Børnekataloget

COK har været kursusleverandør på Børnekataloget i perioden 2014-2018. Børnekataloget er pt. i udbud. De nye kursusaktiviteter, der omhandler børn og unge med funktionsnedsættelser, kommer til at indeholde et metodekursus om udredningsværktøjet samt et videnskursus om myndighedsarbejdet indenfor børn og unge med funktionsnedsættelser.

Om Børnekataloget

Børnekatalogets kurser udbydes i et samarbejde med Socialstyrelsen og sætter fokus på ny lovgivning samt træning i brugen af konkrete redskaber og metoder til at styrke sagsbehandlingen. 

COK har udbudt et videnskursus og et praksiskursus: 

  • Handicapområdet: Viden om børn og unge med funktionsnedsættelser
  • Værktøjer til udredning og handleplan på børnehandicapområdet

Vil du vide mere?