NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Partnerskabsprojekt med KL

Komponent inviterer i samarbejde med KL til et partnerskab om reformen Børnene Først. Deltag i partnerskabet og bliv klar til at kunne arbejde med de nødvendige ændringer inden for styring, ledelse og organisering, som reformen kalder på.

Med reformen Børnene Først er der lagt op til, at vi skal hjælpe udsatte børn og familier tidligere og bedre end i dag. Men har I styr på, hvad reformen helt konkret kommer til at betyde for jer? 

Som kommune står I over for en stor omstillingsproces med implementering af ny lovgivning, udvikling af nye metoder, ændring af fagligt mindset, nye organiseringsformer samt ændret økonomisk og faglig styring/ ledelse. 

Bliv en del af vores partnerskab 

Derfor tilbyder Komponent og KL nu alle landets kommuner at blive en del af et partnerskab om reformen Børnene Først. Partnerskabet vil gøre jer klar til i den enkelte kommune og i fællesskab at kunne arbejde med de nødvendige ændringer inden for styring, ledelse og organisering, som reformen kalder på. 

Partnerskabet giver jer også mulighed for at være tæt på de nationale beslutningsprocesser, så I hele tiden kan være opdaterede i jeres forberedelse. Samtidig får I mulighed for - med afsæt i et lokalt og konkret analysegrundlag - i fællesskab at drøfte de ledelsesmæssige beslutninger, som I står overfor. Det kan indgå i jeres forberedende arbejde til, når reformen træder i kraft i januar 2023.

DOWNLOAD INVITATION TIL PARTNERSKABET >>

Hvad får I ud af forløbet?

  • Parathedsanalysen giver jer en status på jeres parathed til reformen Børnene Først og de forandringer, I står overfor, når reformen implementeres. 
  • I er tæt på arbejdet med Børnene Først, hvilket skaber et opdateret vidensgrundlag om fore-
  • I får viden og input til, hvordan I skal håndtere kommende forandringer 
  • I får sparring på de forestående forandringer i reformen Børnene Først fra andre kommuner, som er på samme rejse
  • I får en styret proces, hvor der skabes en ramme om forandringen Partnerskabets indhold og proces Partnerskabet indeholder en parathed

Partnerskabet afholdes fra april i 2022- januar 2023 og målgruppen er ledergrupper og nøglemedarbejdere, som skal arbejde med reformen Børnene Først.
Er I blevet nysgerrige på, om det er noget for jer at deltage? Så tag fat på Lene Hausted.

Kontakt