Adgangskrav

For at blive optaget på Den Offentlige Lederuddannelse (DOL) kræver Undervisningsministeriet, at man mindst har gennemført en uddannelse på minimum erhvervsakademiuddannelsesniveau (kort videregående uddannelse) eller bevis for tilsvarende realkompetencer udstedt af en professionshøjskole eller et erhvervsakademi. Hertil kommer to års relevant erhvervserfaring.

Mange ledere opfylder ikke uddannelseskravet, og har fx en håndværks- eller kontoruddannelse, er social- og sundhedsassistent eller lignende. Her kræves der en såkaldt realkompetencevurdering for at kunne optages. Idéen er, at summen af alle de erfaringer, kurser m.m. man har, tilsammen kan udgøre det, man ellers kunne have uddannet sig til.