Målgruppe

Administrative medarbejdere

Kursusdatoer
 • Vejen, COK Syd, Jyllandsgade 12, 6600 Vejen
  Undervisning
  august 2019 - november 2019
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en synopsis
  december 2019
 • Herlev, COK Hovedstaden, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
  Undervisning
  august 2019 - december 2019
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en synopsis
  november 2019 - december 2019
 • Næstved, COK Sjælland, Kasernevej 20, 2. sal, 4700 Næstved
  Undervisning
  august 2019 - november 2019
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en synopsis
  december 2019
 • Odense, COK Fyn, Schacksgade 39, 5000 Odense C
  Undervisning
  august 2019 - november 2019
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en synopsis
  december 2019
 • Herlev, COK Hovedstaden, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
  Undervisning
  januar 2020 - juni 2020
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en synopsis
  maj 2020 - juni 2020
 • Herlev, COK Hovedstaden, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
  Undervisning
  august 2020 - december 2020
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en synopsis
  november 2020 - december 2020
Datoer
Vejen, COK Syd, Jyllandsgade 12, 6600 Vejen
Undervisning
august 2019 - november 2019
Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en synopsis
december 2019
Pris: 13.000 kr.
Prisen er ekskl. moms, og dækker undervisning, undervisningsmaterialer og eksamen.
Tilmeldingsfrist15.04.2019. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Beskæftigelsesområdet - Den borgerrettede indsats

Modulet er for dig som har borgerkontakt i forhold til den administrative del af sagsbehandlingen.

Du får indsigt og forståelse for, hvad det er for nogle forventninger og behov borgerne har til service- og helhedsorienteret vejledning.
Du får konkrete redskaber, metoder og træning i at håndtere - og lykkedes endnu bedre i kontakten med borgeren - også når den bliver konfliktfyldt.
Du lærer de forskellige målgrupper at kende og du får styr på hvilke ydelser, det offentlige tilbyder.
Du får derudover en generel indføring i beskæftigelsesområdets styring og lovgivning.

Indhold

kunne forstå samarbejdspartnernes vilkår og de særlige forhold der gør sig gældende, når der samarbejdes med hhv. interne og eksterne samarbejdspartnere samt andre aktører

har indsigt i og kan reflektere over egen rolle i forhold til borgeren og systemet samt egen fremtidige kompetenceudvikling hertilBeskæftigelsesområdets styring
• Politiske rammer og strategier
• Lovgivningen
• Reformer og finansiering af indsatsen

Borgerens behov og forventninger
• Til det offentlige som myndighed
• Helhedsorienteret vejledning

Servicebegrebet – god offentlig service i praksis
• Servicebegrebet
• Offentlige ydelser, livssituationer og ydelseslandkort
• Vejledning og borgerkontakt
• Konflikthåndtering

Kommunikation og henvendelseskanaler
• Personlige henvendelser
• Telefonen som servicekanal
• De skriftlige kanaler
• De digitale kanaler

Samarbejdspartneres vilkår
• Interessenter
• samspil

Læringsmål og udbytte

De studerende skal
opnå overordnet viden om opbygningen af beskæftigelsessystemet og hvilke love, reformer og incitamenter der påvirker styringen af området
Forstå, hvordan konjunkturer og politiske mål påvirker opgaveløsning og struktur inden for beskæftigelsesområdet
have forståelse for borgerbegrebet og dets udvikling. Desuden skal de studerende opnå forståelse for den særlige relation, der er mellem borger og myndighed i kraft af den magt, myndigheden kan udøve
opnå forståelse for borgernes mangfoldighed gennem brug af forskel- lige borgertyper/personas
opnå forståelse for servicebegrebet generelt set og i forhold til borger- betjeningen
have kendskab til metoder og teknikker i forhold til konflikthåndtering, herunder hvordan konflikter reduceres
have viden om metoder, spørgeteknikker og værktøjer, som kan hjæl- pe i afklaringen af borgerens situation og behov
have kendskab til de forskellige henvendelseskanaler, herunder forstå- else for kanalernes særlige kommunikative muligheder og udfordringer
forstå betydningen af et konstruktivt samarbejde med interessenter og opnå viden om samarbejdspartneres vilkår

De studerende skal
forstå, hvad god service er, og kunne praktisere den ud fra de givne rammer
have kendskab til elementær servicepsykologi og kunne anvende den i praksis
kunne analysere og vurdere forskellige henvendelseskanalers karakter og anvende denne viden for at levere den bedste og mest effektive service i den enkelte situation
have viden om politikker, struktur og strategier på beskæftigelses-området og kunne vurdere, hvilken betydning de har i praksis for den service, der leveres
forstå samarbejdspartnernes vilkår kunne og vurdere hvilke samarbejdspartnere der er relevante at inddrage i vejledningen

De studerende skal
kunne yde en god og helhedsorienteret service ud fra borgerens livssituation, herunder kunne guide den enkelte borger i den rigtige retning i forhold til deres udfordringer
kunne vurdere, hvilke forskellige krav der stilles til kommunikationen alt efter, hvilken kanal henvendelsen sker på
kunne løse opgaver i forståelse for de forskellige roller og opgaver, der er blandt aktørerne i beskæftigelsesindsatsen samt evne at vurdere, hvem det er relevant at samarbejde med
kunne forstå samarbejdspartnernes vilkår og de særlige forhold der gør sig gældende, når der samarbejdes med hhv. interne og eksterne samarbejdspartnere samt andre aktører
har indsigt i og kan reflektere over egen rolle i forhold til borgeren og systemet samt egen fremtidige kompetenceudvikling hertil

Særlige forhold

Modulet er på akademiniveau og kan indgå som en del af Kommunomuddannelsen

Eksamensform

Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en synopsis

ECTS
10.00

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er