NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Beskæftigelsesområdet - Den borgerrettede indsats

Modulet er for dig som har borgerkontakt i forhold til den administrative del af sagsbehandlingen.

Du får indsigt og forståelse for, hvad det er for nogle forventninger og behov borgerne har til service- og helhedsorienteret vejledning.
Du får konkrete redskaber, metoder og træning i at håndtere - og lykkedes endnu bedre i kontakten med borgeren - også når den bliver konfliktfyldt.
Du lærer de forskellige målgrupper at kende og du får styr på hvilke ydelser, det offentlige tilbyder.
Du får derudover en generel indføring i beskæftigelsesområdets styring og lovgivning.

Indhold

Hovedtemaer

Beskæftigelsesområdets styring

 • Politiske rammer og strategier
 • Lovgivningen
 • Reformer og finansiering af indsatsen

Borgerens behov og forventninger

 • Til det offentlige som myndighed
 • Helhedsorienteret vejledning

Servicebegrebet – god offentlig service i praksis

 • Servicebegrebet
 • Offentlige ydelser, livssituationer og ydelseslandkort
 • Vejledning og borgerkontakt
 • Konflikthåndtering

Kommunikation og henvendelseskanaler

 • Personlige henvendelser
 • Telefonen som servicekanal
 • De skriftlige kanaler
 • De digitale kanaler

Samarbejdspartneres vilkår

 • Interessenter
 • samspil

Læringsmål og udbytte

De studerende skal

 • opnå overordnet viden om opbygningen af beskæftigelsessystemet og hvilke love, reformer og incitamenter der påvirker styringen af området
 • Forstå, hvordan konjunkturer og politiske mål påvirker opgaveløsning og struktur inden for beskæftigelsesområdet
 • have forståelse for borgerbegrebet og dets udvikling. Desuden skal de studerende opnå forståelse for den særlige relation, der er mellem borger og myndighed i kraft af den magt, myndigheden kan udøve
 • opnå forståelse for borgernes mangfoldighed gennem brug af forskel- lige borgertyper/personas
 • opnå forståelse for servicebegrebet generelt set og i forhold til borger- betjeningen
 • have kendskab til metoder og teknikker i forhold til konflikthåndtering, herunder hvordan konflikter reduceres
 • have viden om metoder, spørgeteknikker og værktøjer, som kan hjælpe i afklaringen af borgerens situation og behov
 • have kendskab til de forskellige henvendelseskanaler, herunder forståelse for kanalernes særlige kommunikative muligheder og udfordringer
 • forstå betydningen af et konstruktivt samarbejde med interessenter og opnå viden om samarbejdspartneres vilkår

De studerende skal

 • forstå, hvad god service er, og kunne praktisere den ud fra de givne rammer
 • have kendskab til elementær servicepsykologi og kunne anvende den i praksis
 • kunne analysere og vurdere forskellige henvendelseskanalers karakter og anvende denne viden for at levere den bedste og mest effektive service i den enkelte situation
 • have viden om politikker, struktur og strategier på beskæftigelses-området og kunne vurdere, hvilken betydning de har i praksis for den service, der leveres
 • forstå samarbejdspartnernes vilkår kunne og vurdere hvilke samarbejdspartnere der er relevante at inddrage i vejledningen

De studerende skal

 • kunne yde en god og helhedsorienteret service ud fra borgerens livssituation, herunder kunne guide den enkelte borger i den rigtige retning i forhold til deres udfordringer
 • kunne vurdere, hvilke forskellige krav der stilles til kommunikationen alt efter, hvilken kanal henvendelsen sker på
 • kunne løse opgaver i forståelse for de forskellige roller og opgaver, der er blandt aktørerne i beskæftigelsesindsatsen samt evne at vurdere, hvem det er relevant at samarbejde med
 • kunne forstå samarbejdspartnernes vilkår og de særlige forhold der gør sig gældende, når der samarbejdes med hhv. interne og eksterne samarbejdspartnere samt andre aktører
 • har indsigt i og kan reflektere over egen rolle i forhold til borgeren og systemet samt egen fremtidige kompetenceudvikling hertil
Tilrettelæggelse

10 undervisningsgange, der som hovedregel ligger en gang om ugen i tidsrummet 08.30 - 14.45

Særlige forhold

Modulet er på akademiniveau og kan indgå som en del af Kommunomuddannelsen

Eksamensform

Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en synopsis

ECTS
10.00
Målgruppe

Administrative medarbejdere

Kursusdatoer
 • COK Næstved, Kasernevej 20, 2. sal, 4700 Næstved
  Undervisning
  august 2021 - december 2021
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en synopsis
  december 2021
 • COK Odense, Phønix, Schacksgade 39, 5000 Odense C
  Undervisning
  august 2021 - december 2021
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en synopsis
  december 2021
 • COK Vejen, Jyllandsgade 12, 6600 Vejen
  Undervisning
  august 2021 - december 2021
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en synopsis
  december 2021
  Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristen
 • COK Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
  Undervisning
  august 2021 - december 2021
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en synopsis
  december 2021
 • COK Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
  Undervisning
  16.08.2021 kl. 08:00 - 17.12.2021 kl. 14:45
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en synopsis
  15.11.2021 kl. 09:00 - 17.12.2021 kl. 09:00
 • COK Aalborg, Gasværksvej 24, 3 sal, 9000 Aalborg
  Undervisning
  august 2021 - december 2021
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en synopsis
  december 2021
 • Komponent/COK Vejen, Jyllandsgade 12, 6600 Vejen
  Undervisning
  januar 2022 - maj 2022
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en synopsis
  maj 2022 - juni 2022
 • Komponent/COK Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
  Undervisning
  januar 2022 - maj 2022
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en synopsis
  maj 2022 - juni 2022
 • Komponent/COK Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
  Undervisning
  januar 2022 - maj 2022
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en synopsis
  maj 2022 - juni 2022
Videoer
Se video om kurset
Når du vælger startdato og sted opdateres pris, informationer og tilmeldingslink automatisk.
Datoer
COK Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
Undervisning
august 2021 - december 2021
Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en synopsis
december 2021
Pris: 13.350 kr.
Prisen er ekskl. moms, og dækker undervisning, undervisningsmaterialer og eksamen.
Tilmeldingsfrist15.04.2021. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag