Målgruppe

Job - og virksomhedskonsulenter samt sagsbehandlere

Kursusdatoer
 • Aarhus, COK Midt, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
  Undervisning
  august 2019 - oktober 2019
  Mundtlig eksamen
  september 2019 - oktober 2019
 • Herlev, COK Hovedstaden, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
  Undervisning
  januar 2020 - juni 2020
  Mundtlig eksamen
  maj 2020 - juni 2020
Datoer
Aarhus, COK Midt, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
Undervisning
august 2019 - oktober 2019
Mundtlig eksamen
september 2019 - oktober 2019
Pris: 6.500 kr.
Prisen er ekskl. moms, og dækker undervisning, undervisningsmaterialer og eksamen.
Tilmeldingsfrist15.04.2019. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Beskæftigelsesområdet - Virksomhedssamarbejdet

Modulet er for dig som vil sikre en endnu mere professionel virksomhedsrettet indsats med stor fokus på service for både virksomheder og borgere.

Du får viden om arbejdsmarkedet generelt, virksomhedernes behov og de forskellige branchers vilkår.
Du øger dine kompetencer til at skabe det gode match mellem borgere og virksomheder. Vi giver dig viden om metoder til jobformidling, rekruttering, mobilitet, fastholdelse og grundlæggende service til virksomhederne.
På modulet vil der være besøg af en virksomhedsleder og chef fra beskæftigelsesområdet, det giver muligheder for at drøfte udfordringer, ønsker og dilemmaer set fra deres virkelighed.

Indhold

Modulets hovedtemaer:

Arbejdsmarkedets struktur

 • Organisering
 • Centrale aktører

Virksomhedernes behov

 • De forskellige branchers kendetegn og vilkår
 • Jobformidling lokalt og tværkommunalt
 • Service, herunder koordinering og tilgængelighed.

Grundlæggende viden om beskæftigelsesområdet

 • Styring
 • Lovgivningen og intentionerne
 • Økonomiske incitamenter, herunder refusionsreformen og finansiering af beskæftigelsesindsatsen

Metoder og tilgange

 • Opsøgende virksomhedskontakt
 • Fastholdelse i virksomhederne
 • Vedligeholdende virksomhedskontakt og udviklende virksomhedskontakt.

Læringsmål og udbytte

De studerende skal

 • få et overordnet kendskab til arbejdsmarkedets centrale aktører og selve organiseringen af det danske arbejdsmarked samt forstå betydningen af et konstruktivt samarbejde med virksomhederne, herunder opnå viden om virksomhedernes vilkår
 • opnå viden om metoder og tilgange, der fremmer virksomhedernes lyst til at indgå i et tættere samarbejde med jobcenteret samt forstå vigtigheden af at kunne foretage en systematisk, målrettet og branchespecifik vurdering af, hvilke behov den enkelte virksomhed har
 • opnå viden om hovedlinjerne i beskæftigelsesindsatsen og have viden om opgavedelingen mellem kommunale myndigheder, herunder hvordan et tæt koordineret samarbejde med virksomhederne kan fremme borgerens vej til arbejdsmarkedet
 • have grundlæggende viden om opbygningen af beskæftigelsessystemet og hvilke love, reformer og incitamenter, der påvirker styringen af området – herunder viden om lokale og nationale politikker og strategier på beskæftigelsesområdet.

De studerende skal

 • kunne analysere og vurdere virksomhedernes karakter og anvende denne viden til at iværksætte de rette indsatser med henblik på at sikre den bedste og mest effektive service til virksomhederne
 • kunne håndtere branchernes forskellighed og vurdere, hvilke metoder og tilgange der fremmer det gode samarbejde og virksomhedernes lyst til at udvikle dette samarbejde
 • kunne vurdere, hvilken betydning lokale og nationale politikker og strategier har for praksis i den virksomhedsrettede indsats.

De studerende skal

 • kunne vurdere, hvilke behov virksomhederne måtte have, og levere en god og helhedsorienteret service ud fra virksomhedernes konkrete behov
 • være i stand til at anvende metoder og tilgange, der støtter både virksomheden og den enkelte borger
 • kunne løse opgaver i forståelse for, at en øget service har en særlig rolle i forhold til at styrke, udvikle og fastholde det gode samarbejde med virksomhederne
 • selvstændigt kunne iværksætte indsatser, der fremmer løsningen af virksomhedens og borgerens behov
 • have indsigt i og kunne reflektere over egen rolle i forhold til borgeren og systemet samt egen fremtidig kompetenceudvikling i tilknytning til dette.
Særlige forhold

Modulet er på akademiniveau og kan indgå som en del af Kommunomuddannelsen

Eksamensform

Mundtlig eksamen på baggrund af en synopsis.

ECTS
5.00

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er