NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Temadage og kompetenceudviklingsforløb

Det er Komponents erfaring, at området for udsatte børn kræver styringsmæssigt overblik, faglig ledelse tæt på medarbejderne og et stærkt fokus på forebyggelse. Dette kræver, at både ledere og medarbejdere har de nødvendige kompetencer.

I Komponent tilbyder vi kompetenceudvikling med sigte på at løfte medarbejderne i forhold til at kunne arbejde med de nye ændringer. Det gør vi blandt andet gennem viden om relevante temaer f.eks. relevant lovgivning, forskning, undersøgelser, metoder samt kompetenceudviklingsforløb, hvor der er fokus på sammenhængen mellem faglighed og økonomi med best practice fra landets kommuner, progressionsarbejdet ved de lovmedholdelige opfølgninger samt målrettede og virkningsfulde processer med sociale investeringer.

Temadage og kompetenceudviklingsforløb afholdes som både åbne kurser og lokalt tilpassede kompetenceudviklingsforløb. Vi designer derudover også læringsforløb med både synkron og asynkron læring.

I er meget velkomne til at kontakte Lene Hausted leha@komponet.dk for en dialog om, hvordan vi kan designe forløb, der matcher jeres behov.

Er du medlem af børn- og ungeudvalget?

Ønsker du at blive bedre rustet til at træffe de mest indgribende afgørelser over for børn og unge? Du har nu muligheden for en grundig indføring i det juridiske grundlag for udvalgets arbejde.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
 • 27.10 - 28.10.2021
 • 07.03 - 08.03.2022
 • 10.03 - 11.03.2022
 • 14.03 - 15.03.2022
 • 17.03 - 18.03.2022
 • 04.04 - 05.04.2022
 • 07.04 - 08.04.2022
 • 25.04 - 26.04.2022
 • 28.04 - 29.04.2022
 • 02.05 - 03.05.2022
 • 05.05 - 06.05.2022
 • 16.05 - 17.05.2022
 • 19.05 - 20.05.2022
Lokation Roskilde, Aarhus, Online, Odense

Trivselslinealen i DUBU

Lær at anvende trivselslinealen i dit daglige arbejde - sammen med borgerne og samarbejdspartnere.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
 • 04.11.2021
Lokation Næstved

Trivselslinealen - fælles faglig indsats og fælles sprog mellem myndighed- og almenområdet

Hent hjem i egen kommune.

Se detaljer
Gem som favorit
Afhold forløbet på din arbejdsplads

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling (10 ECTS) og Coaching (5 ECTS)

Supervisoruddannelsen

Supervision gavner borgerne, arbejdspladsen og den enkelte medarbejder

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
 • August 2021 - juni 2022
 • Januar - november 2022
Lokation Valby, Aarhus

Udvikling af stærkere tværgående samarbejde

Uddannelsesforløb med certificering i Relationel Kapacitet

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
 • 08.09 - 08.12.2021
 • 09.09 - 09.12.2021
Lokation Herlev, Aarhus

Styrk ungeindsatsen gennem indblik i tværgående lovgivning

Vil du hjælpe med at forenkle og styrke indsatsen over for unge, der ikke tager den direkte vej efter grundskolen?

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
 • 01.11.2021
Lokation Online

Mellemkommunal refusion på børne- og ungeområdet

Har du til opgave at sikre korrekt administration af mellemkommunal refusion på børne- og ungeområdet? Og vil du have helt styr på reglerne for, hvem der skal betale, og hvem der skal handle?

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
 • 22.09 - 23.09.2021
Lokation Vejle

Få styr på økonomien på det specialiserede socialområde – børn og unge

Styrer du udgifterne på det specialiserede socialområde, og hvad gør du, når de sædvanlige greb ikke længere virker? Kom og få seneste viden og erfaringer fra kommuner til effektiv styring.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
 • 05.10 - 01.11.2021
Lokation Kolding

Sagsbehandling i børnesager

Kvalitet i sagsbehandlingen i børnesager

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
 • 08.09.2021
Lokation Odense

At tale med børn – børnesamtalen efter servicelovens § 48

Børn og unge er eksperter i eget liv og hvis en indsats skal lykkes, må den tage udgangspunkt i barnet eller den unges egne erfaringer, perspektiver og ønsker. De vil rigtigt gerne inddrages og lyttes

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
 • 09.11 - 10.11.2021
Lokation Odense

Ledelse og organisering af overgangen fra barn til voksen

Hvordan tilrettelægger du overgangen fra barn til voksen på de specialiserede områder, fastholder overblik over opgaver, ansvar og økonomi samt sikrer borgerinddragelse og sammenhæng i sagsarbejdet?

Se detaljer
Gem som favorit
Afhold forløbet på din arbejdsplads

BørneHandicapUdredningen, BHU

Få hånd om udredning af børn med funktionsnedsættelse og/eller få hånd om handleplan og opfølgning for børn med funktionsnedsættelse

Se detaljer
Gem som favorit
Afhold forløbet på din arbejdsplads

Online viden: At træffe en afgørelse

Når der træffes afgørelser, har parterne rettigheder, som kommunalt ansatte skal være opmærksom på og det sætter vi fokus på her.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
 • 01.09.2021
Lokation Online

Har du styr på Forvaltningsloven og Offentlighedsloven?

Et dybdegående kursus i Forvaltningsretten – med fokus på de mest centrale begreber

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
 • 02.11 - 03.11.2021
Lokation Aarhus

Gør det rigtige rigtigt - vores 11 populære online viden aktiviteter

Kom med Komponent Online hvor vi sætter fokus på de vigtige kommunale basiskompetencer, der er det nødvendige fundament for alle kommunalt ansatte.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
 • August - september 2021
Lokation Online

Skab bedre dialog og få gladere borgere

Bedre Borgerdialog understøtter kommunen i at udvikle den nære borgerbetjening og øge borgernes tilfredshed og medarbejdernes trivsel.

Læs mere om Bedre Borgerdialog >>

Kontakt