En ny beskæftigelsesindsats kalder på nye kompetencer

Beskæftigelsesreformer, refusionsreformen og tusindvis af flygtninge er blot nogle af de store udfordringer landets kommuner og jobcentre står over for i de kommende år, hvor der stilles stigende krav til effektivitet, produktivitet og ikke mindst resultater. 

Nye rutiner, arbejdsgange og krav til kommunikative kompetencer bliver udfordringen for såvel ledere som medarbejdere. Meget står på spil, og det er vigtigt, at medarbejderne klædes på med kompetencer til at håndtere de mange nye udfordringer og lovgivninger, samtidig med at ledelsen i kommunen og på jobcentret har en klar strategi og fælles mål for den kommunale beskæftigelsesindsats. 

Vi understøtter kompetenceudvikling på alle niveauer

COKs beskæftigelsesteam repræsenterer mange års erfaring og engagement på beskæftigelsesområdet. Derfor tilbyder vi en bred palette af kompetenceudviklingsaktiviteter, der understøtter kommunerne og jobcentrene i deres arbejde med at udvikle et mere professionelt beskæftigelsessystem, der optimerer indsatsen til ledige og virksomheder inden for ledelses- og organisationsudvikling og kurser og uddannelser.

I menuen til venstre kan du læse meget mere om vores skræddersyede løsninger. Her kan du også finde eksempler på, hvordan vi har hjulpet andre kunder. Nedenfor finder du vores åbne kurser og uddannelser inden for beskæftigelsesområdet.

Beskæftigelse

Den nye beskæftigelsesreform stiller store krav til medarbejdernes kompetencer i forhold til deres samarbejde med borgere, virksomheder og andre interessenter. Medarbejderne i jobcentrene har således behov for nye faglige kompetencer, når jobcentret skal yde en endnu mere målrettet, kompetent og faglig rådgivning. De personlige og faglige kompetencer skal i spil, så jobcentret kan lykkes med prioritering, planlægning, dialog og samarbejde.

Medarbejdernes gennemførelse af aktiviteterne fører i første omgang til en kompetenceudvikling hos dem selv, men den skal også bidrage til at løfte hele jobcentrets faglighed. Vi ser medarbejderkompetenceudviklingsforløbene som en oplagt platform for at integrere det strategiske perspektiv i en generel udvikling af jobcenterets professionalisme.

For at bringe de nye kompetencer i spil i relation til jobcentrenes strategiske arbejde, anbefaler vi, at der i forbindelse med deltagelsen i kompetenceudviklingsaktiviteterne afvikles samtaler mellem ledelsen og medarbejderne før, under og efter gennemførelsen. 

COK tilbyder en bred pallette af kompetenceudviklingsaktiviteter, der kan styrke de kompetencer, som medarbejderne skal have for at imødekomme de aktuelle udfordringer. 

Ledige i udsatte positioner

På vej mod en mere målrettet beskæftigelsesindsats

Bestil vores nye folder her

 

 

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er