Uddannelse i offentlig ambulant alkoholbehandling

Sundhedsstyrelsens tilbud om kommunalt kompetenceløft til alkoholbehandlere i offentlig ambulant alkoholbehandling

Sundhedsstyrelsen logoSundhedsstyrelsen præsenterer denne uddannelse, som er målrettet alkoholbehandlere i offentlig ambulant regi, hvor målgruppen består af personer med lette til svære alkoholproblemer. Uddannelsen er ikke et lovkrav for at arbejde som alkoholbehandler, men er et tilbud om kompetenceløft af den kommunale behandlingsopgave.

Behandlingsopgaven for en alkoholbehandler er krævende på flere niveauer, da den omfatter hele forløbet for borgeren og dennes nære relationer fra henvendelse, afrusning, stabilisering, udredning, intervention, tilbagefaldsforebyggelse, eventuelt visitation til anden behandling (f.eks. døgn) og afslutning.

I Uddannelse i offentlig ambulant alkoholbehandling trænes behandlere i de evidensbaserede metoder, der anvendes i alkoholbehandlingen.

Formålet er at bidrage til at højne kvaliteten af offentlig ambulant alkoholbehandling i de enkelte kommuner og nationalt. 

Kompetencemålet er, at behandlere i offentlig ambulant alkoholbehandling får et solidt kendskab til og gode færdigheder i forhold til at tilrettelægge, udføre og afslutte alkohol ud fra evidensbaserede metoder.

Undervisningsform: Der veksles mellem oplæg, instruktioner og demonstrationer fra underviser samt træning og øvelser, hvor deltagerne får hands-on færdigheder i metoderne. Der skal forventes hjemmearbejde ved afslutning af hver undervisningsgang, som samles op ved indledning til næste undervisningsgang.

Målgruppe: Alkoholbehandlere, der arbejder i offentligt finansieret alkoholbehandling. Se desuden under "Uddannelsens opbygning".

I 2019 er der egenbetaling for deltagelse på uddannelsen. Egenbetalingen varierer mellem modulerne og omfatter 30% af den samlede omkostning pr. kursist.
 

Kontakt