NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Børn og unge med medfødt alkoholskade

Få mere viden og bliv klædt på til at møde og hjælpe børnene godt på vej i livet.

Indhold

Bliv klogere på de udfordringer, som børn og unge med medfødt alkoholskade kan møde i livet, som nyfødte, som små børn, større børn, unge og voksne. Bliv klædt på til at møde og hjælpe børn med medfødt alkoholskade til at opnå deres potentiale i livet.

Alkohol og graviditet er en dårlig cocktail. Alkoholindtag under graviditeten giver risiko for at det kommende barn tager skade.
Medfødt alkoholskade er en livslang udfordring som i varierende grad kræver støtte og omsorg fra omverden. Børn og unge med medfødt alkoholskade har ofte flere sygdomsrelaterede problemer såsom misdannelser, et hypersensitivt sanseapparat, følelses- og adfærdsmæssige reguleringsproblemer, indlæringsvanskeligheder og problemer med at begå sig socialt.

Som professionel er det vigtigt at kende til medfødte alkoholskader. Medfødt alkoholskade er ofte et usynligt handicap vis omfang er ukendt. Tidlig diagnose og erkendelse hos den ramte gør det lettere at få adgang til en optimal støtte og omsorg. Dette er vigtigt i bestræbelsen på at forebygge dårlig trivsel, og udvikling af psykiske og sociale vanskeligheder.

Udbytte

  • På dagen vi du få en levende og grundig indføring i, hvordan livet med medfødt alkoholskader viser sig - både ud fra et lægefagligt og et psykologisk perspektiv.
  • Du vil få en introduktion til de områder af livet, hvor børn og unge med medfødt alkoholskade vil være udfordret, blandt andet udvikling, læring, sansning og adfærd. Denne viden og forståelse omsættes i løbet af dagen til et kendskab for, hvordan du som professionel kan blive bedre til at yde den bedst mulige støtte og omsorg til gavn for børn og unge med medfødt alkoholskade.
  • På dagen får du formidlet den nyeste viden på feltet.
  • Du vil lære om, hvilke støttetiltag der er befordrende, alt sammen på et pædagogisk, psykologisk og forskningsbaseret fundament.
  • Når dagen er omme, vil du vide, hvad du skal være opmærksom på i mødet med et barn med medfødt alkoholskade og dets omsorgspersoner, have konkret viden om, hvordan du kan yde hjælp i velkendte vanskelige situationer, og hvordan emnet kan italesættes trods berøring af svære følelser hos barn såvel som voksen.

Form

Dagen vil forgå i en afvekslende form med teoretisk indføring, cases fra hverdagen, film og diskussion/samtale.

Litteratur

Thormann. I., Broccia. M.: Børn med medfødt alkoholskade - håndbog for omsorgsgivere og professionelle. Hans Reitzels Forlag 2019.
Du får udleveret bogen i forbindelse med kurset.

Broccia.M., Jørgensen. RV., Rausgaard, NLK.:
Fetal Alcohol Spectrum Disorders har fået danske kriterier. Statusartikel. Ugeskrift for læger. 2017; 179: 03170202.

Undervisere/ Oplægsholdere

Inger Thormann er uddannet socialpædagog og psykolog. Inger har gennem 30 år været ansat på Skodsborg Observations og behandlingshjem, et døgnbehandlingstilbud til sårbare og udsatte spæd- og småbørn, heriblandt børn med medfødt alkoholskade.

Marcella Broccia er læge og ph.d.studerende ved Aalborg Universitetshospital. Hun forsker i risikoen for fødselskomplikationer blandt gravide med et problematisk alkoholforbrug og sygeligheden blandt børn med medfødt alkoholskade i Danmark. Hun har derudover sit lægelige virke bl.a. arbejdet med gravide kvinder med et problematisk alkoholforbrug og børn med medfødt alkoholskade.

Kurset afholdes ikke i samarbejde med Sundhedsstyrelsen.

Målgruppe

Alle, der arbejder med gravide og børn, som har alkohol og dets konsekvenser tæt inde på livet. Pædagoger, socialrådgivere, psykologer, ergoterapeuter, lærere og medarbejdere fra hospitalssektoren.

Kursusdatoer
  • Komponent/COK Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
    23.09.2021 kl. 09:00 - kl. 15:00
Når du vælger startdato og sted opdateres pris, informationer og tilmeldingslink automatisk.
Datoer
Komponent/COK Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
23.09.2021 kl. 09:00 - kl. 15:00
Pris: 2.595 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer - herunder bogen "Børn med medfødt alkoholskade - håndbog for omsorgsgivere og professionelle" af underviserne - samt forplejning. Faktura sendes, når tilmeldingsfristen udløber. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist26.08.2021. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag