NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Håndter borgerkontaktens følelser og dilemmaer

I de senere år er presset i de offentlige systemer steget betragteligt – med flere krav og mere udtalte forventninger om, at medarbejderne yder effektiv og nærværende beboer- og borgerkontakt for færrest mulige penge. Håndteres dette pres ikke, kan det i længden tære på dig og dine kollegaers overskud og giver samarbejdsproblemer. Men dette kan undgås!

Målet med borger-, beboer- og pårørendekontakten er oftest klart: Medarbejderen skal sikre, at borgeren føler sig hjulpet. Medarbejderen tilbydes dog sjældent konkrete strategier til at nå dette mål andet end at ”bruge sig selv”. Men hvad vil det egentlig sige? Hvordan gøres det uden personlige omkostninger? Hvordan kan mistrivsel og samarbejdsvanskeligheder mindskes?

Læs artikel af underviser: Forudsætningerne for at etablere det nødvendige samarbejde mellem medarbejdere og pårørende

Dette kursus sætter fokus på, hvad arbejdet med borgere og pårørende gør ved både medarbejderen, teamet, lederen og organisationen - og tilbyder måder, hvorpå disse belastninger og forviklinger kan mindskes. Målet er, at alle kan fastholde et professionelt samarbejde med og omkring borgeren og de pårørende.

Kurset giver svar på følgende:

-Hvordan kan medarbejderne være professionelle i samarbejdet med borgere, beboere og pårørende?
-Hvordan gøres de til medspillere fremfor en modspillere?
-Hvordan kan arbejdets følelser håndteres?
-Hvordan mindskes arbejdets belastninger?
-Hvordan bliver medarbejderne mere udholdende og bedre til at regulere sig selv og andre i samarbejdet?
-Hvordan kan medarbejderne tænke under pres?

Læs tre tidligere deltageres feedback til kurset:
Lis Otkjær Termansen
Louise Walentin Nielsen og Annette Dyrby

Læs også artiklen om: Hvordan undgår medarbejdere at blive ydrestyrede i kontakten med beboere og pårørende?>>

Undervisere/ Oplægsholdere

Jacob Thorsen er uddannet psykolog fra Københavns Universitet og arbejder aktuelt som personale- og krisepsykolog i Røde Kors, Asyl. Herudover har Jacob etableret sig som selvstændig psykolog med fokus på undervisning til offentlige organisationer, herunder primært indenfor social- og sundhedssektoren.

Målgruppe

Kurset henvender sig til medarbejdere, ledere og afdelinger, hvor beboer- og borgerkontakten er forudsætningen for arbejdet.

Der stilles ingen krav til funktionen eller omfanget af beboer- og borgerkontakten. Der stilles ingen krav til forudgående kendskab til kursets psykologiske teori.

Kurset er et todages kursus og kan hentes hjem i egen organisation som et kulturforandrinsprojekt.

Det vil være orienteret mod praksis og jeres hverdag. Dette vil ske gennem en vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, diskussioner og træning gennem praktiske øvelser.

Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag