COVID 19
Sådan afholder COK kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

Borgerfokus på sociale bosteder - mellem service- og sundhedslov

Få vigtig viden om gråzoner og snitflader mellem service- og sundhedsloven, så du kan overholde lovgivningen og sikre, at borgeren får de rette ydelser og den rette omsorg fra de rette fagpersoner.

Indhold

På det sociale område er rammen for opgaverne og ydelserne til borgerne primært defineret af serviceloven. Med indførelsen af de risikobaserede tilsyn blev det dog understreget, at der også er omfattende forpligtelser relateret til sundhedsloven. Det stiller store krav til ledere såvel som til det pædagogiske og sundhedsfaglige personale, hvis bostederne skal lykkes med at møde borgernes behov og få serviceloven og sundhedsloven til at spille sammen uden, at de kommer i konflikt.

På dette to dages kursus får du en grundlæggende indføring i de to love og især deres indvirkning på socialområdet med særligt fokus på sociale bosteder. Du får vigtig viden om de juridiske krav, gråzoner og snitflader – og konkrete bud på, hvordan du kan handle inden for lovgivningens rammer og skabe bedre pædagogisk praksis, ledelse og drift på bosteder.

På kurset sætter vi også fokus på ledelsens og de pædagogiske og sundhedsfaglige medarbejderes opgaver, pligter og ansvar, og du får inspiration til, hvordan I kan arbejde for bedre sammenhæng, stærkere faglige snitflader og god målsætnings- og dokumentationspraksis.

Du kommer hjem med ny faglig viden, som kan danne grundlag for dit bosteds videre arbejde med udvikling af en praksis, som sikrer, at hverken borgere eller personale bliver klemt mellem de to lovkomplekser. Du lærer at forstå og reflektere over de faglige dilemmaer, og du får redskaberne til at bringe din nye viden i spil i planlægning og udvikling af nødvendige faglige og organisatoriske forandringer.

I løbet af to dage sætter vi fokus på:

Overordnet introduktion til lovgivningen

 • Rammer for servicelovsydelser
 • Formålet med sundhedsloven, og hvorfor den har betydning i sociale tilbud, herunder med drøftelse af behandlingsbegrebet

Ansvar og pligter

 • Ledelsens ansvar vs. personalets ansvar ift. behandling jf. sundhedsloven
 • Hvilke krav er der til den pædagogiske praksis ift. behov for sundhedsfaglig behandling?
 • Hvem kan udføre sundhedsfaglige opgaver, når en borger bor på et botilbud, visiteret iht. serviceloven?
 • Hvem må hvad hvornår? Herunder hvad er en sundhedsperson, delegation og autorisation?

Patientrettigheder, væsentlig snitflade ml. SEL og SUL

 • Tavshedspligt, information og samtykke
 • Borgerens ret til ydelser og behandling
 • Samarbejde på tværs – videregivelse af information
 • Samarbejde med pårørende
 • Værgemål, herunder fremtidsfuldmagt, behandlingstestamente
 • Selvbestemmelse – positiv vs. negativ selvbestemmelsesret
 • Tvang og magt

Organisering af myndighedsarbejdet i den kommunale forvaltning

 • Beslutningsprocessen i forvaltningen
 • Den nye VUM (2.0) som udrednings- og dialogværktøj
 • Opfølgning på den sociale indsats med udgangspunkt i handleplanen
 • Socialtilsynets konstatering af bekymrende forhold på et bosted - hvad gør forvaltningen?
 • Bostedets retlige status i den sociale sag

Sammenhæng og kvalitetsudvikling

 • Hvordan kan man arbejde for bedre sammenhæng med drøftelse af faglige snitflader og dokumentationspraksis? Eksemplificeret ved indsatsmål vs. problemområder med udgangspunkt i kravene til journalføring.
 • Dialog og samarbejde - kan vi i fællesskab gøre det bedre?

