Program

09.00    Ankomst og morgenkaffe


09.30    Velkomst og rammesætning
 // Anne Marie Søland, chefkonsulent, COK 


09.40    Tillid, etik og data i den offentlige forvaltning
I disse år går den teknologiske udvikling stærkt. Der er i dag flere typer af data, end der var for få år tilbage, og flere muligheder for blandt andet at samkøre data på tværs af siloer. De nye betingelser skaber både nye arbejdsgange i landets forvaltninger, og en mere målrettet service til borgeren. Udviklingen sætter dog også nye problemstillinger under lup: Data der er indsamlet til et formål, men bruges til et andet kan slække på danskernes tillid til den offentlige sektor, og spørgsmålet om kvaliteten af data får en stor betydning. Tilliden er afgørende at fastholde, efterhånden som sektoren bliver mere digital, automatiseret og data-understøttet. 

// Rikke Hvilshøj, medlem, Dataetisk Råd og adm. direktør, DANSK IT 


10.00    Digital forvaltning og digital forvandling 
91 % af borgerne figurerer i dag som digitale borgere i Digitaliseringsstyrelsens opgørelse. Men ikke alle 91 % er fuldt ud forvandlet til digitale borgere. En del af dem møder stadig op personligt i Borgerservice. Her er det borgerservice-medarbejderne, der skal lede og hjælpe forandringen i mål ved at skabe digitale borgere. Med baggrund i kvalitative etnografiske studier i borgerservice vil jeg med oplægget pakke forestillingen om 91 % digitale danskere lidt ud og diskutere problemstillinger i borgerservicearbejdet.

// Anja Svejgaard Pors, lektor, ph.d., Ledelse, Organisation og Forvaltning, Københavns Professionshøjskole


10.50    Kaffepause hos udstillerne


11.20    Sessioner - Runde 1: Vælg mellem 6 forskellige:

Session 1: Debat-session: Dilemmaer og udfordringer i borgerservice

På denne session lægger vi op til diskussion, debat og videndeling deltagerne imellem. Hvad er det for særlige udfordringer Borgerservice står overfor? Hvad tænker bestyrelsen, og hvad oplever du? Kom og giv dit besyv med og bliv inspireret, bekræftet eller udfordret af dine kollegaer.

// Bestyrelsen for BorgerserviceDanmark og Martin Nielsen, chefkonsulent, COK

Session 2: Få gladere borgere og færre klager med Bedre Borgerdialog

Med udgangspunkt i konceptet Bedre Borgerdialog har COK samarbejdet med Borgerservice i en række kommuner om at udvikle den nære borgerbetjening. Bedre Borgerdialog handler først og fremmest om at styrke kommunikationen med borgeren, så han eller hun oplever, at kommunens medarbejdere yder en respektfuld og fair service. En afledt effekt af Bedre Borgerdialog er, at kommunen oplever færre klager. Undersøgelser af klager viser nemlig, at det oftest er processen snarere end afgørelsen, som borgeren er utilfreds med. I denne session præsenteres erfaringerne fra et forløb i Borgerservice Helsingør. Du kan her høre om, hvordan der helt praktisk har været arbejdet med træningen og implementeringen af metoder og redskaber og de effekter og resultater arbejdet har medført. Som en særlig del af forløbet har Borgerservice Helsingør prioriteret, at der skulle udvikles et dynamisk værdigrundlag for forståelsen og udøvelsen af den gode borgerbetjening. Værdigrundlaget er i dag det bærende element for centrets praksis.

// Morten Holm, Leder af Borgerservice og Ydelse, Helsingør Kommune og Finn Borch, chefkonsulent, COK

Session 3: Mere enkle hjemmesider – hvorfor er det så svært?

Alle kommuner vil gerne lave enkle og brugervenlige hjemmesider. Men på trods af gode intentioner og masser af ressourcer ender udviklingsarbejdet ofte med en hjemmeside, hvor brugerne har svært ved at finde og forstå indholdet. Anders Poulsen er kommunikationskonsulent i Lejre Kommune og fortæller i sit oplæg om udfordringerne, og ikke mindst mulighederne, for at gøre hjemmesider – og andre digitale løsninger – mere enkle og borgervendte. 
Oplægget trækker på eksempler fra Anders’ eget arbejde med at udvikle et mere enkelt lejre.dk.   
 

