NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Beskæftigelsesindsatsens love, regler og økonomi – i de store linjer/et overblik - Online kursus - 2 formiddage

Indhold

Er du samarbejdspartner til jobcentret, administrativ medarbejder eller ny i beskæftigelsesindsatsen, så er denne kursusdag for dig. Vi gennemgår de forskellige målgrupper og de redskaber og tilbud, der knytter sig hertil, ligesom der er fokus på den bagvedliggende økonomi.

Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og de tilhørende love er under konstant forandring, og dette har i de senere år blandt andet medført en række forenklinger på området, f.eks. i forhold til refusionen af de enkelte tilbud og den overordnede finansiering af beskæftigelsesområdet.

Ud over at gennemgå de seneste lovændringer og intentionen med dem, giver kurset dig også en generel baggrundsviden om beskæftigelsesindsatsen, som vil styrke dig i samarbejdet med de forskellige aktører på beskæftigelsesområdet.

Kurset er delt op i to kursusdage, hvor indholdet i overskriftsform er følgende:

Dag 1:

 • De overordnede rammer for fianansiering af beskæftigelsesindsatsen, med særlig fokus på refusionsområdet
 • Målgrupperne i LAB-Loven
 • Dagpengemodtagere – uddannelsespligt og A-kasse samarbejde
 • Unge og uddannelsespligt
 • STU og ophør af ret og pligt - hvad betyder det?
 • Jobparate og vejen mod arbejde
 • Aktivitetsparate – hvad er kravene hertil?
 • Kort om den forberedende rehabiliteringsplan
 • Kort om jobafklaring- og ressourceforløb

Dag 2:

 • Indsatsmuligheder – virksomhedspraktik, løntilskud og vejledning- og afklaringstilbud samt finansiering heraf
 • Mentorordningen – til hvem og hvordan finansieres denne?
 • Læse-, skrive og regnetest og realkomptencevurderinger – til hvem og hvornår?
 • Godtgørelse og transport til tilbud
 • Arbejdstøj og arbejdsredskaber
 • Voksenlærlingeordningen
 • Særlige indsatsområder og puljer – til hvem og hvor er der den højeste refusion?
 • Kort om ændringer i varslingspuljen – relevant i forhold til Covid19
 • Tidlig pension – til hvem og hvordan?

På kurset får du:

 • Grundlæggende viden om lovgrundlaget for beskæftigelsesområdet, hvad angår den del, der har relevans for praktikere og for det administrative område.
 • Viden om sammenhæng imellem indsats og økonomi.
 • Vidensdeling på tværs af kommuner.

Der tages afsæt i lovgivningen og de tilhørende vejledninger, refusionssatser samt kontoplanen.
På kursusdagen vil der også være mulighed for vidensdeling på tværs af de deltagende kommuner og en drøftelse af, hvilke tiltag der er iværksat eller kan iværksættes for at kvalificere opgaveløsningen og samarbejdet.

Tilrettelæggelse

Kurset afholdes som et online forløb over 2 dage med en uges mellemrum fra kl. 9 til kl. 12

Undervisere/ Oplægsholdere

Underviseren er den erfarne beskæftigelseskonsulent Brian Bargmeyer, der ud over at være underviser her, også er underviser på Kommunomuddannelsen

Brian Bargmeyer er uddannet socialrådgiver, certificeret coach og stresscoach og har efterhånden 30 års erfaring inden for beskæftigelsesområdet.
I alle årene har han arbejdet inden for beskæftigelsesområdet som sagsbehandler, virksomhedskonsulent, faglig leder og teamleder i diverse jobcentre.
Desuden har han i sammenlagt 7 år arbejdet med IT inden for beskæftigelsesområdet, dvs. fagsystemer til jobcentrene og ledelsesinformation til beskæftigelsesområdet, økonomiområdet samt det sociale område. Læs mere på Beskæftigelseskonsulenternes hjemmeside

Målgruppe

Alle, der arbejder i beskæftigelsesindsatsen eller samarbejder med beskæftigelsesindsatsen.

Prisen er ekskl. moms. Tilmeldingen er bindende, efter tilmeldingsfristens udløb.
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag