NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Partnerskabsprojekt med KL

KL og Komponent tilbyder landets kommuner at indgå i et partnerskabsprojekt om Børnene Først. Formålet er at klæde jer på til enkeltvis og i fællesskab at kunne arbejde med de nødvendige ændringer inden for styring, ledelse og organisering, som Børnene Først kalder på.

Vi ønsker at give jer mulighed for at være tæt på og hurtigt få viden om de nyeste beslutningsprocesser i forbindelse med Børnene Først, som I kan integrere i jeres forberedelse og i fællesskab få mulighed og rum for at drøfte de ledelsesmæssige beslutninger, som I står overfor med afsæt i et lokalt og konkret analysegrundlag.

Partnerskabsmodellen består af en modenhedsanalyse i alle deltagende kommuner samt et forløb bygget op om en kickoff-dag og 4 fællesdage med mellemliggende prøvehandlinger.

Partnerskabet er designet som et delvist åbent koncept, hvor vi aktivt anvender resultaterne fra modenhedsanalyserne til definere indholdet på fællesdagene og i prøvehandlingerne. Der anvendes relevante oplægsholdere på fællesdagene, samtidig med at der vil være stor vægt på erfaringsudveksling, refleksion og sparring mellem kommunerne.

Der etableres en tilrettelæggelsesgruppe, som består af chefer fra alle deltagende kommuner. De er medskabende på indholdet på fællesdagene – ud fra et oplæg fra Komponent og KL.

Hvad kan I forvente at få ud af forløbet?

  • I får et billede af jeres baseline ift. kommende forandring i Børnene Først
  • I er tæt på arbejdet med Børnene Først i kraft af KL, hvilket skaber et opdateret vidensgrundlag om forestående forandringer
  • I får viden og input til hvordan de skal håndtere kommende forandringer
  • I får sparring fra andre kommuner, som er på samme rejse
  • I får en styret proces, hvor der skabes en ramme om forandringen

Partnerskabet afholdes i 2022 og målgruppen er børn- og familiechefer samt den ledelsesgruppe der er ansvarlig for implementeringen.

Er I blevet nysgerrige på, om det er noget for jer at deltage? Så tag fat på Anne Rovsing eller Lene Hausted
 

Kontakt