Målgruppe

Administrative medarbejdere, samarbejdspartner fx. i socialindsatsen, samt nye medarbejdere i beskæftigelsesindsatsen,

Gem som favorit

Administration af beskæftigelsesindsatsen

Ved du nok om beskæftigelsesindsatsen og kender du de målgrupper, der samarbejdes med, og de mulige redskaber og tilbud? Kan du finde rundt i diverse puljer til kompetenceudvikling og uddannelse?

Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og de tilhørende love og bekendtgørelser har i de senere år været igennem større ændringer - og 2019 bliver ingen undtagelse. Der kommer en ny gennemskrevet hovedlov og forenklinger på området og der er ændringer af refusion for de enkelte tilbud og den overordnede finansiering af beskæftigelsesområdet.

Er du administrativ medarbejder, samarbejdspartner eller er du ny i beskæftigelsesindsatsen, så er dette kurset for dig, da vi gennemgår de redskaber og tilbud der relaterer sig til en indsats over for borgere i jobcentret.

Ud over at gennemgå de seneste lovændringer og intentionen med dem, giver kurset dig også en generel baggrundsviden om beskæftigelsesindsatsen, som vil styrke dig i samarbejdet med de forskellige aktører på beskæftigelsesområdet.

På kurset får du

- Grundlæggende viden om lovgrundlaget for beskæftigelsesområdet, hvad angår den del, der har relevans for praktikere på det administrative område.
- Viden om sammenhæng imellem indsats og økonomi
- Vidensdeling på tværs af kommuner

Indhold

Vi gennemgår de grundlæggende elementer i lovgivningen og har fokus på de seneste ændringer, som er gældende fra 1. januar 2019 og 1. juli 2019, hvor der nu fx. kun gives begrænset refusion for indsatser, som er etableret som vejlednings- og afklaringstilbud.

Derudover gennemgår vi regelsættet for tilbud til borgeren om ordinær uddannelse, læse-, skrive- og regnetest, realkompetencevurderinger, voksenlærlinge, uddannelsesløft, den regionale uddannelsespulje mv.

De relaterede ydelser til igangsætning af beskæftigelsesrettede indsatser gennemgås også. Dvs. mentorstøtte, befordringsgodtgørelse og handicapkompenserende muligheder.

Der tages afsæt i lovgivningen og de tilhørende vejledninger, refusionssatser samt kontoplanen.

På kursusdagen vil der også være mulighed for vidensdeling på tværs af de deltagende kommuner og en drøftelse af, hvilke tiltag der er iværksat eller kan iværksættes for at kvalificere opgaveløsningen og samarbejdet.

Tilrettelæggelse

Kurset har en varighed af 1 dag og veksler mellem oplæg og debat deltagerne imellem, hvor der er plads til at drøfte praksis og erfaringer fra de enkelte kommuner.

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er