NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Barnets Lov – det nye regelsæt

1. januar 2023 træder Barnets Lov i kraft, hvilket bl.a. betyder at børn får flere rettigheder, samt at barnets ønsker får større betydning i sagsbehandlingen.

Men hvad står der i lovteksten og hvad betyder det for jeres praksis?

Regeringen og et bredt flertal er enige om at udsatte børn og familier skal hjælpes tidligere og bedre end i dag. I Barnets Lov fokuseres på:

1.
Bedre og tidligere indsats for udsatte børn og familier
Der skal gives bedre og tidligere hjælp til søskende og forældre i udsatte familier, hvor et barn anbringes på grund af omsorgssvigt hos forældrene. Der indføres obligatoriske børnefaglige undersøgelser af søskende under 15 år, så søskende ikke går under radaren, når ét barn i en søskendeflok anbringes. Samtidig får deres forældre bedre støtte med obligatoriske forældrehandleplaner i sager om anbringelse uden samtykke på grund af omsorgssvigt. Lige som der fremover vil være to sagsbehandlere på de svære sager, hvor man overvejer en anbringelse.

2.
Færre skift og mere stabilitet
Anbragte børn og unge sikres færre skift og mere stabilitet ved blandt andet at indføre en mulighed for at få en second opinion hos Ankestyrelsen ved skift af anbringelsessted eller hjemgivelse mod barnets vilje, bedre mulighed for permanente anbringelser, bedre brug af netværksanbringelser og mulighed for afgørelse om anbringelse og adoption før fødslen.

3.
Barnets Lov – flere rettigheder til børnene
Udsatte børn gives en række nye rettigheder, fx får børnene selvstændig partsstatus, fra de er 10 år, mod 12 år i dag, får ret til at sige nej til samvær med biologiske forældre, tydeligere ret til at bede om en anbringelse og ret til at klage over hjemgivelse, fra man er 10 år. Partierne vil samtidig sanere loven for unødige og bureaukratiske proceskrav.

Det forventes at Barnets Lov bliver vedtaget i løbet af efteråret 2022 og så snart lovteksten er vedtaget er vi i Komponent klar til at afholde kurser herom.

Undervisere/ Oplægsholdere

Anita Klindt, cand.jur.
Anita er specialist i servicelovens område og underviser ofte kommunalt ansatte, og bl.a. derfor har hun en stor indsigt i, hvad der rører sig ”derude”. En viden, hun benytter til at gøre sin undervisning relevant og højaktuel til hver en tid.

Prisen er. ekskl. moms og dækker undervisning og materialer. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads.
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag