NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Den bæredygtige sammenhæng mellem anlæg og drift i byggeriet

Komponent og Green Building Council udbyder i et samarbejde endagskurser til dig, der arbejder som kommunal bygherre.

Endagskurser er til dig, som har en bygherrerolle i forbindelse med nybyggeri eller om- og tilbygninger af kommunale ejendomme.

På dette kursus fokuserer vi på, hvordan du kan bruge livscyklusvurderinger og totaløkonomiske betragtninger til at træffe bæredygtige materialevalg og få lave driftsomkostninger.

Når du systematisk bruger livscyklusvurderinger (LCA) og totaløkonomiske overvejelser (TCC) i dit materialevalg gennem hele byggeprocessen, kan du spare rigtig mange penge, energi og ressourcer på lang sigt. Det betyder, at det nogle gange godt kan betale sig at vælge dyrere løsninger i opførelsen, der til gengæld er billigere i drift, vedligehold og udskiftninger. Hvilken løsning, der er bedst og billigst på lang sigt afhænger af, hvad bygninger og det enkelte lokale skal bruges til, hvor mange der bruger det og hvor meget slid der er. Det er derfor en kompliceret opgave at gennemregne materialernes totaløkonomi og livscyklus for et helt byggeprojekt.

På dette kursus lærer du, hvordan du kan stille krav om LCA og TCC og sikre, at de bliver leveret.

Du får viden om og indsigt i hvordan:
- du tilrettelægger en gennemskuelig indstillingsproces baseret på konkrete målbare byggetekniske kvaliteter til det politiske niveau
- du kan bruge totaløkonomiske designkriterier som værktøj til at sammentænke anlæg og drift af byggeri
- bæredygtighed kan blive konkret og målbart i byggeri med byggetekniske kvaliteter
- konkrete bæredygtige kravspecifikationer kan skabe en effektiv byggeproces ved rettidig forventningsafstemning
- en forventningsafstemning baseret på bæredygtige kvaliteter kan skabe bedre forhold for at overholde tidsplaner og budgetter

I løbet af dagen vil der være mindre gruppeøvelser og debatter med udgangspunkt i oplæggene og deltagernes egne erfaringer og udfordringer.

Du kan måske også have gavn af kurset
Det bæredygtige udbud i kommunalt byggeri og anlæg den 26. november samme sted. Tilmelder du dig begge kurser, får du 500 kr. i rabat på deltagergebyret på det ene kursus.

Målgruppe

Kurset henvender sig til medarbejdere og projektledere, der varetager bygherrerollen i kommunalt nybyggeri og større om- og tilbygninger af kommunale ejendomme.

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag