Målgruppe

Målgruppen er kommunale sagsbehandlere, terapeuter og andre faggrupper, der arbejder med sagsbehandling af hjælpemidler. Målgruppen er begyndere og let øvede.

Kursusdatoer
 • Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ
  03.11.2020 kl. 10:00 - 04.11.2020 kl. 16:00
Datoer
Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ
03.11.2020 kl. 10:00 - 04.11.2020 kl. 16:00
Pris: 6.875 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, forplejning samt overnatning i enkeltværelse. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist01.10.2020. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Bevilling af hjælpemidler servicelovens §§ 112 og 113 (kropsbårne/personlige hjælpemidler) Let øvede

Kurset har til formål at give dig den juridiske opdatering på dine praktiske erfaringer og styrke din sagsbehandling på hjælpemiddelområdet.

Indhold

Hjælpemiddelbestemmelsen skal i dag afgrænses overfor regler på en række områder, blandt andet træning, rehabilitering, uddannelse, behandling og arbejdsmarkedet. Dertil kommer, at reglerne om frit valg får stor betydning for de krav, der stilles til dine bevillinger. Der skal angives præcise sammenhænge mellem det, du bevilger og borgerens specifikke behov for det hjælpemiddel, der kan afhjælpe en given funktionsnedsættelse.

Kurset gennemgår:

 • Sagsbehandlingsreglerne
 • Klageregler og procedure
 • Servicelovens §§ 112 og 113
 • De konkrete bevillingskrav
 • Forbrugsgodebestemmelsens særlige krav og rettigheder
 • Reglerne om frit valg
 • Afgrænsningen til anden lovgivning (merudgifter, sundhedsområdet, træning/rehabilitering, uddannelsesområdet og arbejdsmarkedet)
 • Intentionerne bag lovgivningen om bevilling af kropsbårne/personlige hjælpemidler.

Kurset omfatter ikke bevilling af genbrugshjælpemidler.

Tidligere kursist udtaler "Ualmindelig dygtig. Utroligt, at Anita spænder så hvidt - både juridisk og arbejdsområderne indenfor §112. Jeg har fået nogle rigtige gode ting med hjem og kan bruge det faglige indhold i kurset i min arbejdshverdag."

Program

Se programmet for forløbet nedenfor
Dag 1
 • 10:00
  Ankomst og morgenmad
 • 10:30
  Velkomst
 • Udvalgte dele af Forvaltningsloven, Offentlighedsloven, Persondataloven og Retssikkerhedsloven
 • 12:00
  Frokost
 • 13:00
  Fokus på metodisk tilgang og afklaring af funktionsevne, ”væsentlighedskriterierne” og sektoransvar
 • 17:30
  Eftermiddagens program med Anita Klindt - fortsat
 • 19:30
  Middag
Dag 2
 • 08:00
  Morgenmad
 • 09:00
  Gennemgang af bekendtgørelsen og forbrugsgodereglerne
 • 12:00
  Frokost
 • 13:00
  Sektorafgrænsning – hjælp til metodisk tilgang
 • Gennemgang af udvalgte sektorer, der kan få indflydelse på bevilling af hjælpemidler
 • Evaluering
 • 16:00
  Kursus slut

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er