Målgruppe

Personalekonsulenter, chefer og ledere, tillidsrepræsentanter og andre ansatte, som ønsker mere viden om, hvad god ad-færd i det offentlige betyder i praksis

Samarbejdspartner
KL- Jura og EU
Gem som favorit

God adfærd i det offentlige

– hvad skal du selv gøre?
Kommunalt ansatte chefer, ledere og medarbejderes adfærd er væsentlig for til, at borgerne fortsat kan have tillid til, at kommunerne er kompetente og troværdige.

Kommunalt ansattes adfærd er en væsentlig forudsætning for, at borgerne fortsat kan have tillid til kommunerne.
På dette kursus lærer du, hvad god adfærd betyder i praksis, og gennem debat og eksempler får du viden om f.eks. tavshedspligten, inhabilitet, modtagelse af gaver og kritik af din arbejdsgiver.

Indhold

Vi vil på kurset diskutere følgende emner:

  • Tavshedspligt – hvad betyder den, og hvad kan konsekvensen blive af ikke at overholde sin tavshedspligt?
  • Bijob – hvad må jeg beskæftige med mig samtidig med, at jeg er ansat i kommunen?
  • Hvad skal jeg gøre for at sikre mig, at jeg (og hvis jeg er leder: mine medarbejdere) ikke er inhabile, når jeg udfører arbejde for kommunen?
  • Må jeg modtage gaver fra borgere og virksomheder, når jeg er ansat, og hvad skal jeg gøre, hvis jeg modtager gaver?
  • Hvornår skal jeg sige fra, hvis jeg bliver bedt om at udføre noget, som jeg mener er ulovligt?
  • Må jeg kritisere min arbejdsgiver offentligt eller internt, hvis jeg fx ikke synes om bestemte ledelsesbeslutninger?
Tilrettelæggelse

Metodisk vil kurset veksle mellem korte oplæg, dilemmacases i mindre grupper samt plenumdialog for på den måde at give dig forståelse for, hvad ”god adfærd” betyder i praksis.

Du vil få lejlighed til selv at komme med input til, hvad du gerne vil have belyst inden for de emner, som kurset omfatter.

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er