COVID 19
Sådan afholder COK kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

Administration på skoler og børne- og ungeområdet - online 2020

Et modul designet til arbejdsopgaverne i de administrative funktioner og rolle på skoler og på børne- og ungeområdet.

I EFTERÅRET 2020 UDBYDES MODULET SOM ET ONLINEFORLØB.
Her får du en forståelse for din egen rolle i opgaveløsningen på din arbejdsplads. Du bliver i stand til kompetent, selvstændigt og i samarbejde med ledelsen og øvrige samarbejdspartnere at sætte din viden, kompetencer, dig selv og din rolle i spil. Du får kompetencer så du kan opfylde kravene om kvalitet og service i forhold til de mange forskellige opgaver du løser.

Indhold

Rammerne for folkeskolen og dagtilbudsområde:

Folkeskolens og dagtilbudsområdets struktur og forordninger
Kompetence- og ansvarsfordeling
Styringsvedtægter
Loyalitet og tavshedspligt, etik og værdier
Love og regler
GDPR - Lovkrav omkring data
Styringsparadigmer (New Public Management/New Public Gover-nance)

Kompetencer:

Kend din kerneopgave (og bevar/find fokus). Hvad er kerneopgaver og hvad er min kerneopgave?
Elevadministration, herunder:
- Ind- og udskrivninger, flytning
- Prøveafvikling, herunder nationale tests
- Tosprogede elever
Personaleadministration, herunder:
- Løn- og ansættelsesforhold/overenskomster
- Orlovsordninger og barsel
- Fravær og vikardækning
Budget og regnskabsopgaver, herunder:
- Budget- og regnskabssystemer
- Økonomistyring
- Revision og kendskab til revisionskrav
Sagsbehandling, herunder:
- Retlige rammer for sagsbehandling
- Sagsbehandlingens tilrettelæggelse, udførelse og opfølgning
- Administrative systemer, økonomisystemer o.lign.
- Etik og god forvaltningsskik i sagsbehandling
Øvrige opgaver

Roller/relationer:

Relationer i organisationer
Social kapital
Relationel koordinering
Koordineringsfunktion
Samarbejde på skolen/i dagtilbuddet og med forvaltningerne
Samarbejde i teams og netværk
Hvad er det gode teamsamarbejde? Hvordan etablerer man det gode teamsamarbejde?
Selvledelse
Kommunikation og formidling
Service og kvalitet i samarbejdet. Hvordan sikrer man og samarbejder man om god kvalitet?
Mål-, effekt- og kvalitetssikring

Tendenser i tiden:

It og digitalisering
Samskabelse
Innovation
Branding
RPA - Robotic Process Automation

Læringsmål og udbytte

De studerende skal

 • opnå viden om de administrative opgaver på skolen/administrative fællesskaber i en decentral organisation med central styring
 • opnå viden om skolens/administrative fællesskabers interne og eksterne administrative opgaver i relation til børn, elever, forældre og personale
 • forstå målene og rammerne for folkeskolens/dagtilbuddets virke
 • forstå betydningen af god forvaltningsskik
 • forstå relationernes betydning for en attraktiv arbejdsplads
 • opnå viden om grundlæggende teorier om: roller og relationer, kommunikation og formidling og organisationernes udvikling over tid og kunne anvende denne viden i praksis.

De studerende skal

 • få forudsætninger for at udføre de administrative opgaver på skolen/i dagtilbuddet i et samspil med skolens/dagtilbuddets interessenter
 • kunne finde relevante love og arbejde metodisk og systematisk med dem, således at de kan anvende dem på konkrete problemstillinger under hensyntagen til god forvaltningsskik
 • kunne deltage aktivt og kompetent i arbejdet med kvalitetssikring af skolens/dagtilbuddets opgaveløsning
 • kunne sætte deres viden, kompetencer, dem selv og deres rolle i spil
 • ku ne sætte sig ind i og anvende de digitale redskaber, der til enhver tild er til rådighed.

De studerende skal

 • i samarbejde med ledelse og kolleger blive i stand til gennem analyse og prioritering at arbejde systematisk i den daglige administration og kunne udvikle egen praksis under hensyntagen til den til enhver tid gældende kontekst
 • kunne være aktive medspillere i forbindelse med nye tendenser/ny udvikling på området og kunne bidrage til arbejdspladsens/organisationens opgaveløsning og udvikling
 • kunne håndtere forandrings- og udviklingsorienterede opgaver og situationer
 • kunne vurdere betydningen af kvalitet og service i samarbejdet med skolens brugere
 • blive i stand til at analysere og vurdere, hvilke love og bestemmelser der er relevante i forhold til konkrete opgaver.
Tilrettelæggelse

10 undervisningsgange der som hovedregel ligger en gang om ugen i tidsrummet 08.30 - 14.45

Særlige forhold

Modulet er på akademiniveau og kan indgå som en del af Kommunomuddannelsen

Eksamensform

Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en synopsis.

ECTS
10.00
Målgruppe

Administative medarbejdere på skoler og dagtilbud

Kursusdatoer
 • COK Aalborg, Gasværksvej 24, 3 sal, 9000 Aalborg
  Undervisning
  januar 2021 - juni 2021
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en Synopsis
  maj 2021 - juni 2021
 • COK Næstved, Kasernevej 20, 2. sal, 4700 Næstved
  Undervisning
  januar 2021 - juni 2021
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en Synopsis
  maj 2021 - juni 2021
 • COK Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
  Undervisning
  28.01.2021 kl. 08:00 - 18.06.2021 kl. 14:45
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en Synopsis
  28.05.2021 kl. 09:00 - 18.06.2021 kl. 09:00
Videoer
Se video om kurset
Når du vælger startdato og sted opdateres pris, informationer og tilmeldingslink automatisk.
Datoer
COK Aalborg, Gasværksvej 24, 3 sal, 9000 Aalborg
Undervisning
januar 2021 - juni 2021
Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en Synopsis
maj 2021 - juni 2021
Pris: 13.350 kr.
Prisen er ekskl. moms, og dækker undervisning, undervisningsmaterialer og eksamen.
Tilmeldingsfrist15.11.2020. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er