De to undervisningsdage er planlagt som et internat, så du har tid til erfaringsudveksling, sparring og drøftelse af muligheder og perspektiver med kollegaer på tværs af kommuner og institutioner,

Undervisere/ Oplægsholdere

Karen Elmegaard, cand.jur.
Karen har en bred erfaring i forhold til hele det socialretlige område med særlig fokus på voksne med funktionsnedsættelser og udsatte samt børn og unge. Hun har en lang karriere bag sig med ansættelser i blandt andet Ankestyrelsen, Socialministeriet, som lektor på PH Metropol samt tre forskellige kommuner - på ledelsesniveau og som chefkonsulent.

Mette Louise Krogh, MCN (master i klinisk sygepleje).
Mette har baggrund som sygeplejerske og fra tidligere ansættelser i kommunalt regi, både som klinisk sygeplejespecialist og kvalitetsansvarlig, har hun praktisk erfaring med det sundhedsfaglige tilsyn samt i det private som selvstændig sundhedsfaglig konsulent. Desuden har Mette flere pædagogiske diplommoduler indenfor undervisning og vejledning til unge og voksne.

Begge undervisere vil være tilstede på kursusdagene, så du oplever, at juridisk viden og praktisk erfaring spiller sammen og supplerer hinanden.

Målgruppe

Kurset er for ledere, udviklingsansvarlige, medicinansvarlige, teamledere m.fl. som har brug for indføring i og overblik over hvilke krav der er på området ift. de to lovgivninger. Der tages udgangspunkt i personale med pædagogisk baggrund, men kurset er også for personale med sundhedsfaglig baggrund.

Kursusdatoer
 • Trinity Hotel og Konferencecenter, Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia
  17.03.2021 kl. 09:45 - 18.03.2021 kl. 15:30
 • HUSET Middelfart, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart
  06.10.2021 kl. 09:45 - 07.10.2021 kl. 15:30
Når du vælger startdato og sted opdateres pris, informationer og tilmeldingslink automatisk.
Datoer
Trinity Hotel og Konferencecenter, Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia
17.03.2021 kl. 09:45 - 18.03.2021 kl. 15:30
Pris: 5.995 kr.
Prisen er ekskl. moms. Prisen er inkl. materialer, forplejning, ophold og overnatning.
Tilmeldingsfrist02.02.2021. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit

Program

Se programmet for forløbet nedenfor
Dag 1
 • 09:45
  Ankomst og morgenmad
 • 10:15
  Om dagens program
  Pauser indlægges undervejs i løbet af dagen.
  Frokost kl. 13:00
  Eftermiddagskaffe kl. 15:45
 • Tema 1
  Rammen omkring organisering af hhv. det sundhedsfaglige og det sociale arbejde.
 • Tema 2
  Den juridiske verden - forskellige perspektiver. Indføring i de grundlæggende socialretlige principper som har betydning ved udmåling af hjælpen.
 • Tema 3
  Sundhedsloven og serviceloven under lup - serviceydelser ctr. sundhedsydelser, herunder overblik over lovenes struktur og foranstaltninger på voksenområdet
  .
 • Tema 4
  Borgerens rettigheder efter sundhedsloven og serviceloven.
 • Tema 5
  Hvis borgeren ikke kan tage vare på egne rettigheder efter serviceloven/sundhedsloven - hvad så? (Værge, fremtidsfuldmægtig, inddragelse af nære pårørende mv.)
  .
 • 15:00
  Processpil - Klap kæphesten
 • 16:45
  Opsamling og afrunding
  Hvad skal vi have særligt fokus på fremadrettet?
 • 17:15
  Mulighed for gåtur eller andet stemningsfuldt inden middagen
 • 19:00
  Middag
Dag 2
 • 07:30
  Morgenmad
 • 08:30
  Om dagens program
  Pauser indlægges undervejs i løbet af dagen
  Frokost kl. 12:00
  Eftermiddagskaffe kl. 14:00
 • Opsamling fra i går
 • Tema 6
  Dokumentation sundhedsloven/serviceloven.
 • Tema 7
  Magtanvendelse i sundhedsretten og i socialretten.
 • Tema 8
  Tavshedspligt og videregivelse af oplysninger i sundhedsfagligt og socialfagligt perspektiv (serviceloven og sundhedsloven).
 • Tema 9
  Det socialfaglige og sundhedsfaglige tilsyn.
 • Afrunding og opsamling
 • 15:30
  Tak for denne gang

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er