NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Bliv skarp på lovgrundlaget for specialundervisning og specialpædagogisk bistand

Hvad er det præcise lovgrundlag for specialundervisning og specialpædagogisk bistand?

Alle børn har forskellige behov. Øget inklusion i folkeskolen indebærer, at flere elever skal indgå i den almindelige undervisning. Men hvad er det præcise lovgrundlag for specialundervisning og specialpædagogisk bistand? Hvad skal man være opmærksom på, når skolen er myndighed, og hvad betyder det for samarbejdet med samarbejdspartnere og forældre mv.?

Skolen skal rumme og kunne håndtere elever med sociale, emotionelle og/eller diagnostiske udfordringer – og derfor sætter vi fokus på den lovgivningsmæssige rammer omkring inklusion. Vi ved fra vores dialog med jer, at det kan være forbundet med vanskeligheder, at træde ind i og få ejerskab til myndighedsrollen.

Temadagens formål er, at skabe større klarhed over lovgrundlaget omkring børn med særlige behov. Vi ser på intentionerne bag lovgivningen, diskuterer sektoransvarsprincippet, de forvaltningsretlige regler og dykker ned i konkrete problemstillinger. Dagen bliver derudover fyldt med dialog og sparring på tværs af kommunegrænser.

Vi vil gerne sikre os, at temadagen giver jer svar på konkrete juridiske problemstillinger. Vi modtager derfor gerne spørgsmål til juridiske problemstillinger forud for temadagen. De skal sendes til leha@komponent.dk.

Undervisere/ Oplægsholdere

Cand.jur. Pernille Bischoff.

Målgruppe

Temadagen er målrettet skolefolk på forvaltningsniveau, skoleledere, dagtilbudsledere, PPR og evt. administrativt personale knyttet til området.

Kursusdatoer
 • COK Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
  11.11.2021 kl. 08:30 - kl. 16:00
 • Komponent Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
  29.03.2022 kl. 08:30 - kl. 16:00
 • Komponent Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
  29.09.2022 kl. 08:30 - kl. 16:00
Når du vælger startdato og sted opdateres pris, informationer og tilmeldingslink automatisk.
Datoer
COK Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
11.11.2021 kl. 08:30 - kl. 16:00
Pris: 2.750 kr.
Prisen er. ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist11.10.2021. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Program

Dag 1
 • 09:30
  Morgenmad
 • 10:00
  Når skolen er myndighed
  De grundlæggende forvaltningsretlige regler om afgørelser, begrundelser, notatpligt, journalisering, databeskyttelse mv gennemgås med henblik på at skabe et solidt og korrekt grundlag for de beslutninger, der skal træffes. Derudover gennemgås reglerne betydning for tværfaglige samarbejder og inddragelse af børn og forældre.
 • 11:15
  Gruppedrøftelser
  Hvilke refleksioner giver oplægget anledning til? Hvordan håndterer andre kommuner forskellige problemstillinger? Er det problemstillinger vi har behov for at få yderligere belyst?
 • 12:00
  Opsamling på gruppedrøftelser
 • 12:30
  Frokost
 • 13:15
  De juridiske rammer for specialundervisning
  Inklusion og specialundervisning stiller krav til opgavevaretagelsen på skolerne og i kommunen. De nærmere regler i folkeskolen og bekendtgørelse for specialundervisning mv gennemgås med henblik på tydeliggørelse af rammerne og mulighederne med afsæt i praksis.
 • 14:15
  Gruppedrøftelser
  Hvilke refleksioner giver oplægget anledning til? Hvordan håndterer andre kommuner forskellige problemstillinger? Er det problemstillinger vi har behov for at få yderligere belyst?
 • 15:00
  Opsamling på gruppedrøftelser
 • 15:30
  Tak for i dag

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag