COVID 19
Sådan afholder COK kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

Borgernes liv og drømme i handleplaner

Vil I også have nye input til, hvordan I sammen med borgerne kan udarbejde handleplaner, der tager udgangspunkt i borgerens forudsætninger, liv og drømme? Så lad jer inspirere af erfaringerne fra København, Randers, Aarhus og Aalborg kommuner, der er samlet i et nyt inspirationshæfte.

Med støtte fra VELUX FONDEN har fire af landets kommuner – København, Randers, Aarhus og Aalborg – afprøvet en række metoder til at samarbejde med borgerne om handleplaner. Samarbejdet med borgerne går ud på at finde frem til de mål, borgerne gerne vil opnå, og få dem formuleret i handleplanerne. I projektet har kommunerne derfor arbejdet med at anvende og udvikle en række metoder til at understøtte samarbejdet. 

Målet med projektet er at bidrage til videre arbejde i at anvende og udvikle metoder, der kan bruges til at understøtte de processuelle mål; nemlig at handleplaner så vidt muligt udarbejdes sammen med borgerne og ud fra borgernes forudsætninger, liv og drømme. Læs mere om handleplaner, der afspejler liv og drømme >> 

Hos COK har vi sammen med VIVE faciliteret og understøttet kommunernes arbejde undervejs, og på den baggrund har vi udarbejdet et inspirationshæfte, hvor du introduceres for de idéer og erfaringer, de fire kommuner har gjort sig. 

Læs mere om projektet og inspirationshæftet >>

Kontakt