NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Helhedsorienteret skoleudvikling

Nyt udviklingsforløb om helhedsorienteret skoleudvikling – baseret på erfaringer med 242 skoler

I Program for læringsledelse har COK arbejdet med helhedsorienteret skoleudvikling med flere end 10.000 ledere og medarbejdere i 13 kommuner. De erfaringer har vi brugt til at udvikle et nyt koncept for helhedsorienteret skoleudvikling.

Derfor kan vi nu tilbyde et sammenhængende læringsforløb for kommuner, der ønsker at styrke og udvikle det samlede skolevæsen med afsæt i viden om, hvordan man styrker elevernes læring og trivsel.

Et forløb om helhedsorienteret skoleudvikling understøtter skoleledelser, teamkoordinatorer og forvaltningens konsulenter i at arbejde i professionelle læringsfællesskaber – med afsæt i kvantitative og kvalitative data om elevernes læring og trivsel. Det gør vi naturligvis med udgangspunkt i din kommunes behov og egne erfaringer, så læringsforløbet støtter op omkring den udvikling, I allerede er godt i gang med.

Et helhedsorienteret læringsforløb – med byggeklodser


Sammen identificeres vi jeres udfordringer og læringsbehov og sammensætter et forløb, der f.eks. kan bestå af:


Helhedsorienteret skoleudvikling – hvorfor og hvordan? Gratis orienteringsmøde!

Halvanden times introduktion til helhedsorienteret skoleudvikling, kapacitetsopbygning og professionelle læringsfællesskaber – kan f.eks. afholdes i forbindelse med det månedlige skoleledermøde.

Læs mere


Seminar for ledelsesteams og ledelsesdialog i klynger

Tre halve dage for kommunens skoleledelsesteam samt forvaltningschefer, som sætter fokus på at lede professionelle læringsfællesskaber med fokus på elevernes læring. Vi arbejder med planlægning og systematisk inddragelse af data og med forudsætningerne for at udarbejde handleplan for egen skole. Seminaret opfølges klyngemøder med 3-4 ledelsesteams på tværs af kommunen.

Læs mere


Seminar for ressourcepersoner

1-2 dags seminar, hvor for forvaltningens konsulenter klædes på til at understøtte skolernes ledelse og pædagogiske personale i det teambaserede arbejde med elevernes læring og trivsel og dermed skaber en ny legitimitet omkring en mere konsultativ rolle.

Læs mere


Seminar for teamkoordinatorer

To dages seminar for teamkoordinatorer og pædagogiske ledere, hvor deltagerne rustes til at stå i spidsen for teamets arbejde ud udvikling med afsæt i det professionelle læringsfællesskab. Seminaret sætter fokus på teamets arbejde at udvikle de bedste vilkår for elevernes trivsel og læring. Alt efter jeres behov kan vi f.eks. arbejde med:

  • Teamet som professionelt læringsfællesskab
  • Ligeværdig og anerkendende kommunikation
  • Mødeledelse, herunder projekt og procesledelse
  • Teamets arbejde med anvendelsen af data og forskning samt læringsmål

Læs mere 


Fælles workshop

Her mødes skoleledelser, ressourcepersoner og teamkoordinatorer en halv dag og arbejder med at skabe retning for indsatsen på den enkelte skole og sammenhængskraft mellem de involverede i forhold til skolens valgte mål og den handleplan, der er udarbejdet for skolen.


Opfølgning

Med afsæt i lokale behov arbejder vi i forlængelse af seminarer og workshop med digitale læringsforløb, der tager udgangspunkt i almendidaktiske og pædagogiske emner (f.eks. samarbejde med lærere og pædagoger i professionelle læringsfællesskaber, feedback, klasseledelse og inklusionsproblematikken) og igangsætter aktionslæringsforløb.


Ledelsesdialog

I forlængelse af workshoppen afholdes endnu et dialogmøde, hvor klynger af 3-4 teams sparrer med hinanden ift. det fortsatte arbejde med initiativer og handleplan.

Læs mere

 

Vil du vide mere?

Vil du høre mere om, hvordan et forløb i helhedsorienteret skoleudvikling kan designes, så det understøtter processen i din kommune? Så kontakt os for en dialog!

Her er noget mere tekst.