NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Bliv bedre til dansk

Har du udfordringer, når du kommunikerer på dansk?
Vil du gerne blive bedre til at udtrykke dig klart og præcis over for borgere, pårørende og kolleger på dansk?

Sproget må ikke være en barriere, der skaber misforståelser, men skal tværtimod fungere som et værdifuldt redskab i pleje- og omsorgsrollen. Hvis du har dansk som andetsprog, kan sproget være en udfordring, og det kan gøre hverdagen svær.

Komponent har i samarbejde med Københavns Sprogcenter udviklet et kursus, der løfter din kommunikation og giver dig bedre sproglige forudsætninger for den daglige kontakt med borgere, pårørende og kolleger. På kurset arbejder vi med de særlige udfordringer med dansk sprog og udtale, som du kan have – selv efter mange år i Danmark. Vi øver både mundtlige og skriftlige færdigheder, så du kan tale og skrive mere ubesværet.

Selvom mundtlig kommunikation er en væsentlig del af hverdagen, kan sproget og især udtalen være årsag til ekstra udfordringer. På kurset arbejder vi indgående med de mest almindelige udfordringer og udvikler dermed et mere klart og nuanceret sprog, der vil gøre kommunikationen bedre og fjerne sproglige misforståelser.

Gode skrivefærdigheder er en meget central del af arbejdet med alt fra journalisering til korrespondance til pårørende. På kurset gennemgår og træner vi væsentlige elementer af grammatikken, så den skriftlige kommunikation bliver skærpet og endnu mere præcis.

Kurset afholdes som to separate undervisningsdage hver på 3,5 lektioner á 45 min og med ca. 3 ugers mellemrum.

Dit udbytte af kurset:

 • Bedre udtale på dansk
 • Større sikkerhed i sprogets nuancer – både skriftligt og mundtligt
 • Forståelse for, hvornår og hvordan du anvender formelt og uformelt sprog – f.eks. i samtaler med borgere og i skriftlig dokumentation.
 • Til lederen:
  Komponent tilbyder i samarbejde med Københavns Sprogcenter en opkvalificering af medarbejderens mundtlige og skriftlige færdigheder på dansk. Medarbejderen vil efter kurset i endnu højere grad kunne udtrykke sig klart og præcist over for borgere, pårørende, kolleger og andre relevante interessenter. Sprogets nuancer, både skriftligt og mundtligt, vil blive uddybet, trænet og automatiseret.

  Målgruppe

  Medarbejdere med dansk som andetsprog, som arbejder indenfor pleje- og omsorgsområdet (kan f.eks. være SOSU- hjælpere).

  Forløb tilpasset arbejdspladsen
  Gem som favorit

  Vil du vide mere?

  Kontakt os i dag