Målgruppe

Byggesagsbehandlere og andre, der arbejder med udstykningsloven. Der tages udgangspunkt i, at du som kursist har et begrænset kendskab til udstykningsloven og landinspektørens arbejde.

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Gem som favorit

Byggesagsbehandler - Kend din udstykningslov

Et kursus for dig som gerne vil forstå landinspektørens dispositioner og ikke mindst bekendtgørelsen om lov om udstykning og anden registrering i matriklen.

Indhold

Et kursus, hvor du kommer omkring hvordan landinspektøren typisk arbejder, og de mere grundlæggende ting omkring udstykningsloven og dens begreber – udstykning, arealoverførsel osv.

De dokumenter, som landinspektøren typisk sender med den grønne erklæring til kommunen, gennemgås, ligesom den grønne erklæring behandles.

Undervisere/ Oplægsholdere

Landinspektør, ph.d. Finn Kjær Christensen, Viborg Kommune

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er