NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Analyse: Udvikling, prioritering og udfordringer på HR-området

Igen i år har COK taget temperaturen på bevægelser i den kommunale HR’s opgaveportefølje og de oplevede styrker og udfordringer. 

Kommunal HR’s opgaveportefølje er bred, og afdelingen og dens medarbejdere skal navigere blandt mange vigtige udviklingsopgaver. Temaer som sygefravær og sundhedsfremme, tværgående indsatser og organisationsudvikling og forandringsledelse fylder stadigt mere i HR, samtidig med at kommunerne har særligt fokus på effektivisering, digitalisering og samskabelse.

Der er rimelig stor overensstemmelse mellem HR-afdelingernes fokusområder og kommunernes udviklingsdagsorden. Dog er det interessant, at flygtningedagsordenen fylder mere på den brede kommunale dagsorden, end den gør i HR-afdelingerne”, fortæller Christina Nüssler. Hun er chefkonsulent i COK og ansvarlig for HR-porteføljen.

Tendensen kan vi genkende fra sidste års analyse, hvor skole- og beskæftigelsesreformen fyldte mere på de kommunale udviklingsdagsordener end i HR-afdelingen. Her viste undersøgelsen dog samtidig, at HR så et stort potentiale i at være en del af reformarbejdet, da de kunne bidrage positivt til f.eks. processer, siger Christina Nüssler. 

Undersøgelsen er udformet i samarbejde med OHRC og er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse i april-maj 2016. Svargruppen omfatter 63 kommunale HR-chefer, HR-ledere og enkelte HR-partnere fra 54 kommuner. Undersøgelsens resultater er sammenlignet med sidste års HR-survey og er suppleret med erfaringer fra COKs tætte samarbejde med kommunernes HR-funktioner. 

Vil du vide mere?