Advisory Board for HR og Ledelse

COK er en aktiv del af et stort vidensnetværk i og omkring kommunerne. COK ønsker at sikre, at vi også fremover udvikler og prioriterer tiltag, der kobler sig til kommunernes eksisterende og fremtidige behov for kompetenceudvikling.

Derfor har vi etableret et Advisory Board for HR og Ledelse, som har til formål at skabe debat, udvikle læringsydelser og producere og dele viden om tendenser inden for HR og Ledelse – to nært beslægtede områder, der begge har fokus på at mobilisere menneskeligt og organisatorisk potentiale til at flytte noget på institutionen, i organisationen og i kommunen. 

På møderne i Advisory Board for HR og Ledelse deler vi viden og udvikler koncepter, processer og metodikker til at kvalificere tiltag, der relaterer sig til styrket ledelse og en styrket HR-funktion i kommunerne. Deltagerne udpeges i udgangspunktet for et år ad gangen. 

Deltagere

 • Birgitte Gussenhoven Eriksen, centerchef for Politik og Udvikling i Næstved Kommune
 • Charlotte Mandøe, leder af Strategi og Kommunikation i Fredensborg Kommune
 • Dorte Brøns, børnechef i Randers Kommune
 • Karen Storgaard Larsen, personalechef i Aabenraa Kommune
 • Lars Bøgh Olsen, chef for Teknik og Miljø i Hjørring Kommune
 • Mads Bundesen, chef for HR og Personale i Odense Kommune
 • Maibritt Kuszon, social- og arbejdsmarkedschef i Solrød Kommune
 • Morten Møller, sekretariatschef i Odder Kommune
 • Per Jensen, chef for HR, Borgmesterens afdeling, i Aarhus Kommune
 • Rasmus J. Hjuleraa, centerchef, Center for Strategi og HR i Gribskov Kommune
 • Runa Brøchner, personalechef i Skanderborg Kommune og repræsentant for Offentlige HR chefer (OHRC)
 • Susanne Ormstrup, ældrechef i Greve Kommune
 • Tine Vedel Kruse, chef for Strategi, Kommunikation og HR i Gladsaxe Kommune

Deltagere fra COK

 • Poul Erik Hansen, afdelingschef
 • Claus Damgaard, afdelingschef
 • Christina Nüssler, chefkonsulent og tovholder