Målgruppe

Akademikere i kommunen.

Kursusdatoer
 • HUSET Middelfart, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart
  Akademiker i kommunen - Modul 2: Relationer, retning og sprog
  28.09.2020 kl. 09:00 - 29.09.2020 kl. 16:00
Datoer
HUSET Middelfart, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart
Akademiker i kommunen - Modul 2: Relationer, retning og sprog
28.09.2020 kl. 09:00 - 29.09.2020 kl. 16:00
Pris: 8.300 kr.
Prisen er. ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, overnatning og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende, efter tilmeldingsfristens udløb.
Tilmeldingsfrist29.08.2020. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Akademiker i kommunen - Modul 2: Relationer, retning og sprog

Få omsat din nye viden til handlinger i den kommunale praksis

Dette er andet modul på kompetenceudviklingsforløbet Akademiker i kommunen. Forløbet består af to moduler, der kan tages samlet eller hver for sig. Ved samtidig tilmelding til begge moduler, får I en rabat på 1.500 kr.

Udbytte Modul 2 - Relationer, retning og sprog

 • Du får konkrete værktøjer til, hvordan du faciliterer processer, praktiserer god mødeledelse og kan lede og styre projekter, der fx involverer andre faggrupper, borgere eller politikere.
 • Du får grundlæggende indsigt i, hvordan du kommunikerer præcist i både skrift og tale i kontakten med borgere, andre faggrupper i kommunen eller politikere, herunder hvordan du laver korrekte indstillinger, sagsfremstillinger og beslutningsreferater.
 • Du får relevant viden om den fremtidige kommunale organisation og hvilken betydning fx digitalisering har for din rolle som AC’er og dine fremtidige arbejdsopgaver.
 • Du møder AC’ere fra andre kommuner, får mulighed for at sparre om konkrete problemstillinger og udvide dit personlige og professionelle netværk, som du kan trække på fremover.

Program

Se programmet for forløbet nedenfor
Dag 1
 • Kaffe, te og brød
 • 10:00
  Velkomst og rammesætning
 • 10:30
  Sproget – kommunal kommunikation og formidling
  Kravene til den skriftlige kommunikation mellem myndighed og borgere i det kommunale Danmark har ændret sig. I dag forventer borgerne, at I som kommune kommunikerer til dem på en letforståelig måde. Det betyder ikke, at vi skal lave al kommunikation om til hurtige tweets eller at vi ikke kan bruge juridisk terminologi. Det betyder blot, at god forvaltningsskik kræver, at du skriver professionelt og letforståeligt. Så hvordan kan du som kommunal akademiker forbedre kvaliteten og forståeligheden af de tekster, som du skriver til borgerne? I dette oplæg får du tips og tricks til at formidle kompliceret stof til forskellige målgrupper og får mulighed for at prøve at arbejde med at forene din faglighed med formidling ud fra konkrete tekster fra din hverdag.

  Oplægsholder:
  Tina Juul Rasmussen er selvstændig journalist igennem 25 år og bl.a. redaktør af magasinet Offentlig Ledelse. Hendes speciale er formidling af svært tilgængeligt stof om den offentlige sektor og velfærd på en journalistisk og let tilgængelig måde.
 • Frokost
 • 13:00
  Sproget – kommunal kommunikation og formidling - fortsat
  Det sproglige trekantsdrama! Vælger du at skrive i et sprog, der læner sig for tæt op ad den kommunale forvaltnings fagsprog, risikerer du, at modtageren ikke forstår budskabet. Benytter du i stedet fx ‘lægmandssprog’, stiger risikoen for, at teksten bliver ukorrekt i forhold til din faglighed og fx juraen. Sidst, men ikke mindst, kan du vælge at skrive i ‘dit eget sprog’, men her kan sproget blive subjektivt og upræcist. Du er altså fanget i et klassisk trekantsdrama, men du har muligheder for at undgå de klassiske kommunale, skriftlige fænomener, som oftest optræder i tekster.
 • Fremtidens kommune
 • 17:00
  Egen tid
 • 18:30
  Middag
 • 20:00
  Camp fire: Samtale med borgmester
Dag 2
 • 07:30
  Morgenbuffét
 • 09:00
  Tilbageblik og rammesætning af dag 2
 • 09:30
  Mødeledelse, procesfacilitering og projektledelse
  Du er ikke leder, men som akademiker og i særdeleshed som fx projektleder eller procesfacilitator udøver du alligevel ledelse. Disciplinen indeholder både styring (management) og ledelse (leadership). Samtidig er du ofte i en position, hvor du ikke kun tjener én herre (eller styregruppe) men direkte og indirekte må tage højde for andre ledere og chefer i organisationen, som leverer input og ressourcer til din projektgruppe.

  Som akademiker i en kommune er dine vilkår anderledes end i en privat organisation, hvor den fremherskende logik er lønsomhedens rationalitet. I kommunen spiller det økonomiske rationale også en rolle, men det er i samspil med tre andre ligeværdige rationaler: Politisk, social/kulturel og miljømæssig værdiskabelse. Det vil derfor ikke være usædvanligt, at du som akademiker oplever, at projekter genforhandles, justeres og måske begrundes igen og igen, ofte helt frem til fuldførelsen.

  Du møder Mikkel Kaels fra COK - Center for Offentlig Kompetenceudvikling, som i mange år selv har kørt IT-projekter og økonomiprojekter på tværs af forvaltningsområderne i Københavns Kommune og som personligt har oplevet, hvor forskelligt et projekt bliver anskuet, målt og vurderet afhængig af, hvorhenne man er og hvem man er i kontakt med. Og det er meget vanskeligt at gøre alle tilfredse.
 • Frokost
 • Mødeledelse, procesfacilitering og projektledelse - fortsat
 • 15:15
  Opsamling, afslutning og evaluering
 • 15:30
  Tak for denne gang

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er