Målgruppe

Kurset henvender sig til medarbejdere og projektledere, der varetager bygherrerollen i kommunalt nybyggeri og større om- og tilbygninger af kommunale ejendomme.

Kursusdatoer
 • KLP-ejendomme, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S
  25.11.2019 kl. 09:15 - kl. 16:15
Datoer
KLP-ejendomme, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S
25.11.2019 kl. 09:15 - kl. 16:15
Pris: 3.500 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist28.10.2019. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit

Den bæredygtige sammenhæng mellem anlæg og drift i byggeriet

COK og Green Building Council udbyder i et samarbejde endagskurser til dig, der arbejder som kommunal bygherre.

Endagskurser er til dig, som har en bygherrerolle i forbindelse med nybyggeri eller om- og tilbygninger af kommunale ejendomme.

På dette kursus fokuserer vi på, hvordan du kan bruge livscyklusvurderinger og totaløkonomiske betragtninger til at træffe bæredygtige materialevalg og få lave driftsomkostninger.

Når du systematisk bruger livscyklusvurderinger (LCA) og totaløkonomiske overvejelser (TCC) i dit materialevalg gennem hele byggeprocessen, kan du spare rigtig mange penge, energi og ressourcer på lang sigt. Det betyder, at det nogle gange godt kan betale sig at vælge dyrere løsninger i opførelsen, der til gengæld er billigere i drift, vedligehold og udskiftninger. Hvilken løsning, der er bedst og billigst på lang sigt afhænger af, hvad bygninger og det enkelte lokale skal bruges til, hvor mange der bruger det og hvor meget slid der er. Det er derfor en kompliceret opgave at gennemregne materialernes totaløkonomi og livscyklus for et helt byggeprojekt.

På dette kursus lærer du, hvordan du kan stille krav om LCA og TCC og sikre, at de bliver leveret.

Du får viden om og indsigt i hvordan:
- du tilrettelægger en gennemskuelig indstillingsproces baseret på konkrete målbare byggetekniske kvaliteter til det politiske niveau
- du kan bruge totaløkonomiske designkriterier som værktøj til at sammentænke anlæg og drift af byggeri
- bæredygtighed kan blive konkret og målbart i byggeri med byggetekniske kvaliteter
- konkrete bæredygtige kravspecifikationer kan skabe en effektiv byggeproces ved rettidig forventningsafstemning
- en forventningsafstemning baseret på bæredygtige kvaliteter kan skabe bedre forhold for at overholde tidsplaner og budgetter

I løbet af dagen vil der være mindre gruppeøvelser og debatter med udgangspunkt i oplæggene og deltagernes egne erfaringer og udfordringer.

Du kan måske også have gavn af kurset
Det bæredygtige udbud i kommunalt byggeri og anlæg den 26. november samme sted. Tilmelder du dig begge kurser, får du 500 kr. i rabat på deltagergebyret på det ene kursus.

Program

Se programmet for forløbet nedenfor
Dag 1
 • 09:15
  Velkomst, registrering og kaffe
  v/ kursusleder og chefkonsulent Charlotte Nordenhof Wernersen, COK
 • 09:45
  Bæredygtighed som strategi og vision
  Hvordan sikrer man opbakning til bæredygtighedskrav i hele organisationen? Identifikation af processer til opbygning af viden om, hvordan der arbejdes med bæredygtighedskrav til det politiske beslutningsoplæg.
  v/ Klaus Kellermann, arkitekt og bygherrerådgiver i Roskilde Kommune
 • 11:15
  Bæredygtighed skabes i designfasen
  Livscyklusbetragtninger i designfasen er vejen til det kvalificerede bæredygtige materialevalg og totaløkonomiske betragtninger i byggeriet er vejen til lavere driftsomkostninger.
  v/ Knud Sørensen, rådgiver i Occasio
 • 12:30
  Frokost
 • 13:30
  Den bæredygtige byggeproces
  Struktureret proces med indtænkte totaløkonomiske overvejelser er vejen til den gode bæredygtige byggeproces med overholdte tidsplaner, målbar bæredygtighed og god forventningsafstemning.
  v/ Henrik Mott Frandsen, arbejdsmiljø- og projektchef i Middelfart Kommune
 • 15:00
  Pause
 • 15:15
  Fælles opsamling og refleksion
 • 16:15
  Tak for i dag

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er