Program


09.00: Registrering og morgenmad


09.30: Velkomst og præsentation af programmet

// Charlotte Munksgaard, chefkonsulent, KL


09.35:  Mogensen og Kristiansen stiller skarpt på skellet mellem Christiansborg og kommunerne

Hvem afgør, om kommunestyret, som det ser ud i dag, er bæredygtigt i fremtiden? Hvordan ser det kommunale selvstyre overhovedet ud i dag, med en øget statslig kontrol med den kommunale økonomi? Forstår politikerne på Christiansborg hvad det er for en virkelighed, borgmestrene sidder i? Hvad tænker landspolitikere om kommunestyret fremover?

// Peter Mogensen, økonom, direktør for den politiske tænketank KRAKA  og tidligere embedsmand i centraladministrationen og Michael Kristiansen, kommunikationsrådgiver, politisk kommentator og tidligere spindoktor


10.35: Kaffepause hos udstillerne


10.55: Service på mange fronter – borger med særlige behov

Digitaliseringen af den kommunale sektor gennemsyrer den måde, vi oplever den gode service på. Men hvad med den personlige og borgernære service? Morten Mandøe, cheføkonom i KL, kommer med et bud på, hvilke udfordringer kommunerne står overfor, når der fortsat skal ydes en god og personlig service over borgere med særlige behov.

// Morten Mandøe, cheføkonom, KL


11.20: Pause -  find dit grupperum


11.35: Sessioner - runde 1

1.    Farvel til lange notater og goddag til 3-metersreglen
I Borgerservice i Frederiksberg Kommune har man lagt lange procedurer og notater i skuffen. I stedet har man i samarbejde med Tivoli gennemført et uddannelsesforløb, som alle medarbejdere i Borgerservice har deltaget i. Nu arbejdes der efter et koncept, hvor medarbejderne er ansvarlige for den gode borgerservice inden for en radius af 3 meter, og hvor alle er direktører inden for deres egen cirkel.

// Sara Mia Petersen, borgerservicechef, Frederiksberg Kommune

2.    Debatsession: Dilemmaer og udfordringer i Borgerservice
På denne session lægger vi op til diskussion, debat og videndeling deltagerne imellem. Hvad er det for særlige udfordringer, Borgerservice står overfor? Hvad tænker bestyrelsen og hvad oplever du? Kom og giv dit besyv med og bliv inspireret, bekræftet eller udfordret af dine kollegaer. 

// Bestyrelsen for borgerservice Danmark og Martin Nielsen, chefkonsulent, COK

3.    SKAT og inddrivelse – what is hot?
Skatte- og inddrivelsesområdet har i de sidste år været stærkt udfordret, og de mange problemer i SKAT har betydet, at de kommunale restancer er vokset. Derfor er SKAT nu i gang med at udvikle et nyt inddrivelsessystem. Men først skal kommunerne løse en stor opgave med at tilrette arbejdsgange og systemer, så det passer med kravene til SKATs nye inddrivelsessystem.  KL giver seneste status samt informerer om de kommende tiltag

// Annie Bekke Kjær, chefkonsulent og Michael Møller, specialkonsulent, KL

4.    Borgernes overblik over sager og ydelser – 'Borgerblikket'
Hvad betyder det for kommunen, når de giver borgerne indsigt og overblik over deres egne oplysninger? KL har i samarbejde med 5 pilotkommuner udviklet et overblik til borgere over deres sager og ydelser på udvalgte områder. Overblikket er første skidt på vejen til at åbne kommunen og skabe mere gennemsigtighed. Hør om den omstilling, det har krævet i kommunen at vise borgerne deres sager og ydelser, og hør mere om borgernes reaktioner.

// Marie Friborg Madsen og Marie Aggerstrøm Hansen, konsulenter, KL

5.    Animation som led i borgerbetjeningen
I Viborg ser man ikke bare animation som underholdning og fortællinger til børn, men også som moderne, borgerinddragende og demokratisk kommunikation. For animation er et effektivt værktøj i et komplekst videnssamfund – animation kan netop forklare komplekse problemstillinger, så alle kan forstå det. Det er vedkommende kommunikation, der taler både til hjerne og hjerte. Viborg er kendt for sit spirende animationsmiljø. Her ligger en af de bedste animationsskoler i verden, The Animation Workshop, og den kreative klynge for animationsvirksomheder Arsenalet. Det har givet helt særlige forudsætninger og muligheder for at udvikle og arbejde med animation. Viborg Kommune har animation som et strategisk indsatsområde for at udnytte de effektiviserings- og kvalitetsmæssige potentialer, der ligger i animation som kommunikation til og med borgere. 
 
Kom og hør mere om, hvordan Viborg Kommune bruger denne kanal til at yde en god borgerservice.
 
// Henriette Svenstrup Jensen, projektleder for Animation og  Heidi Aa. Rasmussen og Mette Camilla H. Bech-Møller, koordinator og afdelingsleder i Borgerservice, Viborg Kommune

6.    Væk fra den interne organisation og hen til den gode borgerservice
Vi mener alle, at vi kender vores målgruppe, og at vi ved, hvordan vi yder dem den bedste service. Men er vi modige nok til skrotte organisatoriske opdelinger, når vi skal kommunikere til borgerne? Anne-Sofie Thomsen fra KL giver sit bud på, hvordan man kan skabe god borgerservice uden at give køb på fagskel og de organisatoriske rammer. I sidste ende er det borgerens behov og livssituation, der afgør, hvordan vi kommunikerer med dem – og det er uanset, om det sker via web, print, telefon eller ansigt til ansigt.

// Anne-Sofie Thomsen, Specialkonsulent, KL.


12.15: Frokost


13.15: Sessioner - runde 2

Formiddagens oplæg gentages


13.55: Pause - find tilbage til plenum


14.10: Fremtidens offentlige ledelse: Hvad kan vi selv gøre, og hvordan ændrer rammerne sig?

Med Ledelseskommissionens rapport og Regeringens Ledelses- og Kompetencereform har god offentlig ledelse været på dagsordenen i over et år. Mange kommuner har allerede iværksat mange nyttige tiltag, og masser af ledere er i gang med at udvikle deres ledelse, så den bliver endnu bedre i morgen, end den var i går. Alle disse tiltag skal vi lære af. Dels ændre opgaverne hos medarbejderne i borgerservicecentrene sig i retning af at gøre borgerne selvhjulpne, og dels ændre rammerne for at udøve god ledelse sig i retning af styringsparadigmer, der i højere grad bygger på værdier og inddragelse af det omgivende samfund.

//  Lotte Bøgh Andersen, professor og leder af Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Aarhus Universitet                                          


14.40: Kaffe og kage hos udstillerne


15.00: Bøj fisken mens den er frisk - vaner og forandringer i borgerservice

I mange år har forandringsparathed været en central og efterspurgt egenskab hos både medarbejdere og ledere, og evnen til at håndtere forandringer har været et grundvilkår i borgerservice.  Men det at være forandringsparat er slet ikke tilstrækkeligt længere. Nu handler det om at være forandringsskabende!

Men mange medarbejdere er ’opdraget’ under en anden ledelsesstil, hvor det var trygt og sikkert at være ’parat’, og det, vi skal lære nu, er at finde ægte tryghed i noget, der måske føles utrygt, men som i en forandrende verden faktisk er ægte tryghed.                                                         

// Torben Wiese, foredragsholder, forfatter og ledelsesrådgiver


15.55: Afrunding 


16.00: Farvel og tak for i år - kom godt hjem