COVID 19
Sådan afholder COK kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

Advisory Board for HR og Ledelse

COK er en aktiv del af et stort vidensnetværk i og omkring kommunerne. COK ønsker at sikre, at vi også fremover udvikler og prioriterer tiltag, der kobler sig til kommunernes eksisterende og fremtidige behov for kompetenceudvikling.

Derfor har vi etableret et Advisory Board for HR og Ledelse, som har til formål at skabe debat og dele viden om tendenser inden for HR og Ledelse – to nært beslægtede områder, der begge har fokus på at mobilisere menneskeligt og organisatorisk potentiale til at flytte noget på institutionen, i organisationen og i kommunen. 

På møderne i Advisory Board for HR og Ledelse deler vi viden, processer og metodikker til at kvalificere tiltag, der relaterer sig til styrket ledelse og en styrket HR-funktion i kommunerne. Deltagerne udpeges i udgangspunktet for et år ad gangen. 

Deltagere

 • Birgitte Gussenhoven Eriksen, centerchef for Politik og Udvikling i Næstved Kommune
 • Charlotte Mandøe, leder af Strategi og Kommunikation i Fredensborg Kommune
 • Dorte Brøns, børnechef i Randers Kommune
 • Karen Storgaard Larsen, social- og sundhedsdirektør i Aabenraa Kommune
 • Lars Bøgh Olsen, chef for Teknik og Miljø i Hjørring Kommune
 • Lone Irene Wenzell, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektør i Slagelse Kommune
 • Mads Bundesen, chef for HR og Personale i Odense Kommune
 • Maibritt Kuszon, social- og arbejdsmarkedschef i Solrød Kommune
 • Morten Møller, sekretariatschef i Odder Kommune
 • Per Jensen, chef for HR, Borgmesterens afdeling, i Aarhus Kommune
 • Runa Brøchner, personalechef i Skanderborg Kommune og repræsentant for Offentlige HR chefer (OHRC)
 • Susanne Ormstrup, ældrechef i Greve Kommune
 • Tine Vedel Kruse, Head of strategy and HR i Gladsaxe Kommune

Deltagere fra COK

 • Poul Erik Hansen, afdelingschef
 • Christina Nüssler, chefkonsulent og tovholder

Gode råd til dig, der er ny leder

Læs hvilke syv gode råd de kommunale chefer og HR-professionelle fra COKs Advisory Board giver i folderen herunder.