// Anders Poulsen, kommunikationskonsulent, Lejre Kommune

Session 4: Digitalisering af kørekortområdet

Regeringen og KL indgik i 2019 aftale om, at der skulle ses på, hvordan processerne omkring kørekort kunne digitaliseres og gøres nemmere for både borgere og sagsbehandlere. Analysen er ved at være afsluttet, og det er tydeligt, at kommunerne allerede er langt fremme i forhold til andre myndigheder. KL giver en status på det fællesoffentlige arbejde, og Københavns Kommune informerer om ideer og løsninger, der allerede er på tegnebrættet. 

// Jakob Skov, chefkonsulent, Københavns Kommune og Charlotte Munksgaard, chefkonsulent, KL

Session 5: Status på samarbejdet med SKAT om inddrivelse af kommunernes restancer 

Skatte- og inddrivelsesområdet har i de sidste år været stærkt udfordret, og de mange problemer i SKAT har betydet, at de kommunale restancer er vokset. Derfor er SKAT nu i gang med at udvikle et nyt inddrivelsessystem. Men først skal kommunerne løse en stor opgave med at tilrette arbejdsgange og systemer, så det passer med kravene til SKATs nye inddrivelsessystem. KL giver seneste status samt informerer om de kommende tiltag.

  // Annie Bekke Kjær, chefkonsulent, KL og Michael Møller, specialkonsulent, KL

Session 6: 4-dages arbejdsuge i Odsherred Kommune– de første erfaringer 

I september 2019 indførte Odsherred Kommune et forsøg med en 4-dages arbejdsuge. Det betyder, at de ansatte i administrationen nu kan holde fri om fredagen.
På denne session vil du både høre om baggrunden og formålet med projektet, hvordan den 4-dages arbejdsuge helt konkret er sammensat, og hvad der viste sig at være afgørende i processen frem til den 16. september, hvor forsøget blev skudt i gang.
Desuden vil du få indblik i de erfaringer man har gjort sig i Odsherred Kommune omkring denne nye måde at arbejde på, både fra et arbejdsgiver- og et medarbejdersynspunkt.

  // Kitt Ammekilde Rasmussen, leder af Borgerservice, og Eva Haupt-Jørgensen, fællestillidsmand, Odsherred Kommune 

12.00    Frokost


13.00   Sessioner - Runde 2.
Formiddagens sessioner gentages


13.40    Pause hos udstillerne


14.00    Udbetaling Danmark – 10 år efter
Udbetaling Danmark blev etableret som led i Økonomiaftalen 2010.
Rasmus Edelberg har været involveret i hele perioden og har siden 2013 været sekretariatschef for Udbetaling Danmarks bestyrelse. Rasmus giver en status på udviklingen, og hvad fremtiden bringer.
 
// Rasmus Edelberg, sekretariatschef, bestyrelsen i UdbetalingDanmark


14.35    Kaffe og kage hos udstillerne


14.55    Pseudoarbejde – hvordan vi fik travlt med at lave ingenting
Aldrig har vi haft flere effektiviseringer og digitale løsninger, der burde frisætte mere tid til kerneopgaven, og aldrig har vi brugt vores tid på flere overflødige ting end nu. I hvert fald ifølge Dennis Nørmark, der sammen med filosof Anders Fogh Jensen i 2018 udgav bogen ’Pseudoarbejde – hvordan vi fik travlt med at lave ingenting’.
Baseret på interviews, statistik og forskning stiller Dennis Nørmark skarpt på alle de overflødige opgaver, vi fylder arbejdstiden med. Alle de møder, rapporteringer, e-mails, registreringer, PowerPoint-præsentationer, målinger og andre selvopfundne arbejdsopgaver, der forhindrer os i at udfylde vores reelle arbejdsfunktioner eller at få mere fritid og bedre liv.
Foredraget er en provokerende og øjenåbnende indsigt i de arbejdsopgaver, vi spilder hinandens tid med, og de forholdsvis simple ændringer medarbejdere og ledere kan indføre for at blive fri af administrative overflødigheder. Det kræver bl.a. at vi gør op med arven fra industrisamfundet om at arbejde skal belønnes pr. tid og at vi tænker over, hvad der er vigtigt. Vi har alle travlt, men hvad har vi egentlig travlt med?

// Dennis Nørmark, antropolog, debattør og forfatter


15.45   Afrunding og refleksioner over dagen

// Eva Freidahl Graae. Formand for Borgerservice Danmark of borgerservicechef i Herning Kommune


16.00    Farvel og tak for i år