NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Bevilling af hjælpemidler servicelovens §§ 112 og 113 (kropsbårne/personlige hjælpemidler) - erfarne

Kurset har til formål at give dig mulighed for at arbejde i dybden med de juridiske finesser på hjælpemiddelområdet og udvider dit kendskab til reglerne i andre sektorer, der kan bevilge hjælpemidler.

Indhold

Kurset har til formål at give dig, der har mere end 3 års erhvervserfaring, mulighed for at arbejde i dybden med de juridiske finesser på hjælpemiddelområdet og udvide dit kendskab til reglerne i andre sektorer, der kan bevilge hjælpemidler.

Hjælpemiddelbestemmelsen skal tolkes i samspil med de justeringer, der er i samfundet i almindelighed og andre regelsæt i særdeleshed. Der er øget fokus på borgerens muligheder for at træne, mestre egen situation og ikke mindst muligheden for at være en del af arbejdsmarkedet samt være aktiv forældre i børnenes liv. Sund levevis, motion og alment ændrede forventninger til ”det gode liv” danner grundlag for udfordringer i sagsbehandlingen.

Kurset gennemgår:

 • Servicelovens formålsbestemmelse §§ 1, 11 og 81 – generelt om formål og intentioner - særligt om intentionerne bag lovgivningen om bevilling af kropsbårne/personlige hjælpemidler
 • Servicelovens §§ 112 og 113 med fokus på dokumentationskrav og Ankestyrelsens praksis
 • De konkrete bevillingskrav med udgangspunkt i Ankestyrelsens afgørelser
 • Forbrugsgodebestemmelsen med fokus på ”standard” produkter, beregning af egenbetaling og fordeling af udgifter mellem borger og myndighed efter bevilling.
 • Reglerne om frit valg
 • Afgrænsningen til anden lovgivning (merudgifter, sundhedsområdet, træning/rehabilitering, uddannelsesområdet og arbejdsmarkedet), herunder eksempler på systematik i opbygning af afgørelser, hvor sektoransvar har afgørende betydning.
Undervisere/ Oplægsholdere

Kursets underviser er Anita Klindt, cand.jur. Anita Klindt er en kendt og vellidt underviser med juridisk baggrund på socialområdet, som hun har beskæftiget sig med siden 1991.

Tidligere kursister udtaler:
"Vi har fået masser at gode ting med hjem. Rigtig meget godt at arbejde videre med på arbejdspladsen"
"Synes det er fantastisk at få input på alt det nye, og få opfrisket loven ikke mindst, selvom jeg har arbejdet med hjælpemidler i en del år. Dejligt med underviser, der er hjemme i stoffet"

Målgruppe

Målgruppen er kommunale sagsbehandlere, terapeuter og andre faggrupper, der arbejder med sagsbehandling af hjælpemidler. Du skal mindst have 3 års erfaring inden for området.

Kursusdatoer
 • Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ
  05.10.2021 kl. 10:00 - 06.10.2021 kl. 16:00
Når du vælger startdato og sted opdateres pris, informationer og tilmeldingslink automatisk.
Datoer
Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ
05.10.2021 kl. 10:00 - 06.10.2021 kl. 16:00
Pris: 6.795 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning samt overnatning i enkeltværelse. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb. Hvis det ikke bliver muligt at mødes fysisk, vil undervisningen foregå online samme dag. I så fald indretter vi naturligvis undervisningen, så du får optimalt fagligt udbytte alligevel. Vi sikrer pauser i løbet af dagen, og du kan stadig stille spørgsmål, deltage i gruppearbejde og være i dialog med underviseren og de andre kursister.
Tilmeldingsfrist06.09.2021. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Program

Dag 1
 • 10:00
  Ankomst og morgenmad
 • 10:30
  Velkomst
 • Udvalgte dele af Forvaltningsloven, Offentlighedsloven, Persondataloven og Retssikkerhedslov
 • 12:00
  Frokost
 • 13:00
  Fokus på metodisk tilgang og afklaring af funktionsevne, ”væsentlighedskriterierne” og sektoransvar
 • 17:30
  Eftermiddagens program med Anita Klindt - fortsat
 • 19:30
  Middag
Dag 2
 • 08:00
  Morgenmad
 • 09:00
  Gennemgang af bekendtgørelsen og forbrugsgodereglerne
 • 12:00
  Frokost
 • 13:00
  Sektorafgrænsning – hjælp til metodisk tilgang
 • Gennemgang af udvalgte sektorer, der kan få indflydelse på bevilling af hjælpemidler
 • Evaluering og uddeling af bevis
 • 16:00
  Kurset slut

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag