COVID 19
Sådan afholder COK kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

Årsmøde for administrative medarbejdere på det specialiserede voksenområde

Kurset for dig, der arbejder som administrativ medarbejder på det specialiserede voksenområde. To hele dage med faglig fordybelse og erfaringsudveksling med kolleger fra andre dele af landet.

Indhold

COK har over mange år tilrettelagt faglige årsmøde for flere administrative målgrupper i det kommunale landskab. Vi fortsætter denne tradition med at præsentere et nyt årsmøde; dette nye kursus målrettet administrative medarbejdere på det specialiserede voksenområde. Vi håber på deltagere fra hele landet og har derfor placeret det midt i landet – på Comwell i Middelfart.

Formen på kurset er afholdelse over to dage, som sikrer stort råderum ift. undervisning og indhold og skaber de bedste betingelser for netværksdannelse, fokus på egne kompetencer og faglig fordybelse. Erfaringsudveksling er en fast del af disse kurser, og det er ofte en øjenåbner for deltagere at videndele på tværs af kommuner, hvor forskelle og ligheder pludselig bliver tydelige, og er med til at skabe refleksion over egen praksis.

Som administrativ medarbejder på det specialiserede voksenområde arbejder du indenfor et komplekst felt, hvor du er med til at understøtte de vigtige indsatser, som kan skabe positive forandringer for mennesker, der lever med handicap, psykiske lidelser eller andet som kræver støtte fra det offentlige hjælpesystem. Til årsmødet vil vi fokusere på dette komplekse felt, hvori din administrative faglighed udfolder sig og vi vil kigge nærmere på, hvad der kan være af udfordringer, hvad vi kan lære af hinanden og sammen blive skarpere på den specialistviden og de kompetencer, som det kræves at arbejde administrativt indenfor et tværfagligt og -sektorielt område med politisk fokus.

Over to dage vil programmet fokusere på lovgivningen på området, fortælling fra praksis samt din personlige og faglige udvikling herunder effektiv planlægning af de administrative opgaver og spot på at være en god medspiller i forhold til at bevare høj kvalitet i sagsbehandlingen. I programmet nedenfor kan du læse mere om dagenes indhold. Forinden kurset vil du have mulighed for at komme med input, udfordringer eller dilemmaer, som vi kan tage op på kurset.

Vi håber at se dig til dette første årsmøde i naturskønne omgivelser i Middelfart – to dages tætpakket fagligt program sammen med kolleger fra andre dele af landet.

Målgruppe

Administrative medarbejdere, som arbejder på det specialiserede voksenområde – f.eks. handicap-, psykiatri- og misbrugsområdet.

Kursusdatoer
 • Frederik Vl's Hotel, Rugårdsvej 590, 5210 Odense NV
  18.11.2020 kl. 10:00 - 19.11.2020 kl. 15:15
Når du vælger startdato og sted opdateres pris, informationer og tilmeldingslink automatisk.
Datoer
Frederik Vl's Hotel, Rugårdsvej 590, 5210 Odense NV
18.11.2020 kl. 10:00 - 19.11.2020 kl. 15:15
Pris: 6.600 kr.
Tilmeldingsfrist16.10.2020. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit

Program

Se programmet for forløbet nedenfor
Dag 1
 • 09:30
  Morgenmad
 • 10:00
  Velkomst og rammesætning
  Præsentationsrunde

  Formål og ønsker for kurset

  Erfaringsudveksling med fokus på samarbejde
  Hvordan arbejder vi forskelligt - og hvad kan vi lære af hinanden på tværs af kommuner?
  Hvordan mødes borgerne?
  Samarbejder vi så godt som vi kan internt i kommunen?
 • 11:15
  Pause
 • 11:30
  Lovregler og forvaltningsretlige principper på det specialiserede voksenområde
  En gennemgang og uddybning af de relevante lovregler og forvaltningsretlige principper på det specialiserede voksenområde

