NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Bliv skarp på sundhedsjura i praksis

Er du ledende lægesekretær på en klinisk afdeling eller i praksisregi, så er denne kursusdag for dig!

Hvor langt skal en sundhedsperson gå i sin information til patienten?
Har pårørende altid ret til information om familiemedlemmers sygdom?
Kan lægesekretærer udføre kliniske opgaver? Må patientjournalerne bruges til kvalitetsudviklingsprojekter?

Disse og mange flere spørgsmål drøfter og søger vi svar på.
Sundhedsjuraen danner rammen for, hvorledes regioner og sygehuse løser sine opgaver og derfor er viden om sundhedsret og patientrettigheder helt centrale.

Via en konkret, praksisnær case kommer vi omkring alle ovenstående temaer og drøfter på tværs i mindre grupper muligheder og udfordringer i den daglige praksis.

Hvad opnår du på kurset?

  • Viden om det juridiske grundlag for patientrettigheder og praksis
  • Metoder til at anvende reglerne om patienters retsstilling f.eks. patienters ret til selvbestemmelse, aktindsigt, sundhedspersoners tavshedspligt og reglerne om videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger
  • Inspiration til hvor sundhedsjuraen giver mulighed for delegering af kliniske opgaver, hvilket giver afsæt for en mere effektiv anvendelse af personaleressourcerne i dagligdagen og ved ressourceknaphed
  • Inspiration og samtaler (og netværk?) med kollegaer på tværs af landet.
Indhold

Vi gennemgår og drøfter væsentlige temaer indenfor det sundhedsjuridiske område bl.a. patientrettigheder og de mange nuancer heri, hvordan sundhedsjuraen giver mulighed for delegering af kliniske opgaver og ikke mindst de mange problematikker der opstår i praksis med videregivelse af oplysninger.

Undervisere/ Oplægsholdere

Underviseren er den erfarne jurist Kaj Hareskov, der ud over at være underviser her, også er underviser på Sundhedskommunomuddannelsen.
Kaj Hareskov er er uddannet jurist og har mange års erfaring fra hospitaler i Region Midt.

Kursusdatoer
  • Online
    Bliv skarp på sundhedsjura i praksis
    09.12.2021 kl. 09:30 - kl. 13:30
Når du vælger startdato og sted opdateres pris, informationer og tilmeldingslink automatisk.
Datoer
Online
Bliv skarp på sundhedsjura i praksis
09.12.2021 kl. 09:30 - kl. 13:30
Pris: 1.495 kr.
Prisen er. ekskl. moms og dækker onlineundervisning. Faktura sendes ud 1-3 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads.
Tilmeldingsfrist01.12.2021. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag