Målgruppe

Alle der arbejder med budget- og regnskabsopgaver i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Medarbejdere og ledere med økonomi som arbejdsområde i institutioner og afdelinger.

Kursusdatoer
 • Herlev, COK Hovedstaden, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
  Undervisning
  august 2019 - december 2019
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en case og med forberedelsestid
  november 2019
 • Vejen, COK Syd, Jyllandsgade 12, 6600 Vejen
  Undervisning
  august 2019 - november 2019
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en case og med forberedelsestid
  november 2019 - december 2019
 • Næstved, COK Sjælland, Kasernevej 20, 4700 Næstved
  Undervisning
  august 2019 - november 2019
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en case og med forberedelsestid
  november 2019 - december 2019
 • Odense, COK Fyn, Schacksgade 39, 5000 Odense C
  Undervisning
  august 2019 - november 2019
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en case og med forberedelsestid
  november 2019 - december 2019
 • Herlev, COK Hovedstaden, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
  Undervisning
  januar 2020 - maj 2020
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en case og med forberedelsestid
  maj 2020
 • COK Vejen, Jyllandsgade 12, 6600 Vejen
  Undervisning
  januar 2020 - maj 2020
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en case og med forberedelsestid
  maj 2020
 • Aarhus
  Undervisning
  januar 2020 - maj 2020
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en case og med forberedelsestid
  maj 2020
 • Holstebro
  Undervisning
  januar 2020 - maj 2020
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en case og med forberedelsestid
  maj 2020
 • COK Odense, Phønix, Schacksgade 39, 5000 Odense C
  Undervisning
  januar 2020 - maj 2020
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en case og med forberedelsestid
  maj 2020
 • COK Næstved, Kasernevej 20, 2. sal, 4700 Næstved
  Undervisning
  januar 2020 - maj 2020
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en case og med forberedelsestid
  maj 2020
 • COK Aalborg, Gasværksvej 24, 3 sal, 9000 Aalborg
  Undervisning
  januar 2020 - maj 2020
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en case og med forberedelsestid
  maj 2020
Datoer
Næstved, COK Sjælland, Kasernevej 20, 4700 Næstved
Undervisning
august 2019 - november 2019
Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en case og med forberedelsestid
november 2019 - december 2019
Pris: 13.000 kr.
Prisen er ekskl. moms, og dækker undervisning, undervisningsmaterialer og eksamen.
Tilmeldingsfrist15.04.2019. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Budget og regnskab

Hvad er de daglige arbejdsopgaver med budget og regnskab?
Hvad er sammenhængen mellem daglige økonomiopgaver og økonomistyring?

Lær at forstå sammenhængen mellem de daglige økonomiopgaver i forhold til budgettet og regnskabet.
Lær at forstå årets gang i kommunernes og regionernes økonomi.
Lær at forstå samspillet mellem statens/regeringens, regionernes og kommunernes økonomi.
Hvordan er kommunens og regionens økonomi påvirket af staten og samfundsøkonomien?
Få udviklet dine faglige og personlige kompetencer til at udføre opgaver i arbejdet med budget og regnskab, og lær at vurdere økonomistyringsværktøjer.
Få indsigt i de relevante regler og styringsvilkår, og lær at bruge dem i praksis.
Lær at formidle økonomiske problemstillinger til kolleger og andre relevante aktører.

Indhold

Overordnede rammer for budget- og regnskabsarbejde:

 • Styrelsesloven
 • Kommunalfuldmagt
 • Budgetloven
 • Budget- og regnskabssystemer for kommuner og regioner

Basiselementer i det daglige arbejde med budget og regnskab:

 • Bevillingsniveau og disponering
 • Bevillingstyper
 • Bogføring og kontering
 • Principper for økonomistyring

Hvordan foregår økonomistyringen i afdelingen:

 • Forskellige former for økonomisk styring
 • Decentralisering
 • Budgetopfølgning

Hvordan bliver styringsgrundlaget til i kommunen/regionen:

 • Forudsætninger
 • Budgetlægning – hvorfor?
 • Budgetlægning – hvordan?

Hvordan kontrolleres opfyldelsen af budgettet og dets forudsætninger:

 • Den overordnede budgetopfølgning
 • Regnskab
 • Revision

Hvordan påvirkes kommunens/regionens økonomi og opgaveløsning af staten:

 • Regeringens aftaler med kommuner og regioner om økonomien
 • Lov- og cirkulæreprogrammet/DUT
 • Tilskud, udligning og refusion
 • Rammeaftaler og takstbetaling
 • Finansloven
 • Øvrige internationale, nationale og lokale beslutninger

Metoder og værktøjer til økonomisk planlægning og styring:
(anvendes i undervisningen i de øvrige emner)

 • Budget- og regnskabssystemer for kommuner og regioner
 • Budgetlægning og –styring
 • Regnskab
 • Analyseværktøjer
 • IT og digitalisering

Læringsmål og udbytte

De studerende skal

 • have en teoretisk viden om rammerne for budget- og regnskabs-arbejdet
 • have viden om og praktisk forståelse for arbejdet med budget og regnskab
 • have viden om det offentliges rolle i samfundsøkonomien og forstå, hvordan samfundsøkonomien og staten påvirker kommunens/regionens økonomi og opgaveløsning
 • forstå sammenhængen mellem de daglige økonomiopgaver og kommunens/regionens økonomistyring
 • have en teoretisk forståelse for baggrunden for decentralisering.

De studerende skal

 • kunne anvende økonomistyringsværktøjer i praksis
 • digitalt kunne finde relevante love og arbejde metodisk og systematisk med dem, således at de kan anvende dem på konkrete problemstillinger
 • kunne formidle deres viden om og forståelse for relevante problemstillinger og handlemuligheder til kolleger og brugere.

De studerende skal

 • blive i stand til selvstændigt at analysere og udføre daglige opgaver i arbejdet med budget og regnskab
 • kunne deltage i samarbejdet om udarbejdelse af budget og regnskab i institutionen/på afdelingen
 • kunne udvikle egen praksis i forbindelse med løsning af institutionens/afdelingens budget- og regnskabsopgaver.
Særlige forhold

Modulet er på akademiniveau og kan indgå som en del af Kommunomuddannelsen

Eksamensform

Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en case og med forberedelsestid

ECTS
10.00

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er