Målgruppe

Målgruppen er bl.a. ledere og medarbejdere i kommunerne, regioner og stat, som arbejder med lejemål udlejet efter lejeloven og boligreguleringsloven samt medarbejdere, huslejenævnsformænd og -medlemmer ved landets huslejenævn. Kurset er derfor helt oplagt til dig, som har brug for en gennemgang af lejelovgivningen fra A-Z og for at drøfte problemstillinger med kolleger og undervisere. Endvidere er kursus også relevant, hvis du bare har brug for en genopfriskning af reglerne og/eller opdatering i forhold til nyeste praksis.

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, forplejning og overnatning i enkeltsværelse. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Gem som favorit

Alt om Lejeret

Kurset giver dig indsigt i og forståelse for de grundlæggende lejeretlige principper i alle lejeforholdets faser, herunder alle relevante emner vedrørende lejeforholdets indgåelse, beståen og ophør.

DER ER STADIG LEDIGE PLADSER PÅ KURSET

Dermed vil de væsentligste spørgsmål vedr. boliglejeforholdet blive behandlet med udgangspunkt i følgende emner:

• Lejelovgivningens anvendelsesområde
• Lejeaftalens indgåelse – blanketter
• Depositum, forudbetalt leje og betaling af leje
• Vedligeholdelse og mangler
• Lejens størrelse og regulering, herunder reglerne om det lejedes værdi, omkostningsbestemt leje og småhussager
• Forbedringer og forbedringsforhøjelser
• Udlejers adgang til det lejede
• Brugsrettens overgang til andre (fremleje og bytte)
• Opsigelse og ophævelse
• Istandsættelse ved fraflytning og tilbagebetaling af depositum
• Forbrugsregnskaber
• Husordenssager
• Huslejenævns- og boligretskompetence

Underviserne vil tage udgangspunkt i den nyeste praksis fra huslejenævn og domstole.

Kurset berører ikke reglerne vedrørende udleje af kommunale ældreboliger eller anden udlejning i henhold til almenlejeloven.

På kurset vil der ikke mindst også være rig mulighed for at netværke – både under og efter selve kursusdagene – samt selvfølgelig tid til sparring med medkursister og undervisere med udgangspunkt i netop jeres problemstillinger.

Særlige forhold

Kursister bedes medbringe egen computer og egen lovsamling (lejeloven og boligreguleringsloven) på dette kursus.

Undervisere/ Oplægsholdere

Claus Rohde, professor, ph.d., Aarhus Universitet, Business and Social Sciences, Juridisk Institut

Michael Bech Jørgensen, sekretariatsleder, faglig chef, sekretariatet for Husleje- og Beboerklagenævnene samt Hegnssynet i Aarhus Kommune

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er