Målgruppe

Sagsbehandlere, visitatorer og rådgivere på det specialiserede voksenområde med indstillings- eller bevillingskompetence til botilbud på handicap- og psykiatriområdet og sagsbehandlere, der har brug for viden om området eller skal i gang med at arbejde med det.

Kursusdatoer
 • COK Odense, Phønix, Schacksgade 39, 5000 Odense C
  23.03.2020 kl. 08:30 - kl. 15:30
Datoer
COK Odense, Phønix, Schacksgade 39, 5000 Odense C
23.03.2020 kl. 08:30 - kl. 15:30
Pris: 2.295 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist24.02.2020. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit

Botilbud til voksne - lovgivning og bevilling efter §§107/108

Hvad skal der til for at kunne bevillige et døgntilbud til en voksen?.

Indhold

Det spørgsmål og mange andre om botilbudsformer, målgruppe, bevilling, egenbetaling og udslusning kan du få svar på her, så du bliver skarpere på at bevillige det rette tilbud til den rette borger og i rette tid.

Det specialiserede socialområde er under pres – der er flere borgere med mere komplekse behov, som har brug for støtte. Men hvordan matcher vi bedst borgerens behov for støtte, når der er brug for det? Det er dermed vigtigt at kunne vurdere borgerens aktuelle behov, at kende sine alternativer og at følge op på den bevilligede støtte for at opfylde formålet med serviceloven: at fremme den enkeltes borgers muligheder for at udvikle sig og for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten uanset boform.

På dette kursus bliver du klogere på boformerne til voksne med funktionsnedsættelser og forskellene mellem de forskellige tilbudstyper: Midlertidige botilbud efter servicelovens § 107, længerevarende botilbud efter servicelovens § 108, boliger efter almenboliglovens § 105 og udslusningsboliger. Vi kommer forbi reglerne om frit valg, tilbudsportalen, egenbetaling, lejerettigheder, klageadgang og flytning uden samtykke.

Du vil få

 • overblik over botilbudstypernes indhold og målgrupper gennem Ankestyrelsens seneste praksis
 • grundlag for at beregne egenbetaling
 • skærpet og udviklet din viden om frit valg
 • kendskab til de særlige klageregler om opsættende virkning
 • færdigheder til at kunne indstille til en flytning uden samtykke efter servicelovens § 129
Undervisere/ Oplægsholdere

Cand. Jur. Jeanette Schjællerup har arbejdet med sagsbehandling på det specialiserede voksenområde siden 2006 og har både stor juridisk erfaring og praksiserfaring med målgruppevurdering, tilbudstyper og flytninger ved ombygning af tilbud. Hun underviser ligeledes på COKs kursus ”Dilemmaer i magtanvendelse” og er til daglig tilknyttet det specialiserede voksenområde i en kommune.

Program

Se programmet for forløbet nedenfor
Dag 1
 • 08:30
  Kaffe, te og brød
 • 09:00
  Velkomst
 • 09:15
  Formiddagens program
  Servicelovens formål
  Indsatstrappen
  Målgruppe for døgntilbud
  - § 107 midlertidige botilbud
  - § 108 længerevarende botilbud
  - Døgntilbud i almene boliger
 • 12:00
  Frokost
 • 12:45
  Eftermiddagens program
  Valg af tilbud (tilbudsportalen)
  Frit valg af længerevarende botilbud
  Klage
  Egenbetaling
  Lejerettigheder
  Flytning uden samtykke
 • 15:30
  Tak for i dag.

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er