Adgangskrav

For at blive optaget på Den Offentlige Lederuddannelse på diplomniveau (DOL) kræver Forsknings- og Uddannelsesministeriet, at du har gennemført en uddannelse på minimum erhvervsakademiuddannelsesniveau (kort videregående uddannelse) eller har bevis for tilsvarende realkompetencer udstedt af en professionshøjskole eller et erhvervsakademi. Herudover skal du kunne dokumentere minimum to års relevant erhvervserfaring.


Hvis du ikke opfylder adgangskravet til lederuddannelsen – det kan fx være at du har en håndværksmæssig baggrund eller kontoruddannelse af ældre dato, så kræves der en såkaldt realkompetencevurdering (RKV) for at kunne optages. Idéen er, at summen af alle de erfaringer, kurser m.m. man har, tilsammen kan udgøre det, man ellers kunne have uddannet sig til. COK samarbejder med en lang række professionshøjskoler og erhvervsakademier, som har hjemmel til at foretage disse realkompetencevurderinger. Læs mere om realkompetencevurdering hér