Kompetencer til arbejdet med børn og unge i udsatte positioner

Kompleks sagsbehandling og effektbaserede indsatser fylder meget på kommunernes socialområde i arbejdet med børn og unge i udsatte positioner.

COK tilbyder kompetenceudvikling, som går på tværs af myndighed, familiepleje og/eller dag- og døgnforanstaltninger, og vi fokuserer hele tiden på at tilbyde kurser og kompetenceforløb, der taler ind i din fagprofessionelle virkelighed og understøtter din udvikling. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få løbende information og viden om aktuelle kurser, uddannelser, konferencer og temadage >>

Sagsbehandling og lovgivning Se kurser og uddannelser (15)

COK tilbyder kurser og uddannelser, der klæder dig på til at navigere i det komplekse felt mellem lovgivning, socialfaglige vurderinger og økonomi.

Som fagperson stilles du over for opgaven med at skulle identificere udsatte børn og unges problemer og ressourcer og på den baggrund foretage faglige risiko- og behovsvurderinger. Det er ikke en nem opgave, for der er mange perspektiver, som spiller ind på den helhedsorienterede forståelse af det udsatte barn eller unges situation. Det handler for dig om at styrke de personlige ressourcer hos barnet, den unge og deres familier, så de kan få samme muligheder for personlig udvikling og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende. For at det er muligt, kan de børn og unge have behov for særlig støtte efter serviceloven, som du får et indgående kendskab til på vores kurser. 

Metoder og indsats Se kurser og uddannelser (13)

COK tilbyder kurser og uddannelser, som understøtter og udvikler din faglighed i de pædagogiske, støttende og forebyggende indsatser i arbejdet med børn og unge – både på normalområdet, som myndighed og i familiepleje eller dag- og døgnforanstaltninger. Som fagperson stilles du overfor at skulle vurdere, hvilke sociale indsatser og metoder, du vil igangsætte i dit arbejde med børn og unge. Det er aldrig en enkel opgave, og der er ofte brug for flere samtidige initiativer og metoder til at støtte op om barnet eller den unge og de nære relationer. For at kunne støtte en god udvikling, skal du være klædt godt på med viden om, hvad de forskellige metoder og indsatser kan bidrage med i forskellige sammenhænge.

COK udbyder kompetenceforløb om bl.a. dilemmaer inden for familiepleje, magtanvendelse og børnesamtalen samt uddannelsesforløb om supervision, ledelse af gruppeforløb, forældresamarbejde og konflikthåndtering i forbindelse med skilsmisseramte børn, unge og deres familier – alt sammen læringsforløb om virksomme metoder og indsatser på området.

Kompetenceudvikling er et centralt led i at sikre, at plejefamilier kan varetage opgaverne i forbindelse med anbringelser af børn med særlig komplekse støtte- og plejebehov. Derfor har COK og fonden VIta udviklet en helt ny kursusrække, der klæder plejefamilierne på til både fagligt og personligt at varetage opgaven.

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er