NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Styrk dit arbejde med adfærdsmæssige og psykiske symptomer hos personer med demens (BPSD)

Få ny praksisnær viden og konkrete redskaber til arbejdet med de adfærdsmæssige og psykiske symptomer ved demens (BPSD).

På kurset får du viden om og redskaber til at arbejde systematisk med BPSD gennem observation, vurdering, analyse, målsætning, intervention og evaluering. Metoden kan bidrage til at styrke borgere og pårørende.

Mellem de to undervisningsdage vil der være en øvelse, der hjælper dig til at integrere teori og praksis, så din nye viden fra kursusforløbet bliver omsat og er med til at forbedre din egen daglige praksis. Efter kurset vil du desuden være klædt på til at udbedre den systematiske arbejdsmetode på din arbejdsplads.

Indhold

Omkring 80 til 90 procent af alle demensramte beboere på plejecentre har adfærdsmæssige og psykiske symptomer ved demens (BPSD).

Symptomerne kan komme til udtryk som vrangforestillinger, hallucinationer, agitation eller aggressivitet, depression, angst, eufori, apati, hæmningsløshed, irritabilitet, afvigende motorisk adfærd samt problemer med søvn og appetit.

Det sundhedsfaglige personale står ofte i situationer, hvor BPSD opleves som en stor udfordring. BPSD påvirker i høj grad borgerens livskvalitet, men også samarbejdet med de pårørende og arbejdsmiljøet for personalet kan blive påvirket negativt.

På dette todages kursus får du ny viden og konkrete redskaber, der tillader dig at arbejde systematisk med observation, vurdering, analyse, målsætning, intervention og evaluering som værktøjer til at styrke samarbejdet med borgere og pårørende og forbedre den daglige praksis.

Kurset består af undervisning, praktiske øvelser og egne refleksioner.

Undervisere/ Oplægsholdere

Underviser på kurset er Tina Risager, der er sygeplejerske, konsulent og lektor. Derudover er Tina Risager cand.mag i læring og forandringsprocesser og har en diplom i ledelse.

Målgruppe

Sosu-assistenter og -hjælpere, sygeplejersker, ergoterapeuter samt pædagoger i ældre- og demensomsorgen.

Når du vælger startdato og sted opdateres pris, informationer og tilmeldingslink automatisk.
Pris: 0 kr.
Tilmeldingsfrist31.12.2021. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag