Målgruppe

Visitatorer og sagsbehandlende terapeuter med minimum ½ års praktisk sagsbehandlererfaring.

Kursusdatoer
 • COK Odense, Phønix, Schacksgade 39, 5000 Odense C
  15.09.2020 kl. 09:00 - 16.09.2020 kl. 16:00
Datoer
COK Odense, Phønix, Schacksgade 39, 5000 Odense C
15.09.2020 kl. 09:00 - 16.09.2020 kl. 16:00
Pris: 5.800 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Forløbet er et eksternat. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist18.08.2020. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Boligindretning og boligskift efter servicelovens § 116

På dette todagskursus lærer du både om det juridiske fundament og sagsbehandlingens forløb i praksis.

Indhold

I en konstant vekselvirkning mellem teori og praksis får du værktøjer til at løse hverdagens udfordringer i sagsbehandlingen fra start til slut samt indblik i det øgede behov for tvær- og flerfaglig sagsbehandling.

Formålet er at give kursisterne opdateret, praksisnær viden om gældende lovgivning, og hvordan anvendelse af terapeutfaglige systematikker, metoder og redskaber kan benyttes til at sikre den nødvendige oplysning og dokumentation i sagerne. Kurset giver både konkrete videns- og handlekompetencer i forhold til boligsagsbehandling og er det eneste kursus med en stærk kombination af socialfaglig, juridisk forståelse og ergoterapeutisk praksistilgang, og det giver mulighed for at komme hele vejen rundt om sagsbehandlings- og terapeutfagligheden.

 • Kendskab til personkreds i stykke 1 og 4
 • Få styr på boligsagens faser ud fra procesmodel CPPF (Canadian Practice Process Framework)
 • Redskaber til vurdering af funktionsevne og lovens krav til dokumentation
 • Aktivitets og funktionsanalyse
 • Hvad er nødvendigt for at gøre boligen bedre egnet
 • Frit-valg-ordningen og ”pose-penge-løsning”
 • Optagelse af pant
 • Bygningsreglementet, målkrav, vurdering af løsningsmuligheder
 • Pavillonløsninger
 • Gråzoner, etiske dilemmaer (moderne levevis-dine/mine/vores børn), terminale borgere, bariatriske borgere, arbejdsmiljø, bygherreproblematikken, velfærdsteknologi
 • Generelt tværfagligt samarbejde

Læringsmål

 • Ajourføre eksisterende viden
 • Opkvalificering i forhold til planlægning og struktur i arbejdet med boligsager
 • Øget fokus på faktisk og praktisk inddragelse af borgeren
 • Bedre sagsbehandling på området
Tilrettelæggelse

Undervisningen skifter mellem oplæg som ”tavleundervisning”, gruppearbejde og inddragelse af kursisternes egne eksempler og cases. Der er på dagene to kompetente og erfarne undervisere, der løbende spiller sammen med hinanden og kursisterne og sikrer kvaliteten af læring.

Undervisere/ Oplægsholdere

Anita Klindt, cand.jur. Anita er specialist i servicelovens område og underviser ofte kommunalt ansatte, og bl.a. derfor har hun en stor indsigt i, hvad der rører sig ”derude”. En viden, hun benytter til at gøre sin undervisning relevant og højaktuel til hver en tid.

Christina Juul, ergoterapeut og visitator af hjælpemidler i Greve Kommune.
Christina har arbejdet med bevilling af hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning, siden hun blev uddannet som ergoterapeut i 1999 og har sideløbende undervist på Ergoterapeut-uddannelsen og efteruddannelseskurser. Christina har fokus på systematikker, redskaber og metoder til vurdering af funktionsevne samt vidensdeling og samarbejde på tværs af organisation og paragraffer.

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er