  Notatpligten
  Orientering om hhv. borger, pårørendes, fuldmægtigs og værges adgang til information (aktindsigt)
  Afklaring af forskellen på Sundhedslovens journaloptegnelser, sociale notater og oplysninger om borgerens nære dagligdag
  Betalingskommuners adgang til oplysninger om en borgers tilstand/bevilget støtte (refusionsborgere)
  Krav til indholdet i en afgørelse
  Orientering om værgemålet: hvad er det og hvem har ansvar for at anmode om værge til en borger
  Orientering om fremtidsfuldmagten - hvad kan den bruges til og hvordan aktiveres den

  Mulighed for spørgsmål og input med egne dilemmaer og udfordringer.

  v. Anita Klindt, Klindt Consult, cand. jur., er en kendt og vellidt underviser med juridisk baggrund på socialområdet, som hun har beskæftiget sig med siden 1991
 • 12:45
  Frokost
 • 13:45
  Lovregler og forvaltningsretlige principper- fortsat
 • 16:30
  Walk n talk
  Erfaringsudveksling med fokus på hvordan vi hver især håndterer de forskellige udfordringer og problematikker, som opstår på vores felt.
 • 17:45
  Knæk de kulturelle koder – for administrative medarbejdere
  Langt det meste samarbejde mellem to mennesker med forskellig kulturel og religiøs baggrund forløber uden gnidninger eller problemer. På den side skal man ikke ignorere det faktum, at der kan være barrierer. Der kan være mange forskellige årsager hertil, men for at kunne fremme samarbejdet er viden altafgørende.

  Du får til dette oplæg viden og værktøjer til at få en bedre forståelse for borgeren som har en anden etnisk eller kulturel baggrund. På den måde kan du gøre hverdagen nemmere - og du kan give borgeren den bedste støtte og service.

  Oplægget er fyldt med spændende viden og praksiserfaringer, der sikrer læring omsat i praksis.

  v. Esma Birdi, direktør, Institut for Integration
 • 19:00
  Fælles middag
Dag 2
 • 08:00
  Morgenmad
 • 09:00
  OPSAMLING PÅ DAG 1 OG OPTAKT TIL DAG 2
 • 09:15
  Persondataforordningens indtog i kommunerne
  Hvordan er dit ansvar forandret som følge af indførslen af forordningen?

  Vi dykker ned i, hvad rollen som professionel offentlig medarbejder, der arbejder med personfølsomme data, egentlig kræver. Vi ser nærmere på den gode praksis ift. databehandling og forsvarlig håndtering af borgeroplysninger.
  v. Pia Pehrsson, Mariagerfjord Kommune
 • 11:00
  Pause
 • 11:15
  Personlig planlægning - en gevinst i en travl hverdag
  Kollegerne mailer eller ringer igen og beder om din assistance. En anden kommer lige forbi og spørger: Har du tid...? Du er presset - presset af både at skulle levere en god personlig service til alle samtidig med, at du oplever, at opgaverne hober sig op. Her får du muligheden for at løfte dig op over det daglige arbejde og få nye enkle og praktiske redskaber til at skabe overblik, gode vaner og prioritere i opgaverne.

  På denne workshop får du mulighed for dels at få inspiration og konkrete værktøjer til den personlige planlægning, dels at drøfte hverdagens rammer, udfordringer og muligheder. Du får bogen Planlæg bedre - få mere tid, som du kan hente inspiration fra til planlægning af dit arbejde, og med PrioPladen får du et håndgribeligt værktøj til overskuelig prioritering af dine opgaver.
  v. Mariann Bach Nielsen, 2vejskommunikation
 • 12:15
  Frokost
 • 13:00
  Personlig planlægning - fortsat
  v. Mariann Bach Nielsen, 2vejskommunikation
 • 15:00
  Afrunding
 • 15:15
  Tak for i år.

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er