser efter behov.

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er