Er du akademiker i en kommune?  

Forstå din rolle som AC'er i en kommunal kontekst – to moduler til dig, som har behov for en grundlæggende indføring i roller, rammer, regler, relationer, sprog og retning i kommunen.

COK har udviklet et forløb til dig, der er ansat som akademiker i en kommune, og som har brug for mere viden og forståelse for at udfylde rollen som AC'er i en kommunal kontekst.

Formålet med forløbet er at gøre dig til en endnu dygtigere AC’er, der kan arbejde selvstændigt, bygge bro mellem politikere og borgere og arbejde i tråd med gældende lovgivning. Dermed får du en grundig indføring i, hvordan du f.eks. laver korrekte indstillinger til udvalg, hvordan kommunens økonomi fungerer, hvordan du faciliterer processer mv. På forløbet møder du erfarne AC’ere fra alle dele af den kommunale sektor. Fælles for dem alle er indsigt og forankring i kommunal praksis.

Opbygning

Forløbene er bygget op som to moduler á to dage. Modul 1 har fokus på rollen, rammerne og reglerne for AC’eren i kommunen, mens modul 2 handler om relationer (samarbejde på tværs), sprog (mundtlig og skriftlig formidling) og retning (fremtidens kommune som arbejdsplads)

Det er muligt at deltage på både modul 1 og 2 eller blot ét af dem alt efter dine og din leders ønsker. Hvis du tilmelder dig begge moduler på en gang, får du en rabat på 1.500 kr., hvilket betyder, at den samlede pris for modul 1 og 2 er 15.500 kr.

Akademiker i kommunen - Modul 1: Rollen, rammerne og reglerne

Få omsat din nye viden til handlinger i den kommunale praksis

Se detaljer
Gem som favorit

Akademiker i kommunen - Modul 2: Relationer, retning og sprog

Få omsat din nye viden til handlinger i den kommunale praksis

Se detaljer
Gem som favorit


I Odder Kommune mener vi, at man skal tage onboarding alvorligt – særligt af nyuddannede, der endnu ikke kender kommunen i praksis, og som skal bruge tid på at forstå og kende organisering, lovgivning og samarbejdet med politikerne. Vi ser COKs forløb som et godt supplement til vores eget introduktionsprogram, hvor vores nyuddannede AC’ere får mulighed for at lære endnu mere om arbejdet i en kommune samtidig med, at de møder AC’ere fra andre kommuner og skaber sig et godt netværk.

Morten Møller, sekretariatschef i Odder Kommune om forløbet 'Er du akademiker i en kommune?': 

Kan du kende dette i dit daglige arbejde som AC’er i kommunen?  

  • Du kender til kommunestyret og de organisatoriske forhold, men du kan blive i tvivl om f.eks. MED-udvalgets funktion, udvalgsstrukturen og de kommunale beslutningsgange og budgetprocesser?
  • Du kender til forvaltningsloven og offentlighedsloven, men mangler en mere dybdegående indsigt i og viden om lovenes betydning for dit arbejde, f.eks. reglerne for aktindsigt, eller hvordan journaliseringspligten har betydning for dit arbejde? 
  • Du er ambitiøs og vant til at arbejde hårdt, men du kan blive i tvivl om, hvordan du skal planlægge og prioritere din tid og dine arbejdsopgaver, og hvad der forventes af dig, f.eks. hvor længe du har til en opgave, eller hvornår arbejdsdagen skal slutte?
  • Det forventes af dig, at du kan facilitere processer, lede møder og projekter – også med andre faggrupper på tværs i organisationen - selvom det ikke er noget, du er blevet undervist i og har trænet på dit studie.
  • Du er vant til skriftlig formidling, men mangler viden om og færdigheder i, hvordan man laver gode indstillinger, notater, referater og sagsfremstillinger. 
  • Du har hørt udtryk som ”Kommune 2.0, 3.0” og lignende, men du er i tvivl om, hvordan du som AC’er kan spille en rolle i den fremtidige kommunale organisation, f.eks. i forbindelse med digitalisering og robotteknologi?  

Hvis du kan nikke genkendende til bare én af pindene, så er du ikke alene – en DJØF-undersøgelse viser, at mange nyuddannede ikke føler, at de kan matche de forventninger, arbejdsgiverne har til deres kompetencer f.eks. inden for formidling, samarbejde på tværs og projektarbejde.

Du kan læse mere om udviklingen i kompetenceefterspørgsel på DJØF-arbejdsmarkedet i denne undersøgelse.

Godt for din leder at vide 

Forløbene er tilrettelagt som en overbygning til det introduktionsforløb, nye medarbejdere er igennem, når de bliver ansat i kommunen. For nyuddannede er der brug for grundig introduktion til kommunen i praksis, hvilket dette forløb leverer. Lederen får en medarbejder tilbage efter forløbene, som har en større forståelse af kommunen som organisation og sin egen rolle som AC’er, og som har opnået færdigheder til at arbejde korrekt og effektivt.  

Forløbene er udviklet i samarbejde med ledere og medarbejdere i Odder Kommune, Esbjerg Kommune og Københavns Kommune. I kommunerne ser man et behov for at bygge videre på de introduktionsforløb, som medarbejderne er igennem, når de starter, for at sikre, at nyuddannede hurtigt finder sig til rette i jobbet og kan løse deres opgaver.