NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Ældrepleje

På denne kursusliste finder du de af vores forløb, der er målrettet dig, der arbejder med ældre i det nære sundhedsvæsen. Alle vores kurser tager udgangspunkt i en praksisnær læringstilgang på ældreområdet, så borgere i det nære sundhedsvæsen får kvalificeret og kompetent hjælp fra alle personalegrupper.

Webinar om den sunde kultur på ældreområdet

Ingen ønsker det, men af og til ser vi eksempler på forråelse i ældreplejen.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 28.05.2021
  • 17.06.2021
  • 18.06.2021
Lokation Online

Fagligt årsmøde for sundhedsadministrative medarbejdere

Tilbring to dage sammen med kolleger på tværs af landet og få ny faglig viden, inspiration til det daglige arbejde og gode muligheder for erfaringsudveksling, netværk og sparring.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 13.10 - 14.10.2021
Lokation Odense

Fremtidens økonomistyring: Design og udvikling af kommunens økonomiske styringsmodel

Praksisnært otte-dags kursus som klæder økonomikonsulenter på med kompetencer til at udvikle økonomiske styringsmodeller med fokus på værdiskabelse for borgerne – med professor Per Nikolaj Bukh.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 28.10 - 10.12.2021
Lokation Kolding

Onboarding på ældreområdet

Få nye og konkrete værktøjer og inspiration til dit arbejde med succesfuld onboarding og fastholdelse af nye medarbejdere på ældreområdet.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 15.09 - 06.10.2021
Lokation Herlev

Skab værdi for borgerne: Effektbaseret styring på vej

Kolding/online - Bliv inspireret af de mest visionære og nyskabende erfaringer med udvikling af økonomiske styringsmodeller, som giver større ledelsesmæssige frihedsgrader og fremmer resultatskabelse.

Se detaljer
Gem som favorit
Afhold forløbet på din arbejdsplads

Fritvalgsregler og handleforpligtelsen: Foregrib spørgsmål i visitationsfasen

Bliv sikker på kommunens processer, økonomi i forhold til visitering og frit valg af ældreboliger på tværs af kommunegrænser i forløb efter retssikkerhedslovens §9c, stk. 5

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 27.10.2021
Lokation Herlev

Bliv bedre til dansk

Har du udfordringer, når du kommunikerer på dansk?
Vil du gerne blive bedre til at udtrykke dig klart og præcis over for borgere, pårørende og kolleger på dansk?

Se detaljer
Gem som favorit
Afhold forløbet på din arbejdsplads

Ældre og alkohol - viden og samtaleteknik

Ret mange ældre mennesker i Danmark har et risikabelt eller skadeligt alkoholforbrug. På dette kursus kan du lære mere om ældres alkoholforbrug samt metoder til at samtale om forbruget.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 03.11.2021
Lokation Odense

Velfærdsteknologi – hvordan får vi det integreret i praksis

Et nødvendigt kursus for dig som arbejder i den kommunale ældrepleje

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 24.12 - 31.12.2021
Lokation Afholdes hos kunden

Sorgforståelse og –støttesamtaler i arbejdet med voksne og ældre efterladte

Få større indblik i og viden om sorgforståelse, sorgreaktioner, sorgstøtte og henvisningsmuligheder og bliv klædt på sorgstøttesamtaler med voksne og ældre efterladte.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 08.09 - 09.09.2021
Lokation Aarhus