COVID 19
Sådan afholder COK kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

Børn og unge med medfødt alkoholskade – viden og støtte

Bliv klogere på de udfordringer, som børn og unge med medfødt alkoholskade kan møde i livet – gennem forskningsbaseret viden og en praksisorienteret tilgang mod konkrete støttetiltag.

På dagen får du viden om forskellige grader af alkoholskader hos børn og unge samt praktiske råd og vejledning til støttetiltag – alt sammen på et pædagogisk, psykologisk og forskningsbaseret fundament.

Indhold

Alkoholindtag under graviditeten kan skade et foster. Alkohol passerer let moderkagen til fosteret, og på kort tid får fosteret samme alkoholkoncentration i blodet som moderen. Drikkemønster, tidspunkt og alkoholkoncentration i blodet er afgørende for hvilke skader barnet senere i livet vil opleve. Dog er et foster sårbart for alkohol under hele graviditeten.

Børn og unge med medfødt alkoholskade har ofte flere sygdomsrelaterede problemer såsom misdannelser og hypersensitivt sanseapparat. Dertil oplever mange følelsesmæssig reguleringsproblemer, indlæringsvanskeligheder og besvær med at begå sig socialt.

Som sundheds- og socialfaglig professionel er det vigtigt at kende til medfødte alkoholskader. Medfødt alkoholskade er en livslang udfordring, som ikke kan helbredes. Tidlig erkendelse og dermed adgang til den rette støtte og omsorg er vigtigt og kan forebygge dårlig trivsel og udvikling af psykiske- og sociale vanskeligheder.

På denne kursusdag vil du blive indført i de forskellige grader af medfødte alkoholskader under paraplybetegnelsen-FASD; Fetal Alcohol Spectrum Disorders. Du vil derudover få en introduktion til de områder af livet, hvor børn og unge med medfødt alkoholskade oftest vil være udfordret; bl.a. udvikling, læring, sansning og adfærd. Denne viden og forståelse omsættes i løbet af dagen til et kendskab for, hvordan du som professionel kan blive bedre til at yde den bedst mulige støtte og omsorg til gavn for børn og unge med medfødt alkoholskade.

Form:
Dagen vil gå med foredrag, cases, film og diskussion/samtale.
Der kræves ingen forberedelse.
Litteratur udleveres på dagen.

Som deltager på kurset får du et eksemplar af bogen ”Børn med medfødt alkoholskade – håndbog for omsorgsgivere og professionelle” (2019), skrevet af dagens to undervisere.

Undervisere/ Oplægsholdere

Inger Thormann er uddannet socialpædagog og psykolog. Inger har gennem 30 år været ansat som psykolog på Skodsborg Observations- og Behandlingshjem – et døgnbehandlingshjem for sårbare og udsatte spæd- og småbørn, heriblandt børn med medfødt alkoholskade.

Marcella Broccia er læge og ph.d.-studerende ved Aalborg Universitetshospital. Hun forsker i risikoen for fødselskomplikationer blandt gravide med et problematisk alkoholforbrug og sygeligheden blandt børn med medfødt alkoholskade i Danmark. Hun har derudover i sit lægelige virke bl.a. arbejdet med gravide kvinder med et problematisk alkoholforbrug og børn med medfødt alkoholskade.

Målgruppe

Alle sundheds- og socialfaglige professionelle som arbejder med børn og unge.

Gem som favorit

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er