NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Brænd igennem som leder

- Lær at udtrykke dine ledelsesværdier, så medarbejderne husker dem. To dages kursus i personlig ledelseskommunikation og gennemslagskraft.

Personlig kommunikation og gennemslagskraft er vigtig. Ikke mindst for ledere, hvis opgave det er at skabe forandringer, synliggøre mål og skabe mening. Og gennemslagskraften bliver større, hvis det ikke er striberne på skulderen, der taler, men personen bag. Kan det læres?

Ja, det kan det.

Alle kan lære at brænde igennem. Men det kræver træning og selvindsigt.

På dette to dages kursus arbejder du med dine personlige kommunikationskompetencer. Du får indsigt i dine egne kommunikative styrker og svagheder, og du får konkrete værktøjer til at udvikle din personlige kommunikationsstil.

Undervisningen består af holdundervisning, øvelser og træning med afsæt i korte oplæg. På kurset kortlægger vi din egen personlige formidlingsprofil, og du får mulighed for 1:1-coaching med underviseren.

Brænd igennem som leder er et intensivt forløb med stort personligt udbytte. Når du kommer hjem, er du en dygtig formidler med gennemslagskraft, der evner at skabe følgeskab til dine budskaber.

Du kommer bl.a. hjem med:

  • en kortlægning af din personlige formidlingsprofil (evner og udviklingspunkter)
  • værktøjer til at kunne arbejde videre med egen performance
  • tidsbesparende værktøjer til at strukturere indholdet i dit budskab
  • værktøjer til at analysere målgruppen for dit budskab
  • metoder til at fastholde og aktivere tilhørerne
  • værktøjer til at analysere den kommunikative begivenhed
  • metoder til at bekæmpe nervøsitet.

Tidligere deltageres udtalelser:

  • Meget konkret og fagligt. Jeg har i den grad fået redskaber og konkret viden med, som jeg kan bruge i daglig praksis.
  • Jeg syntes underviser var meget kompetent og havde mange perspektiver, som han inddragede i hans faglighed, som var med til at nuancere og skabe større forståelse.
Tilrettelæggelse

Kurset veksler mellem oplæg, øvelser og kursistpræsentation og feedback.

Undervisere/ Oplægsholdere

Bent Nørgaard er selvstændig konsulent med mangeårig konsulenterfaring inden for kommunikation og præsentationsteknik. Han er uddannet retoriker, besidder mere end 40 års erfaring som sceneinstruktør/dramatiker og har ledelseserfaring fra kommunale og statslige lederjobs.

Målgruppe

Forløbet henvender sig til ledere og ledergrupper hvor mundtlige præsentationer og oplæg indgår som et centralt element i udøvelsen af ledelses-professionen

Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag