Analyse: Ledelsesmæssige udfordringer og kompetencebehov i skoleledelserne

Skoleledernes kerneopgave har forandret sig meget i de seneste år, og de oplever et stigende pres fra politikere, forvaltning og omverden.

Det er en af hovedkonklusionerne i en ny undersøgelse, der kortlægger danske skolelederes udfordringer og kompetenceudviklingsbehov.

Undersøgelsen er gennemført af COK i samarbejde med Skolelederforeningen og Børne- og Kulturchefforeningen. 1.132 ledere fra 69 kommuner har medvirket i undersøgelsen.

Vil du vide mere?

Hvis du har spørgsmål til undersøgelsen og dens resultater, er du velkommen til at kontakte os.