NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Analyser på det specialiserede børn og ungeområde

Oplever I udfordringer med at holde budgetterne, og er der ikke åbenlyse forklaringer? Komponent tilbyder skarpe analyser med fokus på de udgiftsdrivende faktorer, mulige råderum og handlemuligheder.

I Komponent tilbyder vi med de forskellige analysegreb at give et billede af jeres styring og reelle praksis. Det giver et grundlag for anbefalinger og videreudvikling.

Af analysedesigns kan nævnes:

  • Analyse af kommunens praksis på området med fokus på værktøjer til effektiv forebyggelse, bedre anbringelser og budgetoverholdelse, jf. fokus i Børnene Først. Komponent afsøger den faktiske praksis i kommunen og kommer med anbefalinger til, hvordan kommunen kan skærpe de områder, hvor der eventuelt ses udfordringer.
  • Analyse af hvorledes kommunen arbejder med deres visitation og indsatsvalg. Kommunen får anbefalinger og praksisstøtte i at omlægge deres visitation, så den favner det bedste match.
  • Analyse af kommunens tilbudsvifte. Har kommunen de indsatser der er behov for og er der et progressionsblik på indsatsernes virkning. Kommunen får et billede af deres muligheder/niveau for forebyggelse og hvor der muligvis skal skabes nye tilgange eller opnormeres.
  • Analyse af udgiftsbilledet ved indførelse af nyt regelsæt. Der laves en analyse af deres nuværende udgiftsniveau og skaber en drøftelse af gennemslaget ved de nye ændringer.

Analyserne indeholder ofte en god kombination af kvalitativ data, såsom interviews og workshops, samt kvantitativ data, såsom demografi-, kapacitets- og indsatsanalyser. Fælles for tilgangen er, at der kigges på bedre styring, en mere effektiv forebyggelse, stærkere faglig ledelse eller inspiration til arbejdet med sociale investeringer.

Vi vil meget gerne indgå i en dialog med jer om, hvordan vi bedst kan hjælpe jer til at få et billede af jeres styring og reelle praksis.

Undervisere/ Oplægsholdere

Chefkonsulent Anne Rovsing.

Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag