Fra akademi- til diplomniveau

Er du administrativ medarbejder, og er du i gang med eller har afsluttet en akademiuddannelse som fx. Kommunomuddannelsen, har du mulighed for at videreuddanne dig med en diplomuddannelse.

COK udbyder tre moduler fra Den Offentlige Lederuddannelse (DOL), målrettet fremtidens administrative medarbejdere. Pensum er det samme, men modulerne henvender sig specielt til dig som til dagligt oplever at skulle navigere i en gråzone mellem medarbejderrollen og det at være tildelt et større ledelsesansvar på en række områder.

Her kan du altså tage kompetencegivende diplommoduler, hvor du får  ledelsesmæssig teori, værktøjer og sparring sammen med andre administrative medarbejdere i samme situation som dig.

Går din interesse i retning af Diplomuddannelsen i offentlig administration og forvaltning, så samarbejder COK med udbydere af uddannelsen flere forskellige steder i landet og kan bl.a. tilbyde uddannelsens moduler som rekvirerede forløb.

Det personlige lederskab og forandring (10 ECTS)

For ledere uden formelt personaleansvar

I kølvandet på nye organisationsformer og selvstyrende teams, er der dukket en række nye stillingsbetegnelser.

Se detaljer
Gem som favorit

Projektledelse (5 ECTS)

Fremtidens administrative medarbejder

Kommune og region møder fremtidens krav med udvikling af innovation, kvalitet og produktivitet. Kompetencer der sættes i spil bygger på et solidt kendskab til fx projektstyring og projektledelse.

Se detaljer
Gem som favorit

Udvikling, forandring og innovation (5 ECTS)

Fremtidens administrative medarbejder

Samarbejdsrelationer og muligheder er afgørende for fremtidens medarbejder. Fremtiden rummer potentialer for helt andre måder at gøre tingene på.

Se detaljer
Gem som favorit