NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Basismodul for erfarne alkoholbehandlere (Modul i Uddannelse i offentlig ambulant alkoholbehandling)

Grundlæggende indsigt i den nyeste viden på alkoholområdet - for erfarne alkoholbehandlere.

Indhold

Formålet er at give erfarne alkoholbehandlere grundlæggende indsigt i den nyeste viden på alkoholområdet, herunder kendskab til de Nationale Kliniske Retningslinjer samt træning i Den Motiverende Samtale.

Der forudsættes, at man på forhånd har basalt kendskab til og erfaring med alkoholbehandling.

Modulet er adgangsgivende for de øvrige moduler i “Uddannelse i offentlig ambulant alkoholbehandling”.

Gennem kurset får deltageren:

  • Opdateret sin faglige viden om alkoholområdet
  • Kendskab til de Nationale Kliniske Retningslinjer samt deres betydning for behandlingstilrettelæggelsen
  • Indsigt og træning i Den Motiverende Samtale
  • Mulighed for at danne netværk med kolleger fra hele landet

Det faglige indhold på modulet fordeles således på de to kursusdage:

Dag 1: Introduktion til de Nationale Kliniske Retningslinjer samt opdatering af viden vedrørende alkohols indvirkning på borgerens somatiske, mentale og sociale tilstand. Indsigt i evidensbaseret farmakologisk og psykosocial behandling. Afslutning af behandlingsforløb, behandling set i sammenhæng.
Dag 2: Den Motiverende Samtale: Et teoretisk brush-up, træning og faglig sparring.

Form

Kombination af teoretiske oplæg og praktiske øvelser.
Modulet består af to dage i direkte forlængelse af hinanden.

Der forudsættes fuldt fremmøde for at opnå kursusbevis.

Læs mere om uddannelsen, modulerne, opbygning, optagelseskrav med videre

Gennemførelse af uddannelsen er ikke et lovkrav for at arbejde som alkoholbehandler, men et tilbud til kommunerne om kompetenceløft indenfor området.

Undervisere/ Oplægsholdere

Anette Søgaard Nielsen, Ulrik Becker og Helene Foss.

Målgruppe

Erfarne alkoholbehandlere, der arbejder i offentligt finansieret alkoholbehandling.
Deltagerne skal som minimum have en mellemlang videregående uddannelse indenfor det sociale, pædagogiske eller sundhedsfaglige område og overvejende arbejde med alkoholproblemer (ikke udelukkende stofbehandling).
Læs mere om adgangskrav og optagelse

Samarbejdspartner
Sundhedsstyrelsen
Der er delvis deltagerbetaling på modulet. Uddannelsen er støttet af Sundhedsstyrelsen. Ved afbud efter fristens udløb eller udeblivelse faktureres din arbejdsplads for egenbetalingen, hvis ikke pladsen kan optages af en anden kvalificeret ansøger.
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag