En ny beskæftigelsesindsats kalder på nye kompetencer

Kommunerne og jobcentrene står over for store udfordringer, hvor der stilles stadigt stigende krav til koordinering og helhedsorientering og ikke mindst resultater. 

Nye rutiner, arbejdsgange og krav til kommunikative kompetencer er en udfordring for såvel ledere som medarbejdere. Meget står på spil, og det er vigtigt, at medarbejderne klædes på med kompetencer til at håndtere de mange nye udfordringer og lovgivninger samtidig med, at ledelsen i kommunen og på jobcentret har en klar strategi og et fælles mål for den kommunale beskæftigelsesindsats. 

Vi understøtter kompetenceudvikling på alle niveauer

COKs tilbyder en bred pallette af kompetenceudviklingsaktiviteter, der understøtter kommunerne og jobcentrene i deres arbejde med at udvikle beskæftigelsesindsatsen inden for ledelses- og organisationsudvikling samt kurser og uddannelser.

I menuen til venstre kan du læse meget mere om vores skræddersyede løsninger. Her kan du også finde eksempler på, hvordan vi har hjulpet andre kunder. Nedenfor finder du links til vores forskellige kurser og uddannelser inden for beskæftigelsesområdet. Du kan også få et overblik i nedenstående folder.

Socialfolder 2020

 
Beskæftigelse

Den nye beskæftigelsesreform stiller store krav til medarbejdernes kompetencer i forhold til deres samarbejde med borgere, virksomheder og andre interessenter. Medarbejderne i jobcentrene har således behov for nye faglige kompetencer, når jobcentret skal yde en endnu mere målrettet, kompetent og faglig rådgivning. De personlige og faglige kompetencer skal i spil, så jobcentret kan lykkes med prioritering, planlægning, dialog og samarbejde.

Medarbejdernes gennemførelse af aktiviteterne fører i første omgang til en kompetenceudvikling hos dem selv, men den skal også bidrage til at løfte hele jobcentrets faglighed. Vi ser medarbejderkompetenceudviklingsforløbene som en oplagt platform for at integrere det strategiske perspektiv i en generel udvikling af jobcenterets professionalisme.

For at bringe de nye kompetencer i spil i relation til jobcentrenes strategiske arbejde, anbefaler vi, at der i forbindelse med deltagelsen i kompetenceudviklingsaktiviteterne afvikles samtaler mellem ledelsen og medarbejderne før, under og efter gennemførelsen. 

COK tilbyder en bred pallette af kompetenceudviklingsaktiviteter, der kan styrke de kompetencer, som medarbejderne skal have for at imødekomme de aktuelle udfordringer. 

Ledige i udsatte positioner

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er