Målgruppe

Decentrale ledere

Samarbejdspartner
KL- Jura og EU
Pris: 33.250 kr.
Prisen er excl. moms og inkl. undervisningsmateriale. Max. deltagerantal er 20. Rekvirenten afholder udgiften til lokaler, av-udstyr og forplejning samt undervisernes opholds-/transportudgifter.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Bliv en bedre forhandler

På kurset gennemgår vi forhandlingens faser og dens psykologi.

Få grundlæggende teoretiske og praktiske færdigheder i aktiv forhandling, der skaber lokale resultater. På kurset gennemgår vi forhandlingens faser og psykologi, og deltagerne gennemgår to forhandlingsøvelser om henholdsvis løn og afskedigelse.

Indhold

Kursusløbet hentes hjem i egen organisation og færdigdesignes i et samarbejde. Herved opnår deltagerne ny fælles viden og kompetencer samt styrker det interne samarbejde og den organisatoriske udvikling i organisationen.

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er