NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Budgettering af skat og udligning i 2022 og overslagsårene

KL og Komponent afholder et webinar om aktuelle problemstillinger i forhold til budgettering af skat og udligning for 2022 og overslagsårene.

Webinaret tager udgangspunkt i følgende hovedoverskrifter

  • Proces for budget 2022
  • Balanceskøn efter ØA22
  • Udviklingen i skattegrundlag og valg mellem statsgaranti og selvbudgettering
  • Konsekvenserne af årsopdateringen af udligningen2021-2022
  • Rammerne for at ændre skatten i 2022 og efterfølgende år
  • Status for boligskatteforliget og de nye vurderinger

 
Webinaret streames online fra KL’s studie, og du vil forud for afholdelsen modtage deltagelseslink.

Undervisere/ Oplægsholdere

Oplægsholderne er KL’s medarbejdere på området, Max Nielsen og Per Schollert Nielsen, som til daglig rådgiver kommunerne i at budgettere skatter og tilskud, og som varetager KL’s interessevaretagelse på området.

Målgruppe

Webinaret er målrettet økonomimedarbejdere, der arbejder med kommunernes budgetlægning i forhold til skat samt tilskud og udligning, men er for alle, der ønsker indsigt i kommunernes finansiering.

Prisen er ekskl. moms. Faktura sendes, når tilmeldingsfristen udløber. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag